Sargentini presenteert Europese wetgeving anti-witwassen

BRUSSEL, 28 november - Vandaag presenteerde GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini haar wetgevende rapport over de herziening van de anti-witwasrichtlijn. Sargentini pleit in haar rapport voor een uiteindelijke-belanghebbendenregister. Zo'n register maakt inzichtelijk wie er achter een bedrijf schuilgaat. Als gevolg kunnen criminelen zich niet langer verschuilen achter schimmige bedrijfsconstructies en kan belastingontduiking worden aangepakt.

Sargentini: “Geheime bedrijfsconstructies blijven daardoor niet langer geheim. Transparantie is de sleutel om het belang van gegevensbescherming te waarborgen in de strijd tegen witwassen.” Criminelen die geld verdienen aan drugs-, wapenhandel, corruptie of fraude proberen op allerlei vernuftige wijzen hun geld in het reguliere financiële systeem te brengen en daarmee het geld wit te wassen. De anti-witwasrichtlijn verplicht banken en andere bedrijven om klantonderzoek te doen en in de gaten te houden of er verdachte patronen zijn in de transacties van deze klanten. Hier gaat een preventieve werking van uit en witwassen zal minder gemakkelijk zijn.

Vaak zijn hun klanten echter bedrijven en is het niet duidelijk wie uiteindelijk de belanghebbende is achter dat bedrijf. De Wereldbank heeft in een studie van 200 grote corruptiezaken aangetoond dat in meer dan 70% van deze zaken gebruik werd gemaakt van anonieme brievenbusmaatschappijen om gestolen geld in het financiële systeem te brengen. “Ik wil daarom een uiteindelijke-belanghebbendenregister verplichten. Op die manier kunnen criminelen zich niet langer verschuilen achter anonieme brievenbusmaatschappijen,” aldus Sargentini. “Deze is wat mij betreft publiek toegankelijk, zodat het ook kan dienen om belastingontduiking op te sporen. De publieke toegang tot zo'n register zou voor onderzoeksjournalisten een bron van interessante ontdekkingen kunnen zijn over hoe grote bedrijven via onwenselijke en verboden constructies de fiscus omzeilen.”

Sargentini doet in haar rapport ook voorstellen om helderheid te creëren tussen de verschillende verplichtingen die bedrijven hebben als het gaat om gegevensbescherming en om anti-witwasmaatregelen. Door de rol van het College Bescherming Persoonsgegevens uit de lidstaten te expliciteren, kunnen veel rechtszaken voorkomen worden en weten bedrijven hoe ze de twee sets aan wetgeving op een goede manier kunnen implementeren zonder dat ze handelen in strijd met een van de twee. Daarnaast heeft Sargentini expliciet opgenomen dat de maatregelen proportioneel moeten zijn zodat de privacy van burgers niet geschaad wordt en het wetsvoorstel niet zal leiden tot een grootscheeps surveillance systeem.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook