Vrouwen aan de top: Europees Parlement eist transparante selectieprocedures

STRAATSBURG, 20 november 2013 - Het Europees Parlement geeft steun aan een wet voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. GroenLinks, een van de initiatiefnemers, is tevreden met de brede steun van christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten om eindelijk verandering te brengen in de jaren vijftig-mentaliteit in de top van grote Europese bedrijven. Voorlopig blokkeert Nederland het voorstel nog in de Raad van Ministers. “Ik hoop dat minister Jet Bussemaker snel van kamp wisselt en Nederland van conservatieve verdediger van de status quo tot progressieve voorvechter van emancipatie maakt”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen.

“Aan gekwalificeerde vrouwen ontbreekt het niet, maar de top van het Europese bedrijfsleven bestaat na jaren van vrijblijvende maatregelen nog steeds voor drieëntachtig procent uit mannen. Tijd voor transparante selectieprocedures in plaats van old-boys-networks”, aldus Cornelissen.

De Europese richtlijn schrijft voor dat grote bedrijven waarvan de Raad van Toezicht uit minder dan veertig procent vrouwen bestaat, hun selectieprocedures herzien. Deze bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun selectieproces er niet langer toe leidt dat een beter geschikte vrouw wordt gepasseerd door een minder geschikte man. Voldoen bedrijven niet aan deze inspanningsverplichting, dan volgen sancties zoals boetes of uitsluiting van openbare aanbestedingen.

Cornelissen heeft zich de afgelopen jaren binnen en buiten het Europees Parlement ingespannen om tot bindende wetgeving voor meer vrouwen aan de top te komen. Onder andere met de Europawijde campagne Get Women on Board kreeg Cornelissen steun voor een Europees wetsvoorstel. Nu het Europees Parlement dit vandaag goedkeurde moeten alleen nog de ministers van de EU-lidstaten instemmen. Enkele landen, waaronder Nederland, liggen voorlopig dwars. Er is echter een goede kans dat Duitsland het verzet op zal geven nu partijen daar overeengekomen zijn om wetgeving voor vrouwen in topposities op te nemen in het coalitie-akkoord. De benodigde meerderheid in de Raad van Ministers om met het Europees Parlement te gaan onderhandelen ligt dan binnen handbereik. De Europese ministers bespreken het wetsvoorstel begin december.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook