Sociaal Europa van de Europese Commissie is te vrijblijvend

BRUSSEL, 26 april – De Europese Commissie presenteerde vandaag twee voorstellen voor een socialer Europa: een Europese pijler van sociale rechten en een toekomstvisie op de sociale dimensie van de Europese Unie. Voor GroenLinks is de aanpak van sociale onzekerheid een van de urgente opdrachten voor de Europese Unie. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout verwelkomt daarom dat de Europese Commissie een lijn uitzet, maar hij mist kritische zelfreflectie op de sociale gevolgen van het huidige beleid.

Eickhout stelt dat een lijstje met vrijblijvende sociale principes Europa niet socialer maakt. Er zijn concrete stappen nodig. Het ontbreekt aan zelfreflectie op het huidige economische beleid dat een sociaal Europa in de weg staat. “De EU kan nationale welvaartsstaten beschermen en versterken door de begrotingsregels van de eurozone te herzien, door macht van financiële markten te beperken, door belastingontwijking aan te pakken en door het handelsbeleid in dienst van de minst welvarende mensen te stellen. Op al deze terreinen geeft de Europese Commissie niet thuis.”

De Europese Commissie van Juncker presenteerde vandaag zijn beloofde ‘pijler van sociale rechten’ waarin twintig principes zijn vastgelegd op het terrein van de arbeidsmarkt, lonen, sociale zekerheid, huisvesting, emancipatie, armoedebestrijding en pensioenen. “Anders dan de titel doet voorkomen zijn het geen rechten die Europese burgers kunnen afdwingen. Het zijn vooral lidstaten die dit beleid kunnen en moeten vormgeven,” aldus Eickhout, die er op wijst dat dit kan leiden tot de klacht dat de EU veel belooft maar weinig levert.

Liever had Eickhout gezien dat de Commissie meer concrete wetsvoorstellen had gepresenteerd. Het vandaag gelanceerde voorstel om Europeanen recht te geven op tien dagen vaderschapsverlof en vier maanden betaald ouderschapsverlof is daar een goed voorbeeld van. GroenLinks heeft zich in 2010 reeds hardgemaakt voor een ruimere verlofregeling voor alle Europese ouders. De nationale regeringen -  waaronder de Nederlandse - lagen toen dwars en eurocommissaris Timmermans trok het voorstel uiteindelijk in.

Samen met de socialer pijler, presenteerde de Commissie ook een sociale toekomstvisie voor 2025 die volgt uit de EU-toekomstscenario’s die Juncker eerder dit jaar presenteerde. Daarin laat de Commissie zien wat de verschillende toekomstscenario’s zouden betekenen voor sociaal beleid. Hoewel hierin inzichtelijk wordt welke concrete sociale gevolgen integratie of desintegratie van de EU zouden kunnen hebben, ontbreekt ook in dit document zelfreflectie over welke sociale effecten het begrotings-, economisch en handelsbeleid hebben.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook