Stevige verwijten aan lidstaten en Europese Commissie over dieselgate

BRUSSEL, 28 februari - Vandaag werd in de dieselgate-enquêtecommissie gestemd over de conclusies en aanbevelingen van een jaar onderzoek. Bas Eickhout, initiatiefnemer van de enquêtecommissie: “Het is een sterk rapport geworden, dat zeer kritisch is op de rol van lidstaten en Europese Commissie in het hele schandaal.” Eickhout is blij dat parlementariërs zijn voorstel om de aanbevelingen aan te scherpen hebben overgenomen.

Eickhout: “Lidstaten lieten na de wetgeving correct uit te voeren en faalden bij het testen van auto’s het doel van de wetgeving in oog te houden: De uitstoot op de weg inperken, in plaats van alleen in laboratoria. Tegelijkertijd was de Commissie duidelijk nalatig in het toezicht op de correcte uitvoering van Europese wetgeving, zelfs nadat er verschillende duidelijke signalen waren dat sjoemelsoftware mogelijk gebruikt werd. Ook het feit dat al die jaren geen enkele poging werd gedaan om de auto’s die teveel uitstootten - en dus niet conform de wet zijn - van de Europese wegen te houden, duidt op een onverantwoord passieve rol van de Europese Commissie.”

De aanbevelingen kunnen nog verder worden aangescherpt in de plenaire sessie, maar Eickhout is erg tevreden over de steun van de onderzoekscommissie voor een onafhankelijk Europees agentschap. Bas Eickhout: “Nieuwsberichten van de afgelopen dagen tonen aan dat het ontwijken van emissienormen een wijdverspreid fenomeen is dat verder gaat dan enkel autofabrikanten. Onafhankelijk Europees toezicht is noodzakelijk om dit soort schandalen tegen te gaan. We kunnen er niet maar gewoon van uitgaan dat lidstaten en Commissie het deze keer wel goed doen. Meer dan tien jaar lang lag de verantwoordelijkheid bij lidstaten en Commissie en het is duidelijk dat zij niet in staat zijn tot onafhankelijke controle.”

Eickhout hoopt dan ook dat andere collega’s in het parlement ook de noodzaak zien van onafhankelijk Europees toezicht en de aanbeveling om een Europees agentschap in te stellen overnemen bij de herziening van wetgeving rond typegoedkeuring.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook