Wordt Timmermans chef Deregulering?

BRUSSEL, 11 november - De Europese Commissie zal half december haar plannen bekend maken voor 2015. Via de krant European Voice is echter al een concept uitgelekt dat een indruk geeft van waar het met de 'betere regelgeving' van Timmermans naartoe gaat. Bas Eickhout, aanvoerder van GroenLinks in het Europees Parlement, ziet daarin zijn vrees bevestigd dat Timmermans onder het mom van 'betere regelgeving' een dereguleringsoffensief inzet ten koste van mens en milieu.

"De lijst van voorstellen die de Europese Commissie overweegt te schrappen bevat vooral sociaal en milieubeleid", constateert Eickhout. "Het lijkt erop dat de neoliberale krachten in Europa bezig zijn om alles wat zij zien als hobbel voor de vrije markt te dumpen."

Eickhout schreef voorafgaand aan de hoorzitting met Timmermans een brochure waarin hij zich afvroeg wat de rol van de sociaal-democraat zou worden. GroenLinks vreesde al dat milieubeleid en sociale rechten slachtoffer zouden worden van het mantra "groot op de grote dingen, klein op de kleine dingen". In het gelekte document staat te lezen dat onder andere de wetgevingspakketten voor schonere lucht, zuiniger elektrische apparaten en een circulaire economie genomineerd zijn om te worden ingetrokken. Eickhout vraagt zich af wat dat met klein te maken heeft. "Cijfers van de Europese Commissie tonen aan dat jaarlijks meer dan 400.000 Europeanen voortijdig sterven als gevolg van luchtvervuiling. Ik vind dat een groot probleem. Lucht trekt zich niks aan van landsgrenzen. Je kunt schonere lucht dus niet overlaten aan de afzonderlijke lidstaten." Eickhout is namens de Groenen onderhandelaar voor de wetgeving over luchtkwaliteit.

Volgens Eickhout toont de brief van Timmermans en Juncker aan dat het een puur politieke keuze is wat je een groot of klein vraagstuk vindt. "Net zoals bij de discussie over stofzuigers. Energiebesparing is een belangrijk instrument om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van Poetin." De zogenaamde ecodesignrichtlijn voor een zuiniger ontwerp van apparaten kan ervoor zorgen dat Europa vanaf 2020 jaarlijks een hoeveelheid energie bespaart ter grootte van de totale energieconsumptie van Italiƫ. De voorstellen van de vorige Commissie voor een circulaire economie zijn erop gericht om in 2030 30% zuiniger om te gaan met natuurlijke hulpbronnen; dat levert 2 miljoen extra banen op, volgens haar eigen berekeningen. "Ik vind dat groot. Absurd genoeg vindt Timmermans dat kennelijk klein."

Eickhout heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie om opheldering te krijgen over de criteria die de Commissie hanteert bij het intrekken van wetsvoorstellen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook