Steun voor Sargentini inzake rechtsstaat Hongarije

BRUSSEL, 25 juni - De commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement stemde maandag in met het rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini over de staat van de Hongaarse democratie en rechtsstaat. Sargentini: “Collega’s van verschillende politieke achtergronden stellen dat we hier te maken hebben met een zeer ernstige situatie die we per direct moeten aanpakken. Wij komen op voor de rechten van Hongaarse burgers en Europese waarden in de EU.”

Het aangenomen rapport stelt vast dat de Hongaarse regering in de afgelopen jaren de democratie en rechtsstaat dusdanig heeft verslechterd dat een zogenaamd artikel 7-procedure aan de orde is. Dit is een procedure die uiteindelijk kan leiden tot zware sancties zoals het ontnemen van het stemrecht van Hongarije in EU-besluitvorming.

“De Hongaarse regering van Viktor Orbán heeft te veel ruimte gekregen om de Hongaarse democratie en rechtsstaat om zeep te helpen,” aldus Sargentini. “De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, academische vrijheid, ruimte voor een gezonde open samenleving, persvrijheid: allemaal zaken die door Orbán onder druk zijn komen te staan. Ondertussen wordt de lijst alsmaar langer.”

In de afgelopen maanden heeft de Hongaarse regering nieuwe repressieve maatregelen aangenomen. Zo worden organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch het onmogelijk gemaakt hun werk te doen. De VN-commissaris voor Mensenrechten en de Commissie van Venetië veroordeelden deze stap scherp. Sargentini: “De tijd heeft de situatie alleen maar verergerd. Daarom dat het Europees Parlement nu ingrijpt.”

Sargentini kreeg vorig jaar zomer het mandaat om een rapport te schrijven. Zij deed sindsdien grondig onderzoek naar de situatie in Hongarije. Haar rapport presenteerde zij in april, waarna collega-Europarlementariërs de gelegenheid kregen hun inzichten middels amendementen op haar rapport in te brengen. Ruim 260 amendementen werden voorgedragen. Een groot deel kwam van Hongaarse Fidesz-Europarlementariërs die tegen het hele mandaat zijn. Partijgenoten uit hun christendemocratische fractie droegen juist aanvullende argumenten aan om de structurele verslechtering van de democratie, fundamentele rechten en rechtstaat te onderbouwen. Sargentini werkte aan ruim zestig compromissen waarin zij ook feiten aangedragen door Fidesz-collega’s heeft meegenomen.

In het Europees Parlement schreven vier andere commissies een opinie op haar rapport: de commissies Cultuur, Begrotingscontrole, Constitutionele Zaken en Vrouwenrechten en gendergelijkheid. Allemaal onderzochten zij de situatie vanuit hun eigen expertise en kwamen ook tot de conclusie dat de Europese ministers met Artikel 7 aan de slag moeten.

Na de stemming vandaag in op commissieniveau zal in september plenair worden gestemd. Als twee derde van het Europarlement instemt zullen de Europese ministers zich moeten buigen over de vraag of zij Hongarije gaan dwingen zich te houden aan de waarden die we in Europa delen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook