Succesvol bezwaar Eickhout tegen ongehinderde invoer teerzanden

BRUSSEL, 3 december - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag het bezwaar van Bas Eickhout tegen het uitvoeringsbesluit van de Richtlijn Brandstofkwaliteit aangenomen. Volgens Eickhout druist het huidige voorstel volledig in tegen de oorspronkelijke doelstelling van de richtlijn. Het voorstel zou bovendien de import van teerzandolie mogelijk maken.

Eickhout: "De meest schadelijke en vervuilende olie is teerzandolie. Het laat onherstelbare schade na in de natuur: het heeft een ecologische voetafdruk die we nog tientallen jaren nog op Google Earth kunnen terugzien. Europa moet dit soort olie niet op de Europese markt toelaten."

De Richtlijn Brandstofkwaliteit is het belangrijkste Europese beleidsinstrument om transportgerelateerde CO2-emissies terug te dringen. De richtlijn stelt dat de broeikasgasintensiteit van brandstoffen die gebruikt worden in voertuigen met zes procent verminderd moet zijn in 2020. Dat dit hard nodig is, blijkt uit het feit dat de transportsector momenteel een derde van de Europese CO2 uitstoot voor haar rekening neemt en dit aandeel stijgt hard.

In 2010 is de Europese Commissie met een uitvoeringsbesluit gekomen. Doordat onconventionele olie (zoals teerzanden en schalie-olie) veel CO2-intensiever zijn dan andere grondstoffen voor benzine en diesel, kregen deze een aparte waarde toegewezen. Dit maakte het minder aantrekkelijk voor importeurs om deze schadelijke grondstoffen op de Europese markt te brengen: hoe meer teerzand, des te moeilijker het was om de zes procent doelstelling te behalen.

Dit voorstel werd echter geblokkeerd door de lidstaten, waaronder Nederland. Reden hierachter was de ongekend sterke lobby en dreigementen van oliemaatschappijen en de Canadese regering, die enorme investeringen in het winnen van teerzandolie hebben gedaan. De Europese Commissie is daarom ruim vier jaar later met een nieuw en uitgekleed voorstel gekomen: alle grondstoffen krijgen dezelfde waarde en het is zelfs verboden voor schonere leveranciers om openlijk bekend te maken welke grondstoffen ze Europa binnen brengen.

Eickhout had daarom een bezwaar ingediend. "De Richtlijn Brandstofkwaliteit is enorm belangrijk voor het terugdringen van de Europese CO2-uitstoot. Als het huidige voorstel echter ingevoerd wordt, dan is de richtlijn niets meer waard. Het voorziet oliemaatschappijen van geen enkele prikkel om te investeren in minder vervuilende brandstoffen."

De milieucommissie heeft vandaag groen licht gegeven voor het bezwaar van Eickhout, daarom zal nu het gehele Europees Parlement haar stem uitbrengen tijdens de Plenaire vergadering in de week van 15 december. Valt die tweede stemming wederom positief uit, dan is de Europese Commissie gedwongen om met een aangepast voorstel te komen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook