Sociaal Europa: meten of doen?

Straatsburg, 21 november 2013 - GroenLinks maakt zich zorgen over de zwakke plannen die op tafel liggen om een sociale pijler onder de euro te bouwen. De Europese regeringsleiders besluiten in december over een "sociaal scorebord" waarin onder andere werkloosheid, inkomensongelijkheid en armoede beter gemonitord worden. GroenLinks wil dat het niet bij meten blijft, maar dat sociale indicatoren een hoofdrol gaan spelen in de Europese beoordeling van begrotingen en economische hervormingen. Vandaag hebben Europarlementariërs de kans om deze voorstellen van GroenLinks te steunen.

GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen: "De Europese Commissie en bijna alle Europese politieke partijen hebben de mond vol van een sociaal Europa. Maar dat wordt alleen werkelijkheid als werk en armoedebestrijding écht prioriteit krijgen. Dat betekent dus ook dat begrotingstsaar Rehn afwijkt van de 3% begrotingsnorm als de sociale situatie daar om vraagt."

GroenLinks wil ook dat de Europese Commissie zo snel mogelijk verder werkt aan nieuwe instrumenten voor de langere termijn om grote economische en sociale verschillen tussen de eurolanden te verkleinen. De eurocrisis heeft duidelijk gemaakt dat het ontbreken van wisselkoersen en het gebrek aan maatwerk van de Europese Centrale Bank leidt tot diepere economische recessie in het ene land en een oververhitte economie in het andere. Dat heeft hogere werkloosheid en armoede enerzijds én financiële zeepbellen anderzijds tot gevolg.

GroenLinks roept de Europese Commissie op om haast te makken met het uitwerken van stabiliseringsfonds dat op termijn eurolanden met een oplopende werkloosheid compenseert met bijdragen van landen waarin de werkloosheid afneemt.

Cornelissen: "Een stabiliseringsfonds haalt de scherpe kantjes van recessies en economische booms in eurolanden. Nederland zou daar momenteel bijzonder veel baat bij hebben gehad. De Europese Commissie heeft de ideeën al klaarliggen in de la, maar het lef ontbreekt om deze discussie nu te voeren."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook