Spannende stemming: Strategie voor schoon vervoer

Het belooft nog een spannende stemming te worden op donderdag in Straatsburg: het EP zal dan vast stellen hoe wat hen betreft de toekomst van schoon vervoer eruit moet gaan zien. Deze strategie werd opgesteld door GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. De pogingen vanuit de conservatieve vleugel om de ambitie eruit te slopen zullen het grootste strijdpunt worden.

Recente cijfers van het EEA (Europees Energie Agentschap) bevestigen wat al langer wordt gezegd: transport is Europa's grootste klimaatprobleem. Voor het derde jaar op rij stijgt de CO2 uitstoot van deze sector, en de verwachting is - gegeven dat de sector zo lang nauwelijks werd aangepakt- dat deze stijging de komende jaren nog doortrekt.  

De strategie: Low Emission Mobility 

De Europese Commissie kwam daarom in de zomer van 2016 met een communicatie voor een lage emissie strategie: de eerste aankondiging van een aantal wetgevende initiatieven op transportbeleid. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout schreef daarop de visie van het Parlement over de toekomst van het Europese transportbeleid (Low Emission Mobility). Een strategie die zowel maatregelen voorstelt om klimaatsverandering tegen te gaan, alsook maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Het rapport roept de Europese Commissie in eerste instantie op om het transportbeleid in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Dit houdt onder andere in dat transport doelstellingen dringend aangescherpt moeten worden, aangezien de transportsector - wanneer we Parijs serieus nemen - in zijn geheel tegen 2050 CO2 neutraal moet zijn.

Verschillende duidelijke eisen zetten deze verandering kracht bij. Zo stelt het rapport dat de CO2- standaarden voor auto's strikter moeten dan wat de Commissie nu voor ogen heeft en vraagt een uitfasering van wagens met verbrandingsmotoren tegen 2035. Verder roept het rapport op tot minimum standaarden voor emissieloze wagens.

Rekeningrijden

Het rapport werd eerder dit jaar gelanceerd en heeft inmiddels het proces in het Parlement doorlopen. Zoals verwacht is er een flinke lobby op gang gekomen om de oude - fossiele - industrie te beschermen. Opmerkelijk genoeg was in Nederland onder andere de ANWB bereid mee te gaan in de discussie over kilometerbeprijzing die Eickhout bepleit. Dit is in lijn met het principe van “de vervuiler betaalt” wat Eickhout dringend toegepast wil zien om vervuiling een eerlijke prijs te kunnen geven. Hij bepleit dan ook uitbreiding van rekeningrijden voor auto's en bestelwagens.

Investeren in schoon vervoer

Om de verandering naar schoner transport te bewerkstelligen zijn investeringen in openbaar vervoer een absolute noodzaak. De concurrentie is nu veel te scheef, wat vooral ten nadele is van hoogwaardig openbaar vervoer.  De uitzonderingspositie van de luchtvaartsector moet volgens Eickhout herzien worden. Eickhout wil dat maatregelen zoals belasting op kerosine en BTW op vliegtickets zo spoedig mogelijk internationaal bepleit worden. Dat vliegtuigmaatschappijen deze kosten niet hebben is niet meer van deze tijd.

Ook bepleit Eickhout dat de financiering van grote projecten via o.a. het EFSI budget (Het Juncker Investeringsfonds) in eerste instantie naar klimaat en luchtkwaliteitsvriendelijke voorstellen gaan. Vooralsnog worden grote infrastructurele projecten hieruit gefinancierd zonder dat gekeken wordt naar de wenselijkheid vanuit de wens voor schoon vervoer.

Schone lucht

Om de luchtkwaliteit te verbeteren vraagt het rapport onder andere voor een nieuwe, striktere Euronorm, waar diesel deze keer geen uitzonderingspositie krijgt. Het rapport gaat verder in op uitdagingen in alle sectoren zoals scheepvaart, vrachtwagens, enzovoorts: hoe benutten we nieuwe technologieën om de logistiek efficiënter te krijgen.

Spannende stemming

Veel van de ambities kunnen nog uit het eindrapport worden gestemd en sommige deelstemmingen zullen zeer spannend zijn. Het uiteindelijk aangenomen rapport geeft de Commissie vervolgens een duidelijk mandaat om aan een vervolg te werken.  En dan is het aan de transportsector om werkelijk een reductie in uitstoot te gaan bewerkstelligen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook