Sociaaldemocraten en christendemocraten blokkeren fatsoenlijk democratisch proces over CETA

BRUSSEL, 21 november - De twee grootste fracties in het Europees Parlement blokkeren een zorgvuldige behandeling van het CETA, het handelsvedrag tussen de EU en Canada. In sneltreinvaart en zonder input van de commissies Sociale Zaken en Milieu willen zij het Europees Parlement CETA laten goedkeuren. GroenLinks is bezorgd over deze gang van zaken en roept op tot een fatsoenlijke parlementaire procedure.

Eickhout: “Dit handelsakkoord grijpt diep in op onze economie, democratie en rechtsstaat en heeft consequenties voor mens en milieu. Het is onbestaanbaar dat de voorstanders van CETA een zorgvuldige parlementaire procedure blokkeren.”

“Uitgerekend in deze tijd waarin de Europese Unie onder druk staat, moeten de grote fracties laten zien dat ze democratische besluitvorming respecteren”, stelt Eickhout. Europarlementariërs moeten zich verantwoorden voor hun keuzes, dat doen ze in een volwaardig debat in het Europees Parlement en in de subcommissies.“ De partijen die zeggen euroscepsis te bestrijden, voeden die nu alleen maar door het debat over CETA te dwarsbomen.”

Vorige maand werd de EU-Canadatop nog verschoven omdat België niet kon instemmen met de ondertekening van CETA. Een reeks verklaringen werd toegevoegd aan het verdrag waarna de Raad van Ministers CETA alsnog ondertekende. Op maandag 21 november zal de Raad formeel aan het Europees Parlement vragen om de procedure voor goedkeuring te beginnen.

De sociaaldemocratische en christendemocratische fracties zijn overeengekomen om al op 5 december in de Handelscommissie over CETA te stemmen waarna het voltallige Europees Parlement nog in dezelfde maand definitief zou moeten stemmen. De parlementscommissies voor Sociale Zaken en Milieu, waren al begonnen met een kritische evaluatie van het CETA-verdrag, maar de fractieleiders van de sociaaldemocraten en christendemocraten hebben besloten om deze resoluties niet in stemming te brengen.

Eickhout: “Nog nooit heeft het Europees Parlement zo weinig tijd genomen voor de behandeling van een handelsakkoord. De twee grootste fracties ontnemen het Europees Parlement zelfs de mogelijkheid om de nieuwe verklaringen die pas onlangs zijn toegevoegd aan het verdrag, zorgvuldig te wegen.”

Op initiatief van de Groene fractie ligt er volgende week wel een resolutie voor die oproept om advies in te winnen van het Europees Hof van Justitie over de verenigbaarheid van CETA met de Europese verdragen, waar grote juridische twijfels over bestaan. Als een meerderheid instemt, zou de goedkeuring van CETA moeten worden uitgesteld totdat er helderheid komt van het Hof. “Ik roep ook de voorstanders van CETA op om deze resolutie te steunen. Dit gaat niet om voor of tegen CETA, maar om respect voor democratische procedures en het Europees Verdrag.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook