Unicum: Commissie pakt Polen aan voor afzwakken democratie en rechtsstaat

BRUSSEL, 20 december - Voor het eerste in de geschiedenis van de Europese Unie wordt een lidstaat aangesproken op het uithollen van de eigen democratie en rechtsstaat. De Commissie besloot woensdag een zogenaamde artikel 7-procedure te starten. Dit kan er toe leiden dat Polen uiteindelijk haar stemrecht in de Europese Raad verliest of toegang tot de interne markt wordt ontzegd. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini juicht deze stap toe: “De achteruitgang in Polen is dramatisch en de situatie is acuut. Het is daarom niet meer dan terecht dat de Europese unie ingrijpt.”

Twee jaar geleden trad de huidige PiS-regering aan in Polen en besloot in hoog tempo hervormingen in te voeren die onder meer de rechterlijke onafhankelijkheid ondermijnen en de persvrijheid, vrijheid te demonstreren en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen beknotten. Zo wil de Poolse regering dat de Minister van justitie rechters kan aanstellen en ontslaan zonder dat daar een beroep tegen mogelijk is. Dit bedreigt het werk van het rechterlijke apparaat dat onafhankelijk van politieke bemoeienis moet kunnen opereren. Sargentini: “Een onafhankelijke rechterlijke macht is de hoeksteen van een rechtsstaat. De keuze van de Poolse regering om van een gezonde democratie naar een autoritaire regime te gaan is gevaarlijk voor de Poolse burgers en voor de Europese samenwerking. Hoe kan de Nederlandse rechter er nog op vertrouwen dat bijvoorbeeld een uitleveringsverzoek van Polen in strafzaken correct is gedaan en dat de verdachte daar een volledig eerlijk proces zal krijgen?"

De Commissie is al sinds januari 2016 in gesprek met Polen over al deze wijzigingen en probeert Polen te bewegen af te zien van dergelijke ingrijpende veranderingen. De Europese Commissie stelt volgens Sargentini terecht vast dat er sprake is van schendingen van Europese waarden zoals fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat.  Maar de Poolse regering weigert van koers te veranderen. Sterker nog zij besluit door te gaan met bijvoorbeeld het kappen van bomen in het laatste Europese oerbos, het Białowieża bos (beschermd door UNESCO), terwijl de EU-rechter uitdrukkelijk een kapverbod heeft opgelegd. Sargentini: "Onze gezamenlijke Europese normen en waarden staan op het spel wanneer EU-landen zich niets aantrekken van uitspraken van de Europese rechtbank. Dat is zeer gevaarlijk. Europese wet en regelgeving is er niet voor niets en wanneer landen die aan hun laars lappen moeten wij als overige Europese landen ingrijpen om de rechten van de inwoners van dat land te waarborgen."

Als een lidstaat Europese afspraken blijft schenden, dan moet deze verantwoording afleggen aan de Europese rechter. Anders ondermijnt dit de bescherming van Europese burgers en hun vertrouwen in Europese samenwerking. In november nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin het de commissie Burgerlijke Vrijheden opdraagt te onderzoeken of er sprake kan zijn van een artikel 7 procedure tegen Polen. Een dergelijk onderzoek leidt Sargentini nu over Hongarije. "Wanneer landen lid worden van de EU dan moeten zij zich houden aan de basisregels. Dat is: een eerlijke democratie, een onafhankelijke rechterlijke macht, het garanderen van fundamentele rechten. Dat zijn de waarden waarop de EU gestoeld is en die maken dat wij burgers in een vrije en veilige omgeving kunnen leven."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook