Vergroening Europese landbouw mag niet zeven jaar stilliggen

Brussel, 23 oktober 2020 - Het Europees Parlement stemde zojuist over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Eerder deze week namen de Europese landbouwministers al hun positie in. Europarlementariër Bas Eickhout maakt zich grote zorgen: “We zitten in een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Toch willen het Europarlement en Europese ministers het desastreuze landbouwbeleid bij het oude laten. Op landbouwgebied staat de Green Deal op losse schroeven.”

Het GLB vormt een derde van het EU-budget, bijna 400 miljard euro wordt de komende zeven jaar uitgekeerd als subsidie voor de landbouw. Eickhout: “De landbouwsector moet snel verduurzamen, daarvoor moet het landbouwgeld optimaal worden besteed. Er zijn groene eisen nodig voor boeren, zoals het creëren van ruimte voor natuur en terugdringen van pesticidengebruik. Ook zijn er harde milieudoelen nodig zodat alle EU-landen vergelijkbare inspanningen leven. Zowel het Europarlement als de Europese Raad laten dit na. Veel geld en kostbare tijd wordt verspild.”

GroenLinks wil dat de Europese Commissie haar verantwoordelijkheid neemt en snel met extra voorstellen komt. Eickhout: “De pesticiden-, kunstmest-, en natuurdoelen uit de Green Deal zijn in gevaar. Een groot deel van het probleem is dat er een zwak en verouderd voorstel van de Europese Commissie op tafel ligt dat het beginpunt van alle onderhandelingen is, dat bepaalt het verdere verloop van het proces. Ondanks de ambitieuze woorden van de Green Deal, kijkt de Commissie nu toe vanaf de zijlijn. Dat moet snel veranderen. Er is aanvullende wetgeving nodig op belangrijke kwesties als pesticiden en de veestapel. De vergroening van de Europese landbouw mag niet tot stilstand komen.”

Eickhout ziet de roep om vergroening van de landbouw niet afnemen in Nederland. “Als de EU niet in dezelfde richting beweegt, wordt het alleen maar moeilijker voor de Nederlandse boeren. De Nederlandse regering moet in Brussel aandringen op aanvullend landbouwbeleid. Anders zijn straks niet alleen natuur en klimaat de dupe, maar ook onze boeren”, besluit Eickhout.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

 

 

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

 

 

Deel dit bericht