Persberichten

Brussel, 25 december 2020 - Het Europees Parlement debatteert vandaag over de Europese Raad van 10 en 11 december waar het klimaatdoel voor 2030 op de agenda staat. GroenLinks benadrukt dit cruciale besluit niet nog eens uit te stellen, ook al staan de regeringsleiders ook voor grote andere politieke kwesties, als het Hongaarse en Poolse verzet tegen respect voor de rechtsstaat, Covid-19 en…

Brussel, 16 november 2020 - Midden in de coronacrisis lijken Hongarije en Polen de Europese begroting en het herstelfonds te gijzelen, omdat ze het oneens zijn met de mogelijkheid om Europese subsidies in te houden wanneer landen de rechtsstaat schenden. GroenLinks roept regeringsleiders op om niet te buigen voor de dreigementen van Hongarije en Polen.

Brussel, 11 november 2020 - Na moeizame onderhandelingen heeft het Europees Parlement verbeteringen afgedwongen in het akkoord over de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds waarover regeringsleiders in juli een standpunt innamen. Dankzij de Europese Groenen is afgesproken om, naast het doel om minstens 30 procent van de Europese begroting te besteden aan de strijd tegen…

Brussel, 28 oktober 2020 - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, het voorstel voor de herziening van het Europese landbouwbeleid terugtrekt en met een nieuw voorstel komt. Eickhout: “Zoals het er nu uitziet, staan de voorwaarden voor de besteding van honderden miljarden euro’s landbouwsubsidies haaks op de…

Brussel, 23 oktober 2020 - Het Europees Parlement stemde zojuist over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Eerder deze week namen de Europese landbouwministers al hun positie in. Europarlementariër Bas Eickhout maakt zich grote zorgen: “We zitten in een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Toch willen het Europarlement en Europese ministers het…

Brussel, 22 oktober 2020 - Het Europees Parlement neemt vandaag een initiatiefwet aan die ontbossing tegen moet gaan. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Ontbossing is een gigantisch probleem. Het Europees Parlement wil daarom harde regels voor bedrijven die risicogoederen importeren. Met het dramatische verloop van de stemming deze week over het Europees Landbouwbeleid, wordt dit…

Europarlement wil verplichte ethische check voor kunstmatige intelligentie

Brussel, 21 oktober 2020 - Het Europees Parlement wil duidelijke EU-regels voor kunstmatige intelligentie waarin grondrechten van mensen  en het klimaat voorop staan. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak reageert op de…

Brussel, 20 oktober 2020 - Het Europees Parlement stemt deze week over de herziening van het Europees landbouwbeleid. Het gaat over de voorwaarden waaronder honderden miljarden euro's aan EU-subsidie wordt uitgekeerd. Een stemming over veel verschillende kwesties, de Europarlementariërs stemmen zelfs over vegaburgers en kipreclames.

Brussel, 19 oktober 2020 - Vandaag debatteert het Europees Parlement over de Digital Services Act (DSA). De DSA bestaat uit een groot pakket Europese regels voor online platforms en is bepalend voor hoe de Europese online interne markt eruit komt te zien. De voorstellen van het Europees Parlement, waar morgen over gestemd wordt, dienen als input voor het pakket dat de Europese Commissie eind…

Brussel, 14 oktober 2020 - De Europese Commissie presenteerde zojuist een ambitieuze nieuwe chemicaliënstrategie. Daarnaast legt de Commissie een wetsherziening op tafel die ervoor moet zorgen dat mensen makkelijker naar de rechter kunnen stappen om slecht milieubeleid aan te vechten. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is positief over de ontwikkelingen: “We hebben tegenwoordig…

Brussel, 14 oktober 2020 - De Europese Commissie presenteerde vandaag de ‘Renovation Wave Strategy’ waarin het nieuwe doelstellingen, wetgeving en Europees geld voor duurzame renovatie van gebouwen aankondigt. GroenLinks-Europarlementariërs Kim van Sparrentak en Bas Eickhout zien mogelijkheden: “Door huizen via slimme maatregelen energiezuinig en zelfvoorzienend te maken kan je…

Brussel, 12 oktober 2020 - Als het aan de Milieucommissie van het Europees Parlement ligt, wordt de besteding van de 750 miljard euro van het coronaherstelfonds verbonden aan strikte groene voorwaarden. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is blij met de uitkomst van de stemming zojuist: “We staan voor een belangrijke keuze: blijven we investeren in de vervuilende economie van gisteren,…

Straatsburg, 16 januari 2020 - Met een grote meerderheid liet het Europees Parlement vandaag weten dat de Europese beschermde natuurgebieden - inclusief Natura 2000 - uitgebreid moeten worden. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Dit is een niet te onderschatten signaal. Waar Nederland spreekt over het wel, of niet afbreken van beschermde natuur, is op Europees niveau de…

Straatsburg, 15 januari 2020 - Zojuist sprak het Europees Parlement over de artikel 7-procedure die loopt tegen Polen wegens het afbreken van de Poolse rechtsstaat. De Europese Commissie maakte gisteren bekend dat zij via een dwangmaatregel eist dat de Poolse regering de omstreden tuchtkamer sluit, waaraan rechters verplicht hun beslissingen moeten voorleggen. GroenLinks-…

Straatsburg, 15 januari 2020 - GroenLinks is tevreden met de reactie van het Europees Parlement op de Green Deal-plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans. “Het Europarlement is duidelijk: de Green Deal is een goed startpunt maar op alle onderdelen moet meer gebeuren dan de Europese Commissie nu voorstelt”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, die namens de Europese…

Straatsburg, 14 januari 2020 - De Europese Commissie presenteerde zojuist de plannen voor de financiering van de Europese Green Deal. GroenLinks ziet echter dat het duurzame investeringsplan nog niet voldoende is om voor een echte doorbraak te zorgen. Het beloofde geld komt grotendeels uit reeds bestaande plannen voor de Europese meerjarenbegroting, waarin vergroening zeer te wensen…

Straatsburg, 18 december 2019 - Het Europees Parlement heeft zich zojuist gekeerd tegen de toenemende discriminatie tegen LHBT’ers in de EU. GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak: “Als Parlement geven we een krachtig signaal: iedereen heeft het recht zichzelf te zijn in Europa.”

Met een resolutie roept het Parlement alle EU-landen op de grondrechten en…

Straatsburg, 17 december 2019 - GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik wil dat de Europese Commissie beter toezicht houdt op de besteding van Europese subsidies. Uit een gelekt rapport blijkt dat de Tsjechische premier Andrej Babiš miljoenen EU-landbouwsubsidies wegsluisde naar z’n eigen bedrijf. Strik: “Dit ondermijnt de rechtsstaat en schaadt het vertrouwen van mensen in de…

Straatsburg, 16 december 2019 - Vandaag is een akkoord bereikt over de Europese lijst die aangeeft welke investeringen duurzaam genoemd mogen worden: de ‘groene taxonomie’. Vorige week konden nationale regeringen hierover geen overeenstemming bereiken, vandaag stemden zij toch in. Bas Eickhout is hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement. 
 
Eickhout: “De politiek wijst het…

Madrid, 15 december 2019 - Vandaag is na twee weken onderhandelen de VN-klimaattop (COP25) in Madrid beëindigd. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout leidde de delegatie van het Europees Parlement: "Het grote gat tussen het wereldwijde klimaatbeleid en de doelstelling van het Parijsakkoord is niet kleiner geworden. Dit moet gevolgen hebben voor de handelsgesprekken die de EU met de…

GroenLinks verwelkomt de Green Deal die vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans vandaag presenteerde. "Enkele jaren geleden was het nog ondenkbaar dat een Green Deal het centrale thema van de Europese Commissie zou zijn. Het plan bevat veelbelovende onderdelen waarop we graag verder samenwerken, maar het laat ook een paar grote kansen liggen. Om de Green Deal te…

Brussel, 5 december 2019 - Vandaag is een akkoord bereikt over de Europese lijst die aangeeft welke investeringen duurzaam genoemd mogen worden: de ‘groene taxonomie’. Na wekenlang onderhandelen is GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout blij met het behaalde resultaat. Eickhout is hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement. 

Eickhout: “Een duurzame financiële sector is…

Brussel, 3 december 2019 - GroenLinks is tevreden met de maatregelen die de Milieucommissie van het Europees Parlement wil nemen om de natuur beter te beschermen. Dit werd besloten met oog op de VN-biodiversiteitstop volgend jaar in China. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De Milieucommissie hamert erop dat de EU niet met lege handen mag afreizen naar China. Er moeten concrete…

Straatsburg, 28 november 2019 - GroenLinks vindt dat het Europees Parlement vandaag een belangrijk signaal afgeeft door de klimaatcrisis uit te roepen. Daarnaast geeft het Europarlement de opdracht om een hogere Europese klimaatambitie te eisen als inzet bij de klimaattop in Madrid (COP25). Voor deze klimaattop in december is GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout de delegatieleider van…

Straatsburg, 27 november 2019 - De nieuwe Commissie van Von der Leyen zet terecht in op een groene en digitale economie. Deze prioriteiten verdienen steun, maar veel hangt af van de de concrete invulling ervan. Het team van Von der Leyen moet nog aantonen dat het mooie woorden kan omzetten in concrete plannen. GroenLinks kan echter niet instemmen met deze nieuwe Commissie. Er zijn te…

Brussel, 14 november 2019 - GroenLinks is blij dat met het nieuwe investeringsbeleid van de Europese Investeringsbank (EIB) stappen worden gezet richting het einde van fossiele investeringen. Echter blijven investeringen in bepaalde gasprojecten mogelijk onder deze nieuwe regels. Vanavond besloot de EIB over de nieuwe regels. De EIB beweegt weliswaar richting een uitfasering van fossiele…

BRUSSEL, 6 november 2019 - De Milieucommissie eist meer ambitie van Europa bij de klimaattop in Madrid (COP25). Volgende week wordt duidelijk of het Europees Parlement de Milieucommissie steunt tijdens de plenaire sessie in Brussel. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met deze eerste versie van de opdracht en reist in december naar de COP25 als voorzitter van de delegatie…

STRAATSBURG, 24 oktober - In reactie op de Turkse militaire inval in Noordoost-Syrië nam het Europees Parlement donderdag een resolutie aan die een wapenembargo en de invoering van sancties eist tegen de regering van Turkije. Op die manier moet de Turkse president Erdogan geforceerd worden zijn troepen terug te trekken en de Syrische vluchtelingen te beschermen. De sancties starten met het…

STRAATSBURG, 24 oktober - Het Europees Parlement roept de EU-landen en het Finse EU-voorzitterschap op haast te maken met verplichte transparantie over de belastingafdrachten van multinationals. Al in 2016 deed de Europese Commissie op aandringen van GroenLinks een voorstel, maar de EU-landen hebben tot nu toe geen akkoord kunnen bereiken. GroenLinks wil dat de EU daadkracht laat zien in de…

STRAATSBURG, 23 oktober - Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout heeft het Europees Parlement een door Nederland afgezwakt wetsvoorstel tegengehouden dat bijen onvoldoende beschermt tegen pesticiden.

Eickhout: “Nederland speelde een dubieuze rol gespeeld in de totstandkoming van dit slappe voorstel. Maar doordat het Europees Parlement haar vetorecht inzet,…

Het gaat erg slecht met insecten en met de bijen in het bijzonder. Het gebruik van pesticiden is een van de grote boosdoeners daarvan. Er moeten daarom strenge regels komen om het effect van pesticiden op bijen te toetsen voordat ze toegelaten worden op de Europese markt. Er lag een goed voorstel op tafel om dit werkelijkheid te maken. De Europese Commissie wilde een volledig wetenschappelijk…

BRUSSEL, 10 oktober – Een overduidelijke meerderheid van het Europees Parlement wijst de kandidatuur van de Franse Eurocommissaris voor de Interne Markt en Industrie, Sylvie Goulard, af. Zij lag sinds het begin van haar voordracht onder vuur door ethische kwesties. Ook een tweede hoorzitting met Goulard was niet overtuigend. GroenLinks stemde tegen haar kandidatuur.  
 
Groenlinks-…

BRUSSEL, 9 oktober - De Europese Investeringsbank (EIB) stelt momenteel nieuwe regels op voor het uitlenen van geld aan energieprojecten. Er lag een goed voorstel op tafel, waarmee er snel een einde zou worden gemaakt aan het verspillen van belastinggeld aan fossiele projecten. Achter gesloten deuren is het voorstel echter flink afgezwakt onder druk van verschillende EU-landen. Vandaag gaat…

BRUSSEL, 26 september - De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement maakt bezwaar tegen twee kandidaat-eurocommissarissen, Rovana Plumb (Roemenië) en László Trócsányi (Hongarije), vanwege belangenverstrengeling. 

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert: “Het is een goede zaak dat het Europees Parlement kandidaat-commissarissen afwijst die twijfels over…

BRUSSEL, 4 september - De kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, antwoordde woensdag in een hoorzitting op vragen van Europarlementariërs. De Groene fractie in het Europees Parlement ondervroeg haar over plannen voor een duurzamer monetair beleid.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Het omvangrijke opkoopprogramma van de ECB onder…

STRAATSBURG, 2 juli - De Groene fractie in het Europees Parlement heeft de indeling van de parlementscommissies vastgesteld. GroenLinks-Europarlementariërs Bas Eickhout, Tinke Strik en Kim van Sparrentak hebben goede uitgangsposities om hun stempel te drukken op wetgeving om Europa groener en eerlijker te maken.

Bas Eickhout
Als eerste vicefractievoorzitter en penningmeester is…

Brussel, 12 juni – GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is woensdag herkozen tot vicefractievoorzitter en penningmeester van de Groenen in het Europees Parlement. Tevens is Eickhout aangewezen om namens de Groenen te onderhandelen met andere politieke fracties over het klimaat- en milieudeel van het werkprogramma voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Als…

DEN HAAG, 17 mei - “Europese politieke partijen moeten niet langer geld aan kunnen nemen van bedrijven die belang hebben bij de uitkomst van stemmingen in het Europees Parlement.” Dat stelt Bas Eickhout, lijsttrekker voor GroenLinks en de Europese Groenen. “De invloed van bedrijven op politieke besluitvorming is veel te groot. Dit geldt voor Nederland, maar zeker ook voor Europa.” GroenLinks…

GRONINGEN, 16 mei – Vanuit een uitverkocht Groninger Forum geeft GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout vrijdagavond (17 mei, 20u) het grootste klimaatcollege van Nederland. Eickhout, de klimaatwetenschapper die de politiek inging, keert weer terug naar zijn oude vak. Speciaal voor de campagne organiseerde GroenLinks drie klimaatcolleges waarin Bas de staat van het klimaat bespreekt. Omdat het…

Op donderdag 9 mei, de Dag van Europa, presenteert klimaatwetenschapper en GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout in Nieuwspoort zijn nieuwste boek Klimaatmanifest: hoog tijd voor een doorbraak in Europa. Eickhout stelt in dit manifest tien klimaatmaatregelen voor.

Twee voorbeelden van maatregelen die Eickhout wil invoeren:

Een CO2-heffing aan de Europese grens
Momenteel…

STRAATSBURG, 18 april - De CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens en andere zware bedrijfswagens moet omlaag. Tegen 2025 met 15 procent, en tegen 2030 moet de CO2-uitstoot zware vrachtwagens 30 procent minder zijn ten opzichte van 2019. Donderdag stemde een overweldigende meerderheid van het Europees Parlement in met deze eerste CO2-emissienormen voor vrachtwagens en andere zware…

STRAATSBURG, 18 april - Donderdag stemde het Europees Parlement in met het investeringsfonds InvestEU, de opvolger van het Juncker-investeringsplan. Dankzij inspanningen van de groene fractie moet ten minste 55% van de infrastructuurprojecten die uit dit fonds gefinancierd wordt, bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ook moet elke investering die vanuit het fonds gedaan wordt op…

STRAATSBURG, 17 april - “NGO’s en burgerinitiatieven die de Europese waarden uitdragen moeten daarom financieel ondersteund worden in hun werk”, aldus Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini. Op initiatief van de Groenen wordt dat nu vastgelegd in de meerjarenbegroting van de EU.

Sargentini: "De Europese democratie en rechtsstaat komt steeds verder onder druk te…

STRAATSBURG. 17 april - Er komt meer openheid over chemische producten die gebruikt worden in voedsel (zoals additieven) en in de voedselproductie (zoals pesticiden). Woensdag bekrachtigde het Europees Parlement een wetsherziening die hiervoor moet zorgen. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met het resultaat: “De succesvolle rechtszaak van de Europese Groenen zorgde er al…

Brussel, 3 april - Met de bekrachtiging van de herziene EU-aardgasrichtlijn door het Europees Parlement lijkt later vanmorgen een einde gemaakt te worden aan de voorkeursbehandeling voor gasleidingen uit derde landen. Dat zal gevolgen hebben voor Nord Stream 2.

Europarlementariër Bas Eickhout en Tweede Kamerlid Bram van Ojik zijn vanwege het aanzienlijke geopolitieke belang, zeer…

 

Brussel, 2 april - ”Het is weer eens duidelijk geworden dat er wat te kiezen valt op 23 mei. De stemming in de landbouwcommissie van het Europees Parlement over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid die dinsdag plaatsvond, laat het verschil zien tussen milieubelangen en de belangen van de intensieve landbouw. Het laatste woord is…

Straatsburg, 28 maart - Op voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout heeft een meerderheid van het Europees Parlement vandaag in met maatregelen om de financiële sector te vergroenen. Eickhout is rapporteur voor het wetsvoorstel voor een classificatie van duurzame investeringen. Deze classificatie helpt voor meer duidelijkheid voor investeerders en gaat greenwashing tegen. “De…

Straatsburg, 28 maart - “Bijna vier jaar nadat het dieselgate-schandaal losbarstte, rijden naar schattingen nog steeds ruim 40 miljoen dieselauto’s rond die niet aan de normen voldoen”, concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Het Europees Parlement nam vandaag daarom een resolutie aan waarin het flinke kritiek uit op de te soepele opstelling van de Europese Commissie in het…

Straatsburg, 27 maart - Fabrikanten moeten de CO2-uitstoot van hun auto´s in 2025 terugdringen met 15 procent en in 2030 met 37,5 procent. Voor lichte bedrijfswagens geldt in 2030 de norm van 31 procent. Het Europees Parlement heeft daar vandaag mee ingestemd. Daarmee is de Europese ambitie groter geworden dan de Europese Commissie aanvankelijk voor ogen had.

GroenLinks…

Straatsburg, 27 maart - Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd voor verplichte transparantie over de belastingafdrachten van multinationals. Al in 2016 deed de Europese Commissie op aandringen van GroenLinks een voorstel, maar de lidstaten hebben tot nu toe geen overeenstemming kunnen bereiken. GroenLinks wil dat de EU daadkracht laat zien in de strijd tegen belastingontwijking.

Straatsburg, 27 maart - Vandaag zal het Europees Parlement de nieuwe wetgeving op wegwerpplastic bekrachtigen, de stemming die daar voor nodig is lijkt een formaliteit. Dat betekent dat we in 2021, onder andere, geen van plastic gefabriceerde wattenstaafjes, rietjes, borden en ballonenstokjes meer zullen zien.

“Plasticvervuiling is een veelkoppig monster. We zijn er nog lang niet, maar…

Straatsburg, 26 maart - Vandaag debatteert en stemt het Europees Parlement over een controversiële update van het digitaal auteursrecht. "Regels moeten met de tijd mee, maar wat op tafel ligt ondergraaft de digitale stappen die we tot nu toe hebben ondernomen. Een dergelijke ´innovatie´ maakt het internet kapot", vindt GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini.

"Natuurlijk moeten…

BRUSSEL, 21 maart - De meeste problemen rond kernenergie staan relatief goed op de radar: gigantische kosten, veiligheid, afval. Er is echter veel minder bekend over de link met Russische politieke invloed in de EU. Helemaal in Centraal en Oost-Europa dreigt dit probleem, zoals een vandaag verschenen studie aantoont. “Er moet een einde komen aan de uitzonderingsstatus van kernenergie in…

BRUSSEL, 20 maart - De EVP, de partij van Europese Christendemocraten waartoe ook het Nederlandse CDA en de Duitse CDU en CSU behoren, heeft vandaag besloten de Hongaarse regeringspartij van Viktor Orbán, Fidesz, te schorsen.

GroenLinks-Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini: "Orbán zet al jaren de bijl in de Hongaarse democratie en rechtsstaat, maar nooit was het…

Brussel, 19 maart - GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini maakt deel uit van een driekoppige delegatie van het Europees Parlement die morgen met de Europese ministers gaat onderhandelen over wie aan het hoofd komt van het nieuwe Openbaar Ministerie van de Europese Unie. Dit Europees Openbaar Ministerie (EOM) wordt op zijn vroegst eind 2020 operationeel en heeft als taak grootschalig…

STRAATSBURG, 14 maart - "Europese ministers hebben hun mond vol over het aanpakken van witwassen en terrorismefinanciering. Maar wanneer er een concrete maatregel op tafel ligt serveren ze die af", aldus GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. "Wij hebben het hier over het beschermen van onze Europese samenleving tegen criminelen en terroristen."

Vorige week verwierpen de EU-…

STRAATSBURG, 14 maart - “Trump stapte uit het klimaatakkoord van Parijs en dreigt Europa met hoge importtarieven. Het is onwenselijk dat de Europese Unie onder deze omstandigheden onderhandelingen begint met de Verenigde Staten over een nieuw handelsakkoord.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout stemt vanmiddag tegen het voorgestelde onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie.…

STRAATSBURG, 13 maart - Woensdagochtend nemen de Europarlementariërs van alle fracties, waaronder GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout namens de Europese Groenen, het woord tijdens een groot klimaatdebat in het Europarlement. Dankzij de inzet van de Europese Groenen zitten scholieren die verspreid over Europa actief zijn in klimaatstakingen, op de tribune. Er staat wat op het spel.…

STRAATSBURG, 12 maart - “De EU faalt in het eerlijk belasten van multinationals”. Dat constateert Europarlementariër Bas Eickhout nadat de Raad van Ministers van Financiën vandaag opnieuw geen overeenstemming bereikte over het voorstel van de Europese Commissie om techgiganten zoals Google, Facebook en Apple effectief te belasten. Zelfs over compromisvoorstellen voor een afgezwakte variant…

STRAATSBURG, 11 maart - Op voorstel van rapporteur Bas Eickhout hebben Europarlementariërs vandaag voor een wet gestemd voor maatregelen om de financiële sector te vergroenen. De ambitieuze voorstellen van GroenLinks om groene investeringen te stimuleren, haalden een meerderheid. Een krappe rechtse meerderheid verzwakte echter de voorstellen om ook vervuilende investeringen te ontmoedigen. …

BRUSSEL, 7 maart - Het Europees voedselagentschap EFSA moet de studies naar de gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddel glyfosaat openbaar maken, dat bepaalde de Europese rechter donderdag. “De rechter stelt terecht dat het publiek belang belangrijker is dan de commerciële belangen van chemiereuzen als Monsanto. De uitspraak van vandaag is een overwinning in onze strijd voor meer openheid in…

BRUSSEL, 26 februari - De commissie voor Juridische Zaken van het Europees Parlement stemde dinsdagmiddag in met het invoeren van een uploadfilter en een linkbelasting. Een meerderheid van onder andere christendemocraten (fractie van het CDA) en liberalen (fractie met VVD en D66) gaat akkoord met de controversiële voorstellen om het auteursrecht te updaten. “Een zorgelijke ontwikkeling”, stelt…

BRUSSEL, 20 februari - Woensdag heeft de milieucommissie van het Europees Parlement haar reactie ingenomen op de langetermijnstrategie van de Europese Commissie voor een Europese CO2-neutrale economie. Onder het Parijsakkoord is afgesproken dat landen voor 2020 zo een strategie moeten ontwikkelen.

GroenLinks Europarlementariër en medeonderhandelaar Bas Eickhout is tevreden met de…

BRUSSEL, 19 februari - “Ondanks forse tegenwerking van de Duitse regering zetten we een flinke stap om ook de transportsector in Europa een stuk klimaatvriendelijker te maken.” Na een nacht onderhandelen heeft Europarlementariër Bas Eickhout vanochtend vroeg een akkoord bereikt met de EU-landen over het terugdringen van de CO2-uitstoot door vrachtwagens. Die sector had tot nu toe nog geen…

STRAATSBURG, 14 februari - “Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet vele malen groener. Publiek geld moet naar publieke taken gaan. Het beleid hoort in het teken komen te staan van biodiversiteit, dierenwelzijn en het bestrijden van klimaatverandering,” aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. “Donderdag heeft de milieucommissie van het Europees Parlement een stap…

BRUSSEL, 7 februari - “Het is een schandaal dat mensen in steden drieënhalf jaar na het ontdekken van dieselgate nog steeds leiden onder slechte luchtkwaliteit. Alhoewel steden proberen met dieselverboden of snelheidslimieten de schade te beperken, wordt er op Europees en nationaal niveau te weinig actie ondernomen om dit aan te pakken.”

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout…

BRUSSEL, 31 januari - Dankzij voorstellen van de Groene fractie in het Europees Parlement moeten Europarlementariërs voortaan verplicht openheid verschaffen over hun contacten met lobbyisten. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is blij met deze stap richting meer transparantie.

Eickhout: “Eindelijk moeten Europarlementariërs openheid van zaken geven over hun contacten met…

BRUSSEL, 30 januari - “Het wordt hoog tijd dat de Europese ministers aan de slag gaan met de Hongarije-resolutie van het Europees Parlement." Dat zegt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. “Er zijn nu maanden verstreken en de situatie in Hongarije verslechtert iedere dag. Hoewel de EU verplicht is de rechten van mensen te beschermen, ontbreekt het aan concrete maatregelen tegen de…

BRUSSEL, 22 januari - Uit onderzoek in opdracht van de Europese Groenen blijkt opnieuw dat Nederland een waar belastingparadijs is voor grote bedrijven. Volgens de wet geldt voor deze bedrijven een winstbelastingtarief van 25 procent. Het effectieve tarief ligt volgens dit onderzoek slechts op 10 procent. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout vindt de…

Brussel, 18 januari - ‘Bij een verantwoord asielbeleid hoort een terugkeerbeleid. Hierbij staan vrijwillige terugkeer en perspectief op het opbouwen van een nieuw leven in hun vaderland voorop zodat mensen uit vrije wil en met opgeheven hoofd naar huis kunnen. Dat werkt beter en is ook goedkoper.´ Dat zegt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, die rapporteur is op de herziening van…

STRAATSBURG, 16 januari - “Wat we al vermoedden, blijkt te kloppen”, stelt GroenLinks- Europarlementariër Bas Eickhout. “De Europese toelatingsprocedure voor pesticiden moet veel strikter en transparanter.” Op initiatief van de Europese Groenen is een jaar geleden een speciale onderzoekscommissie ingesteld die de EU-toelatingsprocedure voor glyfosaat en andere pesticiden tegen het licht heeft…

Brussel, 10 januari - De transportcommissie van het Europees Parlement heeft weten te voorkomen dat de arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs worden verslechterd. De transportcommissie stemde tegen voorstellen van de Europese Commissie om de rechten van vrachtwagenchauffeurs uit te hollen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Moderne slavernij op de Europese wegen is…

BRUSSEL, 19 december Het Europees Parlement en de EU-landen hebben woensdagochtend na een nacht onderhandelen, een overeenkomst gesloten over het reguleren van wegwerpplastic. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is zeer tevreden: “Baanbrekend. Een paar jaar geleden was zulke wetgeving ondenkbaar geweest. Het toont de almaar groeiende invloed van groene politiek. Plasticvervuiling is een…

BRUSSEL, 18 december - Duizenden Hongaren protesteren al dagenlang tegen de nieuwe wetten die hun fundamentele rechten inperken. Het Hongaarse parlement nam vorige week een reeks wetten aan die de democratie en rechtsstaat verder aantasten.   GroenLinks Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini: ‘Het wordt van kwaad tot erger in Hongarije. We moeten de Hongaarse burgers…

Brussel, 17 december Vandaag is er een compromis bereikt voor nieuwe Europese wetgeving die met ingang van 2030 de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s moet terugdringen. De Europese Commissie stelde een verlaging van 30 procent voor. Het Europees Parlement wilde met 40 procent een stap verder gaan. Tijdens de trialoog - Commissie, Parlement en Raad - is vandaag besloten tot een verlaging van de CO2…

KATOWICE, 15 december - Na twee weken onderhandelen eindigde zaterdagavond de 24e VN-klimaatconferentie in Polen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nam deel aan de top met een delegatie van het Europees Parlement: "Dit had de klimaattop moeten worden die het grote gat tussen nationaal klimaatbeleid en de doelstelling van het Parijsakkoord zou dichten of op z’n minst zou verkleinen. …

STRAATSBURG, 13 december Het Europees Parlement heeft zojuist een duidelijk signaal afgegeven dat grote techbedrijven in Europa gewoon belasting moeten gaan betalen. Een overgrote meerderheid van het Parlement stemde in met een belasting voor bedrijven als Google, Facebook en Amazon. “Terwijl het Parlement akkoord gaat met deze belasting op techbedrijven, kleden de Europese ministers het…

13 december - Het Europees Hof van Justitie deed donderdagochtend uitspraak over de aanpassing van de Euro6-norm en vernietigt de foutmarges voor uitstootnormen bij autotesten op de weg. De Europese Commissie zwakte de limieten voor de uitstoot van stokstofoxide (NOx) af door een conformity factor te introduceren. De Groenen maakten in het Europees bezwaar tegen deze uitwerking van de…

STRAATSBURG, 13 december ´Het is noodzakelijk dat we strenger toezien op subsidies van de Europese Unie.´ Dat zegt GroenLinks Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini op de nieuwe maatregel om Europese subsidies te koppelen aan de staat van de rechtsstaat in een lidstaat. ´Europese subsidies zijn bedoeld om het leven van burgers in onze landen te verbeteren. Echter, wanneer…

Brussel, 11 december De Nederlandse regering mag niet toestaan dat chroom-6 voor galvaniseren in de auto-industrie weer twaalf jaar langer mag worden toegepast. Dat zegt GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout op de plannen die de Europese Commissie daarvoor heeft.

 

Woensdag bespreken de EU-landen het voorstel,…

UTRECHT - Het partijbestuur van GroenLinks presenteert haar conceptverkiezingsprogramma Voor Verandering voor de Europese verkiezingen. In het programma kiest GroenLinks voor een Europa dat de klimaatcrisis hard aanpakt, grote bedrijven aan banden legt en mensen beschermt tegen de grillen van globalisering.

Europa staat op een keerpunt. De samenwerking in de Europese Unie staat onder…

Brussel, 6 december GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is de tweede week van de 24ste klimaattop aanwezig in het Poolse Katowice. Deze top is de belangrijkste sinds in 2015 het Parijsakkoord werd gesloten. Dit jaar worden voor de eerste keer de nationale klimaatplannen onder de loep genomen. Ook worden de regels van het Parijsakkoord verder…

Brussel, 5 december GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini reist aankomend weekeinde naar Marrakech met een delegatie van het Europees Parlement voor de intergouvernementele conferentie waar het veelbesproken migratiepact formeel zal worden aangenomen.

Na wekenlang tumult over het compact en welk land dit compact wel of niet kunnen ondersteunen zullen regeringsleiders,…

Brussel, 4 december Weer laten de ministers van Financiën van de EU-landen kansen lopen om grote techbedrijven net als iedereen fatsoenlijk belasting te laten betalen. Dat zegt GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout nadat de 28 ministers er vandaag niet in zijn geslaagd een akkoord te bereiken over het voorstel van de Europese Commissie voor een belasting op digitale diensten.

In…

Brussel, 3 december ‘Het is vandaag een zwarte dag voor de academische vrijheid in de Europese Unie.’ Dat zegt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini op de bekendmaking vandaag dat de Centraal Europese Universiteit (CEU) in Budapest uit Hongarije vertrekt.

De universiteit leidt al ruim 25 jaar studenten op, maar wordt het werken sinds april 2017 bijna zo goed als onmogelijk…

Brussel, 29 november GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini gaat namens het Europees Parlement aan de slag met de herziening van de bestaande Europese regels voor het uitzetten van personen die niet in de EU mogen blijven, naar hun land van herkomst. De huidige wet dateert uit 2008 en wordt door de EU-landen niet volledig toegepast. Desondanks vond de Europese Commissie het nodig in…

Brussel, 28 november Woensdag is de Europese Commissie haar langetermijnstrategie voor een Europese CO2-neutrale economie gekomen. Onder het Parijsakkoord is afgesproken dat landen voor 2020 zo een strategie moeten ontwikkelen. De gepresenteerde tekst is de eerste stap in dit proces voor de EU. Bij GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout ziet vooral een gemiste laatste…

Bas Eickhout gekozen tot lijsttrekker van de Europese Groenen:

STRAATSBURG, 14 november - Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met het GroenLinks-voorstel om vrachtwagens in de EU aanzienlijk minder CO2 te laten uitstoten. Vanaf 2025 moeten zware bedrijfsvoertuigen 20 procent minder CO2 uitstoten. Vanaf 2030 moet dat verder zijn teruggebracht tot 35 procent. Hiermee verstevigt het…

Straatsburg, 13 november - Het Europees Parlement heeft dinsdag drie stuks wetgeving aangenomen waarmee de ruggengraat van de Europese Energie Unie is neergezet. Daarmee staat het Europese energiebeleid tot 2030 grotendeels vast. GroenLinks-Europarlementariër en medeonderhandelaar Bas Eickhout: “Gezamenlijk vormen deze drie stukken wetgeving de ruggengraat van de Europese Energie Unie. We…

Straatsburg, 13 november - Het Europees Parlement heeft vandaag in een breed gesteunde resolutie zijn zorgen uitgesproken over waar het in Roemenië naar toe gaat met de rechtsstaat.  “Er zijn te veel aanwijzingen dat de rechtsstaat en democratie worden afgebroken. Dat kunnen we niet laten gebeuren”, zegt GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini. Zij is tevens rapporteur over Hongarije,…

Brussel, 12 november – De Raad van Europese ministers heeft maandagmorgen een begin gemaakt met het bestrijden van de uitholling van de democratie en rechtsstaat in Hongarije. Dat zegt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini na haar gesprek met een aantal Europese ministers. ‘Ik ben blij dat we het door het Europees Parlement aangenomen Hongarije-rapport een eerste stap verder kunnen…

Straatsburg, 25 oktober - In de aanloop naar de VN-klimaattop (COP24) in het Poolse Katowice in december laat het Europees Parlement zien dat het de daad bij het woord wil voegen om het klimaat te beschermen. “De eis van een daling van broeikasgassen van ten minste 55 procent in 2030 is een aanscherping van wat de Europese Commissie wil. Het is ook in lijn met wat we in Nederland willen. Als…

Straatsburg, 24 oktober De aanpak van wegwerpplastic toont aan dat de groene beweging ook op Europees niveau steeds meer haar stempel drukt op het verloop van politieke discussies en de uiteindelijke beleidskeuzes. Dat zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nadat het Europees Parlement vandaag heeft ingestemd met verdergaande maatregelen omtrent het tegengaan van wegwerpplastic.…

 

Brussel, 18 oktober De milieucommissie van het Europarlement heeft zich vandaag geschaard achter een voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout om het Commissievoorstel voor CO2-normen voor vrachtwagens aan te scherpen. Eickhout: "Meer ambitie voor…

Brussel, 15 oktober - “De Europese regeringsleiders moeten hun verantwoordelijkheden nemen als het gaat om Hongarije en voortvarend verder met wat wij als Europarlement in gang hebben gezegd.” Dat zegt GroenLinks-Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini.

Dinsdag komen de Europese ministers van Algemene Zaken bijeen in Luxemburg. Op de agenda staat een eerste…

Brussel, 10 oktober - Woensdag heeft de milieucommissie van het Europees Parlement haar eisen voor de aankomende internationale klimaattop (COP24) in Polen op tafel gelegd. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is te spreken over de uitslag van de stemming: “De aangenomen resolutie legt de vinger precies op de zere plek. De EU is nog lang niet in lijn met het Parijsakkoord. De…

 

Brussel, 10 oktober De milieucommissie van het Europees Parlement neemt woensdag haar positie in over de voorstellen van de Europese Commissie omtrent het aanpakken van plastic voor eenmalig gebruik. Het ziet ernaar uit dat de voorgestelde regels verder worden aangescherpt. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout: “Er lag al een goed…

Brussel, 10 oktober - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt dat de EU-ministers van Milieu een grote kans laten liggen om de CO2-uitstoot voor auto’s en bestelwagens zodanig te verminderen dat Europa op  termijn zou kunnen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. “Duitsland laat het al afweten één dag nadat het de klimaatwetenschappers van  het IPCC op indrukwekkende wijze…

 

 

Brussel, 9 oktober De Marokkaanse protestleider van de Hirak-beweging in het Rif-gebied, Nasser Zefzafi, is dinsdag doorgedrongen tot de laatste drie genomineerden voor de Sacharovprijs. Het Europees Parlement reikt deze prijs jaarlijks uit…

BRUSSEL, 5 oktober - Het is haalbaar om de opwarming van de aarde onder de anderhalve graad te houden, zoals afgesproken in het Parijsakkoord, maar dan moeten de regeringen wel in actie komen. Dat staat in het laatste rapport van de VN-organisatie voor klimaatwetenschap, IPCC. Dat rapport wordt aanstaande maandag (om 15u Nederlandse tijd) in Zuid-Korea gepresenteerd. Op dinsdag bespreken de…

BRUSSEL, 5 oktober – Nog te vaak komen bedrijven weg met misstanden die ze elders in de wereld hebben veroorzaakt, dikwijls omdat het buiten de jurisdictie valt, bij een dochteronderneming gebeurde of ergens in de toeleveringsketen. Met name kwetsbare groepen zoals minderheden, vrouwen en kinderen zijn hiervan de dupe. Vanwege dit zogenaamde extraterritoriale karakter van de misstanden is het…

STRAATSBURG, 3 oktober - Het Europees Parlement wil dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen met 40 procent daalt in 2030. Daarmee scherpt het Europarlement de eerdere voorstellen van de Europese Commissie aan, ondanks een massale lobby van auto-industrie en Europese Commissie zelf.

“Het is een goed teken om te zien dat het Europarlement de noodzaak…

STRAATSBURG, 1 oktober - Het Europees Parlement stemt woensdag over CO2-standaarden in personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. De stemming belooft spannend te worden. De milieucommissie besloot twee weken geleden het teleurstellende voorstel van de Europese Commissie stevig aan te scherpen. Woensdag zal blijken of het Europarlement de strengere CO2-normen van de milieucommissie…

Persbriefing: Donderdag 27 september, 9.00u

Beste correspondenten,

De hittegolf deze zomer had niet duidelijker kunnen zijn. Klimaatverandering is echt. Maar als we nu reageren, dat kunnen we het doel van het Parijs-akkoord nog halen: de opwarming van de aarde onder de twee graden – liefst anderhalve graad – houden. Maar hoe?

Op maandag 8 oktober komt een nieuw…

WARSCHAU, 19 september - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini reist deze week naar Polen met een officiële delegatie van het Europees Parlement. Naast Hongarije ligt ook Polen onder een Europees vergrootglas omdat de Poolse democratie en rechtsstaat onder druk staan. Sargentini gaat samen met haar collega's in gesprek met onder meer rechters van de Poolse Hoge Raad en het Poolse…

STRAATSBURG, 13 september - Van het afval dat ronddobbert in Europese zeeën, komt een derde rechtstreeks van schepen. De EU wil daar met nieuwe wetgeving verandering in brengen. Donderdag kreeg Europarlementariër Bas Eickhout steun van de milieucommissie van het Europees Parlement voor zijn voorstellen om deze bron van plastic en andere afval aan te pakken. Eickhout: “Er mogen geen economische…

STRAATSBURG, 12 september - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini behaalde woensdag de vereiste twee derde meerderheid in de plenaire stemming voor haar rapport over de staat van de Hongaarse rechtsstaat en democratie. “Het is slecht gesteld met de rechtsstaat in Hongarije. Het is goed dat collega’s van allerlei politieke achtergronden dit ook inzien. Hiermee komen we nu op voor de…

BRUSSEL, 10 september - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is niet beschikbaar voor een nieuwe termijn als Europarlementariër. Na tien jaar in het Europees Parlement en daarvoor in de Amsterdamse gemeenteraad stapt Sargentini uit de politiek.

Sargentini: “Ik heb afgelopen zomer besloten dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe lichting, die onder de ervaren…

BRUSSEL, 31 augustus - Van 12 tot 14 september neemt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout deel aan de Global Climate Action Summit in San Francisco. Voor de eerste keer in de geschiedenis vindt er een wereldwijde klimaattop plaats die volledig gericht is op zogeheten ‘non-state actors’. Ofwel, alle andere organisaties (lokale overheden, steden, bedrijven, investeerders, ngo’s) naast…

BRUSSEL, 30 augustus - Op woensdag 12 september stemt het Europees Parlement over het Hongarije-rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. Als een tweederde meerderheid de bevindingen van Sargentini steunt, dan is het voor het eerst in de geschiedenis dat het Europarlement concludeert dat er in een EU-land sprake is van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de…

BRUSSEL, 13 juli - De plenaire stemming van het Europees Parlement over het Hongarije-rapport van Europarlementariër Judith Sargentini zal plaatsvinden op woensdag 12 september in Straatsburg. Op dinsdag 11 september zal het Europarlement plenair debatteren over het rapport.

Sargentini kreeg vorig jaar zomer van het Europarlement de opdracht om een rapport te schrijven of er in…

BRUSSEL, 11 juli - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is aangesteld als rapporteur van het Europees Parlement voor het definiëren van duurzame beleggingen. Hij leidt de behandeling in het Europees Parlement en de onderhandelingen met de Raad van Ministers van een Europese wet die investeringen in een duurzame richting moeten duwen.

Eickhout: “De financiële sector is onmisbaar…

BRUSSEL, 10 juli - Ruim een jaar geleden werd Nasser Zefzafi gearresteerd door de Marokkaanse autoriteiten, omdat hij zich als protestleider van de Hirak-beweging sterk maakte voor beter onderwijs, goede gezondheidszorg, meer werkgelegenheid en het tegengaan van corruptie in het Rif-gebied. Maandenlang gingen de inwoners van de Rif vreedzaam de straat op in de hoop gehoord te worden door de…

STRAATSBURG, 5 juli - Het Europarlement wil dat de Europese Commissie met richtlijnen komt die glashelder moeten maken dat het helpen van vluchtelingen of migranten niet strafbaar gesteld mag worden. “Mensen in nood help is een morele plicht van ons allemaal,” aldus GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini die namens de Europese Groenen meeschreef aan de resolutie.

Onder huidige…

STRAATSBURG, 5 juli - Het Europees Parlement wil de Europese wetsvoorstellen voor een update van digitaal auteursrecht eerst plenair bespreken, voordat het in onderhandeling gaat met Europese Commissie en EU-landen. De parlementscommissie voor Juridische zaken, die een en uiterst controversieel voorstel had opgesteld met daarin voorstellen voor heffing op links en een verplicht uploadfilter,…

STRAATSBURG, 4 juli - “Bus- en vrachtwagenchauffeurs verdienen een betere deal.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt het goed dat het Europees Parlement de voorstellen uit het zogenaamde ‘mobiliteitspakket’ naar de prullenbak verwijst. De transportcommissie moet het mobiliteitspakket nu opnieuw behandelen.

“In het oorspronkelijke plan van de transportcommissie stonden…

BRUSSEL, 28 juni - Door toedoen van de VS en Saoedi-Arabië kunnen luchtvaartmaatschappijen straks fossiele brandstoffen als ‘groen’ gaan meetellen onder het nieuw op te zetten internationale CO2-compensatiesysteem voor internationale luchtvaart (CORSIA). “De regels waar de burgerluchtvaartmaatschappij van de VN (ICAO) gisteren toe heeft besloten zijn onacceptabel. Het is tijd dat Nederland en…

BRUSSEL, 28 juni - Migratie en het versterken van de eurozone, dat zijn de twee hoofdpijndossiers die donderdag op tafel liggen bij de eurotop. Slagen de Europese regeringsleiders erin om daadkrachtige besluiten te nemen om ze aan te pakken? Dit zijn de negen besluiten die ze volgens ons zouden moeten nemen om te laten zien dat ze serieus werk maken van de twee dossiers.

Kies voor…

BRUSSEL, 25 juni - De commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement stemde maandag in met het rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini over de staat van de Hongaarse democratie en rechtsstaat. Sargentini: “Collega’s van verschillende politieke achtergronden stellen dat we hier te maken hebben met een zeer ernstige situatie die we per direct moeten aanpakken. Wij…

Brussel, 20 juni - Het EU-beleid ten aanzien van West-Afrika is niet eerlijk, niet coherent en mist zijn doel. Dat is de conclusie van het rapport Migratie, het eerlijke verhaal dat Europarlementariër Judith Sargentini vandaag presenteerde. Samen met collega Bart Staes brengt zij een rapport dat de effecten van het EU-beleid in West-Afrika analyseert.

"Het Europees migratiebeleid…

BRUSSEL, 20 juni - Vorige week werd al een deal bereikt op de Richtlijn Duurzame Energie, dinsdag kwamen daar twee deals bij: Een nieuwe Richtlijn op Energie-efficiëntie en een nieuwe Richtlijn voor het Beheer van de Energie Unie. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Gezamenlijk vormen deze drie stukken wetgeving de ruggengraat van de Europese Energie Unie. We weten nu dat de EU 32,5…

BRUSSEL, 19 juni - De commissie Economische en Monetaire zaken van het Europees Parlement heeft vandaag haar positie ingenomen over de herziening van de kapitaaleisen van banken en de regels voor het herstel en afwikkeling van banken in nood. GroenLinks acht het pakket bij lange na niet voldoende om een nieuwe bankencrisis te voorkomen en kon het bereikte akkoord niet steunen.

Eickhout…

STRAATSBURG, 14 juni - De voorstellen voor de meerjarenbegroting voor buitenlandbeleid, die de Europese Commissie vandaag presenteerde, laten een nieuwe geopolitieke realiteit zien. “Tot nu toe bestond het beleid uit: democratie bevorderen, mensenrechten verdedigen en het bestrijden van armoede, maar dit dreigt naar de achtergrond te verdwijnen,” concludeert GroenLinks-Europarlementarier…

STRAATSBURG, 14 juni - Het Europees Parlement en EU-landen kwamen woensdagnacht tot een akkoord over nieuwe EU-wetgeving voor duurzame energie. Belangrijkste punt is dat de doelstelling voor duurzame energie in de EU voor 2030 omhoog gaat naar 32 procent. Op het specifieke punt van bio-energie was GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout hoofdonderhandelaar. Hij slaagde erin een uitfasering…

STRAATSBURG, 12 juni - De Europarlementariërs van de commissie Burgerlijke Vrijheden vinden dat het zogenaamde Privacy Shield niet voldoet aan het beschermingsniveau dat vereist is onder EU-recht. Het Privacy Shield is bedoeld om bescherming te bieden aan Europese burgers als ze gebruik maken van Amerikaanse online diensten als Facebook en Google, maar het is de vraag of dat zo is, aangezien…

BRUSSEL 7 juni - In september 2017 riep het Europees Parlement een speciale onderzoekscommissie terrorismebestrijding in het leven om uit te zoeken wat de Europese Unie kan doen om nieuwe terroristische aanslagen te voorkomen. Er vonden talrijke hoorzittingen plaats met onder andere Europese en nationale veiligheidsexperts, vertegenwoordigers van veiligheidsinstituties, politie, justitie,…

BRUSSEL, 6 juni - Vluchtelingen die veiligheid en zekerheid zoeken en stranden op een Grieks eiland krijgen nauwelijks een humane behandeling. Dat concluderen onderzoekers in opdracht van de Europese Groene Europarlementariërs, die de gevolgen van de EU-Turkije deal hebben geanalyseerd in de hotspots op vijf Griekse eilanden - Lesbos, Samos, Chios, Kos en Leros. In plaats…

BRUSSEL, 4 juni - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil ervoor zorgen dat een van de belangrijkste bronnen achter plastic en ander afval in de Europese zeeën aangepakt wordt: scheepvaart. Aanstaande dinsdag komt het rapport van Eickhout uit waarin hij zijn wetgevende voorstellen presenteert. Eickhout is hoofdonderhandelaar namens de milieucommissie van het Europees Parlement op de…

BRUSSEL / DEN HAAG, 1 juni - “De toekomst van de landbouw is groen. Je zou verwachten dat de Europese Commissie daar vol op inzet. De ontwikkelingen rond ons eten, zoals het verzet tegen…

STRAATSBURG, 29 mei - Het Europees Parlement gaat naar verwachting vanmiddag akkoord met nieuwe regels voor gedetacheerde werknemers. GroenLinks stemt voor de herziening van de detacheringsrichtlijn die de rechten versterkt van werknemers die grensoverschrijdende diensten verlenen. "Daarmee wordt het moeilijker voor bedrijven om onderling te concurreren over de rug van werknemers", stelt…

STRAATSBURG, 28 mei  – “De tijd van vrijwillige afspraken om ons plasticprobleem aan te pakken zijn voorbij.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de presentatie van de voorstellen van de Europese Commissie om het éénmalig gebruik van plastic aan te pakken. Eickhout steunt de voorstellen van harte: “De roep om daadkracht klinkt al langer in dit dossier. Het is goed om te…

BRUSSEL, 24 mei - De Europese Commissie heeft voorstellen gepresenteerd om de financiële sector te verduurzamen. Institutionele beleggers moeten duurzaamheidsoverwegingen en -risico’s gaan meewegen in hun investeringsbeslissingen en daarover verantwoording afleggen. Ook doet de Commissie voorstellen voor Europese definities over welke investeringen en obligaties als “groen” kwalificeren en…

BRUSSEL, 17 mei - De Europese Commissie heeft in het kader van het derde mobiliteitspakket zonet een voorstel voor CO2-standaarden voor trucks naar buiten gebracht. Tot op heden - en in tegenstelling tot andere regio’s in de wereld zoals de VS - is hierop nog geen enkele wetgeving. De Commissie stelt een CO2-reductie van 30% voor in de periode 2020-2030. 

“Het is hoog tijd dat ook dit…

BRUSSEL, 2 mei - Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. presenteerde woensdag zijn voorstel voor de Europese meerjarenbegroting vanaf 2020. GroenLinks is positief over de richting, maar vindt de Europese Commissie te voorzichtig in haar ambities om de Europese Unie echt te moderniseren.

GroenLinks steunt het voorstel van de Commissie voor nieuwe…

BRUSSEL, 25 april - De Europarlementariërs van de commissie Burgerlijke Vrijheden stemden woensdag in met nieuwe regels over de Europese asielprocedure. De commissie vindt dat asielzoekers altijd aanspraak hebben op rechtsbijstand. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is woordvoerder namens de Europese Groenen en reageert positief: “Een vluchteling kan zonder hulp van een advocaat…

BRUSSEL, 24 april - De commissie Economische Zaken van het Europees Parlement steunt de ambitieuze agenda voor de verduurzaming van het financieel systeem. Onder leiding van de Britse Groene Europarlementariër Molly Scott Cato vraagt het Europarlement aan de Europese Commissie om snel wetgeving te presenteren om alle Europese financiële spelers op het spoor te zetten van duurzame financiering…

BRUSSEL, 24 april -  Aanstaande donderdag 26 april verdedigt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini haar rapport over de rechtsstaat van Hongarije. In de commissie Burgerlijke Vrijheden (LIBE) zal een discussie plaatsvinden met collega-Europarlementariërs en de Hongaarse minister van Buitenlandse zaken Peter Szijjarto. Doorgaans spreken ministers niet bij dit soort debatten, maar…

STRAATSBURG, 19 april - Vandaag nam het Europees Parlement wetgeving aan over typegoedkeuring, die de toegang van auto’s tot de Europese Markt regelt. Dit is de eerste wetgeving die (deels) antwoord biedt op het dieselgate-schandaal. Groenlinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt de wetgeving een voorzichtige stap vooruit: “Het voorstel zorgt voor meer transparantie en een robuuster…

STRAATSBURG, 19 april - Vandaag stemmen Europarlementariërs in met nieuwe witwasregels die onder leiding van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini zijn opgeschreven. Vlak voor kerst wist zij met de Europese ministers overeenstemming te bereiken voor het aanscherpen van regels die witwascriminaliteit en terrorismefinanciering bestrijden. Met de stemming vandaag is de wetgevende…

STRAATSBURG, 18 april - “Wat me erg tevreden stemt is de omschakeling in denken over afval die de nieuwe wetgeving uitademt. Het is een bevestiging dat de omslag naar een kringloopeconomie even noodzakelijk als onvermijdelijk is,” aldus GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout in reactie op de stemming van het Europees Parlement, waarmee woensdag een pakket van nieuwe Europese afvalwetten…

Europa staat voor grote veranderingen in 2018. De Franse president Macron presenteerde dinsdag in het Europees Parlement zijn voorstellen voor Europa, het Duitse regeerakkoord staat vol met Europa en zelfs premier Rutte gaf onlangs toe toch een Europa-visie te hebben. Maar sturen de klassieke machtspartijen Europa de goede kant op? Maken ze Europa eerlijker en duurzamer? Of grijpen…

BRUSSEL, 12 april - “Uit diverse onderzoeken van onafhankelijke internationale organisaties blijkt dat de Hongaarse rechtsstaat in hoog tempo is verslechterd door het beleid van de Hongaarse regering. De feiten liegen er niet om; ik kan niet anders concluderen dan dat ernstige schending van de Europese waarden, die we met z’n allen delen, systematisch aan de orde is.” 

GroenLinks-…

BRUSSEL, 11 april - Een jarenlange eis van progressieve politieke partijen en consumentenorganisaties wordt ingewilligd: de Europese Commissie presenteerde woensdag een wetsvoorstel voor collectieve schadevergoedingsacties voor consumenten. Hiermee kunnen onder andere consumentenbonden namens een grote groep consumenten naar de rechter stappen als een bedrijf zich niet aan de wet heeft…

Donderdag 12 april presenteert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini haar bevindingen over het onderzoek naar de stand van de Hongaarse democratie en rechtsstaat. Sargentini leidt dit onderzoek in opdracht  van het Europees Parlement. De hamvraag  is of de Hongaarse regering in de afgelopen jaren structureel de democratie en rechtsstaat heeft aangetast, en zo ja, of dat gevolgen moet…

BRUSSEL, 5 april - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini presenteert donderdag 12 april  in de Commissie Burgerlijke Vrijheden haar bevindingen over het door haar geleide onderzoek naar de stand van de Hongaarse democratie en rechtsstaat. De centrale vraag in dit onderzoek is of de Hongaarse regering de rechtsstaat dermate heeft afgebroken dat een artikel 7 procedure gestart moet…

BRUSSEL, 4 april - Van 3 tot 13 april vergadert de IMO, de internationale scheepvaartorganisatie van de VN, in Londen. Op tafel ligt de vraag over de CO2-reductiedoelstelling voor de internationale scheepvaartsector. Er staat een verhit politiek debat te wachten, met een aantal ongebruikelijke landen in de hoofdrol. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reist naar Londen om er een zo…

BRUSSEL, 4 april - GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout heeft  een klacht ingediend bij de Europese Ombudsman. Eickhout wil dat er onderzoek komt naar de wijze waarop de Europese Commissie de luchtvaartindustrie betrekt bij het bepalen van haar positie omtrent het opstellen van nieuwe internationale VN-regels voor het beperken van de CO2-uitstoot door vliegtuigen.    Uit een Europees 'Wob…

BRUSSEL, 29 maart - Sargentini bezoekt volgende week Nigeria met een delegatie van de mensenrechtencommissie van het Europees Parlement. De delegatie wil een indruk krijgen van de mensenrechtensituatie in het land en reist hiervoor naar hoofdstad Abuja en Benin City.

De delegatie zal een groot deel van de tijd aandacht besteden aan de migratieproblematiek in het land. Van alle landen…

BRUSSEL , 21 maart -De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd dat EU-landen beter in staat stelt om grote digitale bedrijven belasting te laten betalen. GroenLinks steunt dit voorstel waarmee de overheden eindelijk grip krijgen op grote techgiganten zoals Google, Facebook en Apple die miljarden aan belasting ontwijken.

BRUSSEL, 21 maart - Als het aan het Europees Parlement ligt, zullen internationale pijpleidingen vanuit derde landen die op EU-grondgebied liggen,  voortaan voldoen aan Europese wetgeving. Vandaag werd het voorstel van de Europese Commissie om het bereik van de Aardgasrichtlijn verder uit te breiden, omarmt en aangescherpt door het Europarlement. De aanpassing van de wetgeving zorgt ervoor dat…

BRUSSEL, 20 maart - De Raad van Ministers heeft de Europese Commissie vandaag een mandaat gegeven om onderhandelingen te starten over de oprichting van een multilateraal investeringshof. Dit permanente hof zou de arbitrage tussen staten en investeerders in de toekomst op zich moeten nemen. GroenLinks is ontsteld dat de lidstaten hiermee de rechten van internationale investeerders verder…

STRAATSBURG, 15 maart - Het Europees Parlement wil één Europees systeem voor de winstbelasting van bedrijven, zodat multinationals niet langer met belasting kunnen ontwijken door hun winsten kunstmatig te verschuiven tussen EU-landen. Vandaag scherpt het Europarlement de voorstellen voor een Europese grondslag voor de winstbelasting van bedrijven aan (de zogenaamde CC(C)TB). GroenLinks steunt…

STRAATSBURG, 14 maart - “Waar Rutte alleen maar inzet op minder geld, kiest het Europarlement vooral voor behoud van de grote fondsen. Als deze wensen samenkomen, dreigt wederom niets terecht te komen van de hoognodige modernisering van de Europese begroting. Zo creëren we samen een nederlaag voor het draagvlak voor Europa”, dat stelt Europarlementariër Bas Eickhout na de stemming in het…

STRAATSBURG, 14 maart - Vandaag stemt het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Groenen om de zogeheten Europese lijst met 'projecten van gemeenschappelijk belang' voor energie-infrastructuur te verwerpen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Deze lijst zet de deur wagenwijd open voor miljardensubsidies voor gasinfrastructuur. Dat terwijl we al een kolossale…

BRUSSEL, 12 maart - Na de schandalen over de uitstoot van stikstof met sjoemelsoftware doken de Groenen in het Europarlement in een andere schadelijke stof die uit de uitlaat van een auto komt: CO2. Want ook hier is het verschil tussen laboratorium en werkelijkheid groot. Niet zozeer door frauduleuze software, maar wel doordat laboratorium en werkelijkheid nogal ver uit elkaar staan. En…

BRUSSEL, 8 maart - De Europese Commissie presenteerde donderdag een actieplan om duurzaamheid een centrale plek te geven in de financiële sector. GroenLinks pleit al jaren voor maatregelen om te breken met het fossiel kortetermijndenken in de financiële sector en juicht deze belangrijke stap toe.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Dit actieplan breekt met het verleden waarin…

BRUSSEL, 1 maart - Als het aan het Europarlement ligt, komt er een verbod op neonicotinoïden en andere 'systemische' pesticiden die schadelijk zijn voor bijen. Het Europees Parlement stemt donderdagmiddag over de oproep, maar het voorstel heeft nu al de steun van alle grote fracties. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout is er een omslag gaande: “Ook conservatieve partijen beginnen zich…

BRUSSEL, 28 februari - Vanmiddag (na 15u) debatteert het Europarlement over het uithollen van de Poolse rechtsstaat. De Europese Commissie startte vlak voor kerst een artikel 7-procedure waarmee Polen wordt aangesproken op de verslechtering van de rechtsstaat. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, woordvoerder voor de Europese Groenen op bescherming rechtsstaat en democratie, maakt…

BRUSSEL, 27 februari - Europa gaat de afvalwetgeving flink verbeteren. Belangrijkste punten in de deal waar de milieucommissie dinsdag haar steun voor uitsprak, zijn het uitfaseren van het storten van afval en bindende doelstellingen voor recycling. Europarlementariër Bas Eickhout is vooral tevreden met de omschakeling in denken over afval: “De omslag naar een kringloopeconomie is even…

BRUSSEL, 21 februari - De commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement zal naar verwachting vanavond de voorstellen voor een Europese grondslag voor de winstbelasting van bedrijven aanscherpen. Met deze voorstellen kan er een einde komen aan het kunstmatig verschuiven van winsten tussen dochterbedrijven binnen de EU, waardoor de schatkisten van EU-landen miljarden aan…

BRUSSEL, 21 februari - Om 10 uur stemt de industrie- en energiecommissie van het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Groenen om de zogeheten Europese lijst met ‘projecten van gemeenschappelijk belang’ voor energieinfractuur te verwerpen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Deze lijst zet de deur wagenwijd open voor miljardensubsidies voor gasinfrastructuur. Dat…

Beste correspondent,

De speeches waren geschreven, de EuroABC’s lagen klaar, vrijwilligers stonden ingeroosterd. Maar toen kreeg ik vervelend nieuws: Jesse is geveld door een stevige griep en ligt ziek op bed.

Daarom hebben we helaas moeten besluiten om onze EuropaMeetup van morgenavond in Maastricht te annuleren.

We balen daar uiteraard enorm van, zeker omdat we weten…

BRUSSEL, 8 februari - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini brengt volgende week een werkbezoek aan een van de buitengrenzen van de EU, de Bulgaars-Turkse grens. Daar wagen wekelijks vluchtelingen de gevaarlijke oversteek over land om in de Europese Unie veiligheid en stabiliteit te vinden. Deze grens is de twee na drukste grensovergang in de wereld en de drukste in Europa.  

STRAATSBURG, 6 februari - Het Europees Parlement heeft dinsdag een bijzondere commissie ingesteld om onderzoek te doen naar de goedkeuringsprocedure van glyfosaat en andere pesticiden.…

STRAATSBURG, 6 februari - Het Europees Parlement heeft dinsdag de nieuwe regels omtrent het Europese emissiehandelssysteem (ETS) goedgekeurd. Europarlementariër Bas Eickhout is kritisch…

BRUSSEL, 1 februari - De Europese Commissie is vandaag met een voorstel gekomen om EU-wetgeving rondom drinkwater te herzien. De plannen van de Commissie zijn een reactie op het eerste succesvolle Europese burgerinitiatief ‘Right2Water'. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is te spreken over het wetsvoorstel: “De EU onderneemt concrete actie nadat bijna twee miljoen Europeanen gevraagd…

BRUSSEL, 31 januari - De expertcommissie voor Sustainable Finance publiceerde vandaag haar eindrapport over de verduurzaming van het financieel stelsel in de EU. Daarin staan twee doelstellingen centraal: zorgen dat de financiële sector gaat bijdragen aan de strijd tegen opwarming van de aarde en zorgen dat de economie wordt beschermd tegen de financiële risico’s van klimaatverandering.…

Een van de drie hoofddoelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs luidt: financiële stromen consistent maken met de ontwikkeling naar een CO2-arme economie.…

BRUSSEL, 28 januari - Vlak voor kerst wist GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini overeenstemming te bereiken met de Europese ministers over de aanscherping van de regels die witwascriminaliteit bestrijden. Vandaag stemmen Europarlementariërs in de commissies Burgerlijke vrijheden en Economische Zaken over dit politiek akkoord. Met deze nieuwe regels komt er ook extra zicht op…

BRUSSEL, 24 januari - “Met deze instelling gaan we nooit aan de verplichtingen van het Parijsakkoord voldoen.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert teleurgesteld op de stemming van woensdag waarin de milieucommissie van het Europees Parlement akkoord ging met ontoereikende nationale CO2-reducties voor landbouw, transport, gebouwen en afval tussen 2020 en 2030. Gezamenlijk zorgen…

STRAATSBURG, 18 januari - Het Europees Parlement stelt een bijzondere commissie in om onderzoek te doen naar de goedkeuringsprocedure van glyfosaat en andere pesticiden. Het voorstel van de Europese Groenen voor de commissie krijgt steun van alle fractievoorzitters, tot tevredenheid van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

“In onze strijd tegen glyfosaat kregen we steun van…

STRAATSBURG, 17 januari - Vandaag bepaalde het Europees Parlement haar visie op het Europees Energiebeleid. De drie stukken wetgeving vormen de ruggengraat van de Europese Energie Unie en legt het Europese beleid op energiebesparing en duurzame energie tot 2030 vast. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout, die rapporteur is op een van de onderdelen van dit dossier, stelt vast dat het…

STRAATSBURG, 16 januari - De Europese Commissie heeft vandaag een eerste stap gezet om de plastic soep tegen te gaan. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is positief over de plannen van Timmermans: “Er komt steeds meer plastic in de zee en in onze voedselketen. Door verspilling tegen te gaan kan ook de stijgende vraag naar olie voor de productie van plastic worden verminderd.”

STRAATSBURG, 16 januari - “Nederland heeft zijn hand overspeeld.” Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de stemming over nieuwe technieken in de Europese Visserij. Het Europees Parlement pleit voor een verbod op pulsvissen bij de onderhandelingen met lidstaten. Dit is tegen het zere been van Nederland dat zwaar investeerde in deze vorm van vissen.

Eickhout: “…

Deze week publiceert de Europese Commissie haar plastic-strategie. Wat staat er, naar verwachting, in die strategie? En waar op te letten bij het beoordelen ervan?

Plastic brengt onze samenleving enorm veel. Probeer het dagelijkse leven eens voor te stellen zonder dat goedje, het zit in vrijwel elk product om ons heen. Als we er echter niet zorgvuldig mee omgaan, zoals nu het geval is…

Woensdag 17 janauri stemt het voltallige Europese Parlement in Straatsburg over drie stukken wetgeving die de ruggengraat van de Europese Energie Unie moeten vormen en die het Europese beleid op energiebesparing en duurzame energie tot 2030 vastlegt. Bas Eickhout is rapporteur op een van de onderdelen van dit dossier waarvoor liefst 120 lobbyisten in Brussel rondlopen om zijn voorstellen te…

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout presenteerde maandag bij De Nieuws BV op Radio 1 het boekje EuroABC: Van Artikel 50 tot Zetelverdeling. Het boekje verzamelt termen en afkortingen die je kunt tegenkomen in de de Brusselse Bubbel. 

Eickhout: “Zoals in iedere politieke biotoop kent het Brusselse politieke taalgebruik heel wat termen die voor insiders prima te begrijpen zijn,…

BRUSSEL, 20 december - Voor het eerste in de geschiedenis van de Europese Unie wordt een lidstaat aangesproken op het uithollen van de eigen democratie en rechtsstaat. De Commissie besloot woensdag een zogenaamde artikel 7-procedure te starten. Dit kan er toe leiden dat Polen uiteindelijk haar stemrecht in de Europese Raad verliest of toegang tot de interne markt wordt ontzegd. GroenLinks-…

BRUSSEL, 18 december - Na zondag bijna 20 uur aan één stuk door onderhandeld te hebben, is het de EU-landen en het Europees Parlement gelukt om een akkoord te bereiken over de herziening van zes Europese afvalwetten. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout benadrukt dat het belang van deze deal niet onderschat mag worden: “Het had ambitieuzer gekund, maar het allerbelangrijkst is de…

Uitzonderlijk: Aanstaande zondag gaan onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen zitten voor mogelijk een laatste ronde onderhandelingen over de herziening van zes Europese afvalwetten. Een dossier met grote belangen: Het moet het eerste grote wapenfeit van de EU worden in de overgang naar een circulaire economie.

Waarom vinden de onderhandelingen op zondag plaats?

STRAATSBURG, 14 december - Het Europees Parlement steunt de voorstellen van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickout voor schoon vervoer in de strijd tegen klimaatverandering. Ondanks hevige tegenstand van de rechtervleugel in het Europarlement werd het volledige rapport aangenomen. Het Europarlement onderschrijft onder andere de noodzaak tot rekeningrijden, het investeren in schoon vervoer…

STRAATSBURG, 13 december - “Jaarlijks loopt de samenleving miljarden mis doordat criminelen geld illegaal of oneerlijk doorsluizen via een keten van bedrijven of trusts. Met de nieuwe regels pakken we de praktijk aan dat mensen hun vermogens op een louche manier verbergen van de opsporingsdiensten en de fiscus.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, die namens het Europees…

STRAATSBURG, 13 december - In april 2016 schokten de Panama Papers schokten de wereld. Een netwerk van onderzoeksjournalisten onthulde hoe criminelen, politici, superrijken en bedrijven hun vermogens met ingenieuze offshore-constructies verborgen voor justitie en belastingdiensten met hulp van het advocatenkantoor Mossack Fonseca. Het Europees Parlement stelde op voorstel van de Groenen een…

Het belooft nog een spannende stemming te worden op donderdag in Straatsburg: het EP zal dan vast stellen hoe wat hen betreft de toekomst van schoon vervoer eruit moet gaan zien. Deze strategie werd opgesteld door GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. De pogingen vanuit de conservatieve vleugel om de ambitie eruit te slopen zullen het grootste strijdpunt worden.

Recente cijfers…

STRAATSBURG, 12 december - Dinsdag heeft het Europees Parlement ingestemd met nieuwe wetgeving rondom de CO2-uitstoot van luchtvaart voor de periode 2021-2030. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout zat bij de onderhandelingen over de totstandkoming van de wet aan tafel.

“Voor vluchten die volledig binnen de EU plaatsvinden zijn de vereisten aangescherpt. Het grootste deel van de…

STRAATSBURG, 12 december - Het Europees Parlement heeft ingestemd met een verlenging van het Juncker-investeringsplan (EFSI). GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelde mee namens de groene fractie en scherpte de regels aan om de besteding van het investeringsfonds te verbeteren.

Eickhout: “Als we publiek geld uittrekken om private investeringen aan te jagen, moeten…

STRAATSBURG, 12 december - Aanstaande woensdag komen het Europees Parlement en de Raad van Ministers voor de negende keer bij elkaar om te onderhandelen over strengere anti-witwasregels. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini leidt de onderhandelingen namens het Parlement. De onderhandelingen lopen stroef omdat EU-landen niet aandurven de broodnodige wijzigingen aan te brengen aan de…

BRUSSEL, 7 december - Na een maandenlange poging tot dialoog met Hongarije besloot de Europese Commissie donderdag dat het genoeg is geweest en dat het land zich moet verantwoorden voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Hongarije besloot dit jaar de onderwijswet en de ngo-wet in strijd met Europese regels aan te passen. Daarnaast weigert het tegen Europese afspraken in vluchtelingen…

BRUSSEL, 7 december -  Vandaag werd een akkoord bereikt over de typegoedkeuring wetgeving, die de toegang van auto’s tot de Europese Markt regelt. Goede wetgeving is…

BRUSSEL, 7 december - Als het aan de milieucommissie en industriecommissie van het Europees Parlement ligt, dan leggen we bij wet vast dat de EU uiterlijk in 2050 CO2-neutraal moet zijn. “Om opwarming van de aarde tegen te gaan, kunnen we niet zonder een langetermijnplanning,” reageert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, die de voorstellen van harte steunt. Ook moet er een zogenaamd…

BRUSSEL, 6 december - De Europese Commissie heeft voorstellen gepresenteerd voor de economische en monetaire unie. GroenLinks mist in de voorstellen een kritische evaluatie van de negatieve sociale effecten die het economisch beleid in de eurozone de afgelopen jaren heeft gehad.

GroenLinks-Europarlementarier Bas Eickhout: “Dit pakket doet onvoldoende om…

 
Aanstaande donderdag is de hoorzitting in het kader van het op te stellen rapport over Hongarije. Dit rapport, geschreven door GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, moet uitsluitsel geven of Hongarije al dan niet structureel Europeese waarden als democratie en rechtstaat aantast en in aanmerking zou moeten komen voor sancties. 
 
Het is voor het eerst dat het…

BRUSSEL, 30 november - Het Verenigd Koninkrijk moet de schadelijke rol van zijn overzeese gebieden in internationale belastingontwijking aanpakken. De EU moet dit als harde eis stellen in de onderhandelingen over Brexit, vindt GroenLinks. Dit is de belangrijkste aanbeveling van een nieuw onderzoek in opdracht van de Groene fractie in het Europees Parlement.

GroenLinks-…

BRUSSEL, 29 november - De EU moet in 2030 voor 40 procent zuiniger omgaan met energie als het aan de industriecommissie van het Europees Parlement ligt, en die doelstelling wordt ook nog eens vertaald naar bindende nationale verplichtingen. Europarlementariër Bas Eickhout is erg te spreken over de uitkomst van de stemming die dinsdag plaatsvond: “Hoe minder energie je verbruikt, hoe minder je…

BRUSSEL, 24 november - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini bezoekt Ivoorkust in het kader van de Afrikaanse Unie-EU top. Sargentini neemt deel aan de parlementaire top van de EU en de Afrikaanse Unie. Vertegenwoordigers van het Pan Afrikaanse Parlement en het Europees Parlement bespreken onder meer de migratie van Afrikaanse jeugd naar de Europese Unie en komen aan de vooravond van…

Bonn, 18 november - De Klimaattop in Bonn is ten einde. Traditioneel werd de laatste dag weer een lange, maar werd deze uiteindelijk afgesloten met afspraken hoe het komend jaar het…

STRAATSBURG, 15 november - “Polen ontworstelde zich na de val van de Muur aan een totalitair regime en werd een democratie land in een Unie van democratische landen. Het is onze plicht als Europeanen om te voorkomen dat de fundamentele rechten van Poolse burgers nu weer worden aangetast.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini schreef mee aan de resolutie die het Europarlement…

BONN, 15 november – Ieder jaar tijdens de klimaattop publiceren milieuorganisaties de Climate Change Performance Index. Volgens de index van dit jaar blijkt wederom dat landen nog niet voldoende doen om klimaatverandering aan te pakken. En wederom bungelt Nederland in Europa onderaan het lijstje. Tegelijk zijn de koplopers ook juist Europese landen en blijft de EU als geheel in de middenmoot…

STRAATSBURG, 14 november - “In het licht van de recente onthullingen in de Paradise Papers is het schandalig dat EU-landen niet in staat zijn tot een strengere aanpak van witwassen en belastingontduiking.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini onderhandelt over het aanscherpen van de anti-witwasrichtlijn, maar voor de nieuwe onderhandelingsronde vanavond ligt er geen mandaat van de…

BRUSSEL, 9 november - “De verslaving aan gratis ETS-rechten, krachtige lobby, angst voor verandering en slappe knieën van veel politici zitten echte vooruitgang dwars. In plaats van een grondige hervorming is damage control toegepast.” Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de zware strijd over de aanpak van het emissiehandelssysteem. Afgelopen nacht onderhandelde hij…

BRUSSEL, 8 november - “Terwijl de Europese Commissie claimt koploper te zijn in klimaatbeleid, komt het met een ambitieloos voorstel om de CO2-uitstoot van auto’s en busjes terug te dringen.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is zeer teleurgesteld over het voorstel dat de Europese Commissie woensdag publiceerde.           

Het voorstel werd naar verluidt de afgelopen dagen nog…

STRAATSBURG, 26 oktober - Na het gesloten handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) gaat de EU in volle vaart door met het sluiten van bilaterale handelsakkoorden. De Europese Commissie heeft de EU-lidstaten gevraagd om onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland te openen. Het Europees Parlement steunde vandaag deze opening van onderhandelingen zonder inspraak op te eisen in de inhoud…

STRAATSBURG, 26 oktober - GroenLinks stemde tegen de Europese wet die de financiële sector stimuleert om leningen door te verkopen, omdat zo slecht begrepen risico’s zich over het hele financiële systeem kunnen verspreiden. Een meerderheid van het Europees Parlement stemde er echter wel mee in. “Onbegrijpelijk”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. “Het Europees Parlement heeft blijkbaar niks…

STRAATSBURG, 24 oktober - Het Europees Parlement wil het gebruik van glyfosaat, bekend van onkruidverdelger Round Up, in de landbouw binnen vijf jaar afbouwen. En buiten de landbouwsector een verbod vanaf december dit jaar. Europarlementariër Bas Eickhout maakte bezwaar tegen het voornemen van de Europese Commissie om de licentie van dit landbouwgif met tien jaar uit te breiden en kreeg…

STRAATSBURG, 24 oktober “Regels rondom kunstmest. Het klinkt misschien saai, maar dit is een volledig oververhit dossier waar geopolitiek, dubieuze landbouwlobby, gezondheid, milieu en circulaire economie bij elkaar komen.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert na afloop van een spannende stemming in het Europees Parlement over het maximaal toegestane cadmiumniveau in kunstmest…

STRAATSBURG, 23 oktober - Het gebruik van palmolie en andere landbouwgewassen voor biobrandstoffen wordt aan banden gelegd. Het rapport van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout over bio-energie kon maandagavond op steun rekenen van de milieucommissie. Bovendien moet het aandeel duurzame energie in Europa van 27 naar minstens 35 procent in 2030 inclusief aparte doelstelling per lidstaat.…

BRUSSEL, 19 oktober - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft opgeroepen tot uitfasering binnen drie jaar van het gebruik van glyfosaat in de landbouw en een vrijwel per direct verbod buiten deze sector.  GroenLinks-Europarlementarier Eickhout maakte bezwaar tegen het voornemen van de Europese Commissie om de licentie van dit landbouwgif nog tien jaar uit te breiden: “Dit is ook…

BRUSSEL, 19 oktober - Het Europees Parlement wil de privacy van Europeanen beter beschermen tegen grote bedrijven. Een stevige wet moet voorkomen dat bedrijven privégegevens van gebruikers van bijvoorbeeld apps misbruiken. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini stelt tevreden vast dat het Europees Parlement privacy boven de belangen van de industrie zet in de commissiestemming van…

BRUSSEL, 19 oktober - “Wij willen af van de inefficiënte praktijk dat vluchtelingen in hun eerste land van aankomst asiel moeten aanvragen. Daardoor hebben we inhumane situaties in het zuiden van Europa, en loopt verdeling slecht.”  Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini na de stemming in de commissie Burgerlijke Vrijheden vandaag rond nieuwe regels die bepalen welk EU-land…

BRUSSEL, 12 oktober - De Europarlementariërs van de burgerlijke vrijheden-commissie wil ambitieuze en bindende Europese regels voor het gericht uitnodigen van kwetsbare vluchtelingen uit UNHCR-kampen. In landen als Libanon en Kenia zitten grote groepen vluchtelingen die hulp nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om minderjarigen of alleenstaande vrouwen. GroenLinks-Europarlementariër  Judith…

BRUSSEL, 11 oktober - “Het is simpel: om het Parijsakkoord te implementeren hebben we een radicale omslag in de Europese transportsector nodig. Het is nu de tijd om dat momentum te gebruiken en om vooruitgang te boeken.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout doet voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector omlaag te brengen. De transportcommissie van het…

STRAATSBURG, 4 oktober - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met de inzet van het Europarlement voor de jaarlijkse klimaattop, die in november in Bonn plaatsvindt. Landen komen dan bij elkaar om de regels vast te leggen die de afspraken onder het Parijsakkoord verder uitwerken.

“Het Europees Parlement kijkt niet alleen naar de wijze waarop het klimaatakkoord verder…

STRAATSBURG, 4 oktober - Vorige week kreeg Europarlementariër Bas Eickhout al de milieucommissie achter zijn bezwaar tegen zwakke Europese regels over hormoonverstorende stoffen. Maar nu het Europarlement zijn bezwaar met een absolute meerderheid steunt, moet de Europese Commissie ook daadwerkelijk terug naar de tekentafel.

Eickhout heeft bezwaar tegen de voorstellen omdat de Europese…

“Met toestemming van Brazilië maken Europese bedrijven en overheden de ontbossing van het Amazonegebied tot business model.” Dat concluderen de Europese Groenen in hun onderzoeksrapport naar trends en risico’s over ontbossing in het Amazonegebied. De Groenen constateren dat de Braziliaanse overheid in feite zelf actief bijdraagt aan de vernieling van dit belangrijke natuurgebied voor zowel…

BRUSSEL, 28 september - Het is GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout opnieuw gelukt om een voorstel van de Europese Commissie over hormoonverstorende stoffen terug naar de tekentafel te sturen. Eickhout vindt het echter betreuringswaardig dat het al bijna acht jaar duurt om tot regels te komen. “Belangen van de chemische industrie zijn, wat de Europese Commissie betreft, duidelijk…

BRUSSEL / DEN HAAG, 27 september - Woensdag presenteerde de Europese Commissie nieuwe voorstellen voor het verbeteren van de verantwoordelijkheid en solidariteit tussen de EU-landen op het gebied van asiel en migratie. De Commissie wil dat EU-landen tot oktober 2019 minstens 50.000 vluchtelingen uit Afrika en Midden-Oosten uitnodigen en wil werken aan projecten in Afrika voor legale…

STRAATSBURG, 14 september - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini brengt volgende week een bezoek aan Tunesië. Met de officiële delegatie van het Europees Parlement onderzoekt Sargentini wat mensen dwingt de gevaarlijke oversteek via buurland Libië naar Europa te maken.

De situatie in Libië is dermate instabiel dat internationale organisaties zoals UNHCR en IOM daar niet…

STRAATSBURG, 14 september - Op de eerste bijeenkomst van de bijzondere parlementscommissie die onderzoek doet naar terrorisme in Europa, is GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini benoemd tot vicevoorzitter. “Op papier is er samenwerking tussen Europese veiligheidsdiensten, maar in de praktijk komt daar te weinig van terecht. Dat wil ik onderzoeken.”    Sargentini zal als tweede…

STRAATSBURG, 13 september - Het Europees Parlement wil een einde aan de extreme uitzonderingspositie van de luchtvaartsector in de aanpak van klimaatverandering. Een grote meerderheid stemde vandaag in met een ambitieus onderhandelingsmandaat op een wet die bepaalt onder welke voorwaarden de luchtvaartsector onder het Europese Emissiehandelssysteem valt.

Europarlementariër Bas Eickhout…

STRAATSBURG, 13 september  - In zijn Staat van de Unie laat Europese Commissie-voorzitter Juncker zien dat hij duidelijk kiest voor een Europa dat verder integreert,  door  enkele voorzichtige voorstellen te presenteren. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout en GroenLinks-Tweede Kamerlid Bram van Ojik zien ook graag dat Europa democratischer besluiten neemt over bijvoorbeeld de Eurozone.…

BRUSSEL, 7 september - Als het aan de milieucommissie van het Europees Parlement ligt, dan moet de EU in de periode 2021-2030 minstens veertig procent zuiniger omgaan met energie ten opzichte van 1990. EU-landen moeten van te voren gedetailleerd vastleggen hoe ze die doelstelling gaan halen, zodat gecontroleerd kan worden of de landen op schema liggen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas…

BRUSSEL, 11 juli - "De tijd waarin de luchtvaartsector op klimaatbeleid keer op keer de dans ontspringt, komt tot een einde." GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is erg te spreken over de uitslag van de stemming in de milieucommissie van het Europarlement. Hij schreef namens de Europese Groenen mee aan de plannen om de aanpak van CO2 door de luchtvaart flink op te voeren. "Met deze…

Op dinsdag 11 juli stemt de Milieucommissie van het Europees Parlement over haar onderhandelingsmandaat op het wetsvoorstel van de Europese Commissie over de wijze waarop luchtvaart in de periode 2021-2030 onder het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) zal vallen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelt namens de Europese Groenen.

Een meerderheid van de…

Vandaag hebben de Europese lidstaten de nieuwe criteria rond hormoon verstorende stoffen vastgesteld.  GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is teleurgesteld maar toont zich strijdbaar: “De EU-landen leggen de bewijslast voor hormoon verstorende effecten zo hoog dat de chemische industrie in z’n vuistje lacht. Het Europees Parlement heeft echter nog een mogelijkheid om het voorstel terug…

STRAATSBURG, 4 juli - Na de stemming in Economiecommissie vorige maand werd nu ook plenair een stevige parlementaire positie over het country-by-country reporting (CBCR) gestemd, een belangrijke overwinning in de strijd tegen belastingontwijking. De wetgeving, waar Groenlinks samen met de andere groenen al jaren voor pleit, verplicht bedrijven in jaarverslagen te openbaren of multinationals in…

LONDEN, 3 juli - “De boel wakker schudden.” Dat is wat GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout deze week in Londen gaat doen tijdens de onderhandelingen binnen de IMO (de internationale scheepvaartorganisatie van de VN) over een mogelijke CO2-reductiedoelstelling voor de scheepvaart. Eickhout heeft een troef in handen: een ambitieus wetsvoorstel om internationale scheepvaart van en naar de…

BRUSSEL / DEN HAAG, 23 juni - “Europa lijkt niet te leren van voorgaande handelsverdragen,” dat concluderen de GroenLinksers Bas Eickhout (Europees Parlement) en Isabelle Diks (Tweede Kamer) na het lezen van de via Greenpeace gelekte stukken uit het te sluiten handelsakkoord met Japan. Eickhout en Diks juichen handel tussen Europa en Japan in principe toe, maar stellen dat handel in het teken…

BRUSSEL, 21 juni -De Europese Commissie stelt vandaag voor om belastingadviseurs en andere tussenpersonen te verplichten om belastingdiensten te informeren over constructies die zij klanten aanbieden en kunnen leiden tot belastingontwijking. Belastingdiensten in Europa zullen vervolgens gegevens uitwisselen om zo te achterhalen hoe dit soort constructies kunnen worden tegengegaan. GroenLinks…

BRUSSEL, 18 juni - Exportkredietverzekeringsagentschappen (ECAs), worden door alle EU-lidstaten gebruikt om private bedrijven te ondersteunen bij investeringen die ze doen buiten de EU. Uit onderzoek van de Nederlandse NGO Both Ends blijkt nu dat het Nederlandse exportkredietagentschap Atradius DSB duurzame investeringen nog nauwelijks ondersteunt. Slechts een schamele 1% van alle leningen die…

STRAATSBURG, 15 juni -Vandaag stemden de leden van de Burgerlijke vrijheden-commissie van het Europees Parlement over de herziening van de zogenaamde blauwe kaart-richtlijn, die de toegang en het verblijf van hooggekwalificeerde migranten van buiten de EU regelt.

Europarlementariërs van links tot rechts steunden het verzoek van Sargentini aan de Europese Commissie voor Europese regels…

STRAATSBURG, 14 juni - “Je kunt Trump de maat nemen, maar wanneer je zelf niet de afspraken van Parijs haalt dan grenst dat aan hypocrisie.” Dat stelt GroenLinks-parlementariër Bas Eickhout voorafgaand aan de onderhandelingen met de lidstaten over de zogenaamde Esffort Sharing Regulation (ESR) waarvoor het Parlement vandaag haar inzet bepaalde. Deze wetgeving omvat nationale…

STRAATSBURG, 14 juni - Als Bangladesh dit jaar geen fikse verbeteringen laat zien in de arbeidsomstandigheden en rechten van de werknemers in de kledingfabrieken, dan dreigt de EU het handelsvoordeel voor het land te ontzeggen. GroenLinks-Europarlemtariër Judith Sargentini, die vorig jaar het Europees Parlement achter wetgeving tegen conflictmineralen wist te krijgen, maakt zich hard voor…

STRAATSBURG, 13 juni - Voor de Europese Commissie is de maat vol met de lakse houding van EU-landen in het herverdelen van vluchtelingen uit Italië en Griekenland. Bijna twee jaar geleden besloten EU-landen om Griekenland en Italië te helpen door samen 160.000 vluchtelingen over te plaatsen. Van deze afspraken komt weinig terecht, slechts 20.000 vluchtelingen kregen een nieuw thuisland. Omdat…

STRAATSBURG, 12 juni - De economiecommissie in het Europees Parlement stemde vandaag over het rapport country-by-country reporting (CBCR). Deze wetgeving verplicht bedrijven in jaarverslagen per land de financiële activiteiten in een bepaalde lidstaat op te nemen. Door bedrijven te verplichten om wel deze informatie te geven, wordt transparant of bedrijven fatsoenlijk belasting betalen en of…

BRUSSEL, 6 juni - Het aandeel duurzame energie in Europa moet in 2030 naar minstens 45 procent, in plaats van de nu voorgestelde 27 procent. Daarnaast moeten EU-landen weer ieder apart een doelstelling krijgen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout schrijft namens het Europarlement aan wetsvoorstellen die moeten zorgen voor een duurzame energievoorziening.

“Als we aan de…

BRUSSEL / DEN HAAG, 1 juni - De kogel is nu definitef door de kerk: de Verenigde Staten willen niet langer meedoen aan de afspraken in Parijs. Dat is schokkend, maar volgens GroenLinksers Bas Eickhout (Europarlement) en Suzanne Kröger (Tweede Kamer) zijn er nog mogelijkheden om Parijs te halen. Ondanks Trump.

Eickhout: “Slechts drie landen in de wereld weigeren mee te gaan in de groene…

BRUSSEL, 1 juni - Als het gaat over het openbaar maken van onderzoek naar de gevolgen van onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat op gezondheid en milieu, wegen commerciële belangen of het algemeen belang dan zwaarder? Daar draait de rechtszaak om die de Europese Groenen vandaag aanspannen bij het Europese Hof van Justitie. Bas Eickhout is er namens GroenLinks bij betrokken.

“Ik wil gewoon…

Het Europees Parlement stemt vandaag over de nieuwe strategie voor ontwikkelingssamenwerking. Sargentini ondersteunt deze strategie niet en stelt een andere richting voor: “Ongelijkheid en armoede aanpakken, daar moet ontwikkelingssamenwerking zich op richten. Alleen dan pak je de onderliggende oorzaken van de vluchtelingencrisis aan. Maar deze strategie gaat de verkeerde kant op.”

BRUSSEL, 31 mei - Ook de Europese Commissie steunt kilometerheffing als de manier om files aan te pakken en om de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Het zogenaamde mobiliteitspakket met Europese transportwetgeving die eurocommissaris Violeta Bulc woensdag presenteerde, sluit daarbij aan bij de plannen van Europarlementariër Bas Eickhout eerder deze maand publiceerde. Over de…

BRUSSEL/Den Haag, 31 mei - Vandaag is dan toch gebleken dat Trump zich waarschijnlijk gaat terugtrekken uit het klimaatakkoord dat in Parijs gesloten werd door bijna alle landen in de wereld. GroenLinksers Bas Eickhout en Suzanne Kröger reageren.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout volgt de onderhandelingen al jaren op de voet en betreurt dit besluit. “Het is verbijsterend dat…

BRUSSEL, 30 mei - “Regels rondom kunstmest. Het klinkt misschien saai, maar dit is een volledig oververhit dossier waar geopolitiek, dubieuze landbouwlobby, gezondheid, milieu en circulaire economie bij elkaar komen.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert na afloop van een spannende stemming in de milieucommissie van het Europees Parlement over het maximaal toegestane…

BRUSSEL, 30 mei - “Ik had alle mazen in de wet graag volledig zien verdwijnen, dat is niet gebeurd. Toch is wat nu op tafel ligt een duidelijke verbetering ten opzichte van het Commissievoorstel. Nu de lidstaten nog, al vrees ik dat daar eigenbelang zwaarder weegt dan het algemeen belang,” aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

De wetgeving (genaamd Effort Sharing Regulation…

BRUSSEL, 29 mei – De Europese ministers van Transport willen de voorstellen voor de typegoedkeuring van nieuwe auto’s op de Europese weg verder afzwakken. “In de onderhandelingen die nu volgen moeten we aan de slag om het controlemechanisme weer aan de scherpen. Anders voorkomen we nooit een tweede Dieselgate”, regeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Vooral de rol van…

STRAATSBURG, 18 mei - Van links tot rechts willen Europarlementariërs dat EU-landen niet langer treuzelen bij het herverdelen van vluchtelingen uit Griekenland en Italië over de rest van Europa. Ruim anderhalf jaar geleden beloofden de leiders van de EU-landen om Griekenland en Italië te ontlasten door 160.000 vluchtelingen over te plaatsen. In de praktijk is dat amper gebeurd.

STRAATSBURG, 17 mei - De Europese Commissie lanceert vandaag een inbreukprocedure tegen Italië, vanwege het onvoldoende opvolgen van beschuldigingen aan het adres van Fiat. Fiat wordt al langer beschuldigd dat het, net als Volkswagen, gebruik maakt van sjoemelsoftware. De Italiaanse regering heeft dit steeds ontkent, maar moet nu dus met een duidelijke argumentatie komen, wat ze tot op heden…

STRAATSBURG, 17 mei - Het Europees Parlement schaart zich achter het bezwaar van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini tegen de zwarte lijst van landen die geen goede regels hebben om witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan. Sargentini: "Deze zwarte lijst is cruciaal om landen aan te pakken die het niet zo nauw nemen om belastingontwijking of terreurfinanciering…

STRAATSBURG, 17 mei - "De afgelopen jaren houdt de Hongaarse overheid een heksenjacht op alles wat thuishoort in een gezond werkende democratie en rechtstaat. Persvrijheid, ngo's, universiteiten en rechten van minderheden en vluchtelingen worden keer op keer slachtoffer van de grillen van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Het is tijd dat we als Europese Unie opkomen voor de waarden die we als…

STRAATSBURG, 16 mei - Het Europees Parlement roept de EU-landen en de Europese Commissie opnieuw op om voedselverspilling op Europees niveau aan te pakken. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden dat het onderwerp steeds hoger op de Europese politieke agenda komt.

Volgens berekeningen van de voedsel- en landbouworganisatie van de VN wordt wereldwijd een derde van al het…

STRAATSBURG/LUXEMBURG, 16 mei - Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het handelsakkoord tussen de EU en Singapore niet alleen door de EU, maar ook door alle lidstaten moet worden geratificeerd. GroenLinks is blij met deze uitspraak omdat daarmee wordt voorkomen dat ingrijpende handelsakkoorden nationale parlementen omzeilen.

Eickhout: “Zowel de inhoud van handelsakkoorden…

STRAATSBURG, 16 mei - De begrotingscommissie en de commissie economische zaken van het Europees Parlement hebben hun standpunt ingenomen over de verlenging en herziening van het Juncker-investeringsplan (EFSI) dat in 2015 werd opgericht. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout heeft zich ervoor ingezet dat dit Europees investeringsfonds beter ten goede komt aan de omschakeling naar een…

De Europese Commissie wil dat de EU zich beter gaat wapenen tegen negatieve effecten van globalisering zoals toenemende ongelijkheid, sociale onzekerheid en werkloosheid als gevolg van banen die veranderen en verplaatsen. GroenLinks vindt het positief dat de Europese Commissie deze diagnose stelt, maar wil dit vertaald zien in ander beleid.

Eickhout: “Het is positief dat er binnen de…

BRUSSEL, 3 mei - De Europese zwarte lijst met belastingparadijzen is nog steeds niet op orde. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini verwerpen de parlementscommissies voor Justitie en Economische Zaken voor de tweede keer de nieuwe lijst van de Europese Commissie omdat er geen grondig onderzoek aan ten grondslag ligt.

“Landen die niet eerlijk volgens de…

BRUSSEL, 27 april - Vier jaar nadat de kledingfabriek Rana Plaza instortte, waarbij 1138 mensen omkwamen, weten veel kledingmerken nog steeds niet hoe hun kleding gefabriceerd wordt. Voor GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is de tijd van vrijwillige initiatieven voorbij en wordt het tijd voor Europese actie. Een meerderheid van het Europarlement is het met haar eens.

“…

BRUSSEL, 26 april – De Europese Commissie presenteerde vandaag twee voorstellen voor een socialer Europa: een Europese pijler van sociale rechten en een toekomstvisie op de sociale dimensie van de Europese Unie. Voor GroenLinks is de aanpak van sociale onzekerheid een van de urgente opdrachten voor de Europese Unie. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout verwelkomt daarom dat de Europese…

BRUSSEL, 26 april  – Onder de scepter van Viktor Orbán is Hongarije steeds verder aan het afdrijven van een gezonde democratie naar een autoritair regime. Buitenlandse NGO's worden in een kwaad daglicht gezet, kranten worden gedwongen te sluiten, asielzoekers worden aan de grens opgesloten in containers en migranten worden vergeleken met terroristen. Laatste wapenfeit van Orbán is de lancering…

Aanstaande donderdag (27 april) stemt het Europees Parlement over het initiatief rapport over de kledingsector dat de Europese Commissie oproept om met een wetgevingsvoorstel te komen om misstanden aan te pakken. GroenLinks-Europarlemenarier Judith Sargentini schreef mee aan dit ambitieuze rapport dat in de commissie Ontwikkelingssamenwerking van het…

ATHENE, 10 april - Sargentini brengt deze week een bezoek aan Griekenland. Een jaar na het sluiten van de Turkijedeal onderzoekt Sargentini wat het effect ter plaatse is. Daarnaast wil de delegatie een beter beeld krijgen van de voortgang van herplaatsingsafspraken van de EU, de asielprocedures en de leefsituatie in de vluchtelingenkampen.

Afgelopen jaar werd al meerdere malen…

STRAATSBURG, 6 april - Europarlementariër Bas Eickhout gaat aan de slag om het klimaatakkoord van Parijs te vertalen in Europese wetsvoorstellen die ervoor moeten zorgen dat de vervoer- en transportsector veel minder CO2 gaat uitsturen. Eickhout is namens het Europarlement rapporteur op dit beleidsterrein en presenteerde donderdag zijn eerste voorstellen.

“De politiek steunde het…

STRAATSBURG, 6 april - Het Europees Parlement uit harde kritiek op het Privacy Shield. De Europese Commissie meent dat met dit akkoord de persoonsgegevens die Europeanen aan commerciële partijen toevertrouwen voldoende door de Verenigde Staten beschermd wordt. Het Europarlement trekt dat beschermingsniveau in twijfel.

Bedrijven zijn niet verplicht mee te doen aan Privacy Shield en…

Het Europees Parlement heeft zijn standpunt ingenomen over het akkoord dat gesloten moet worden om het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie te regelen. GroenLinks steunde de resolutie die pleit voor een zo goed mogelijke relatie tussen VK en EU die tegelijkertijd geen enkele afbreuk doet aan Europese waarden en standaarden.

Eickhout: “Brexit maakt duidelijk hoe onderling…

STRAATSBURG, 4 april - “Of een nieuwe Dieselgate nu kan worden voorkomen valt te betwijfelen, maar in elk geval is er dankzij de enquêtecommissie veel boven tafel gekomen. Het ongedaan maken van de vervlechting van industrie met de politiek zal voor ons een van de topprioriteiten blijven.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de stemming over de conclusies en aanbevelingen…

STRAATSBURG, 4 april - Als het aan het Europees Parlement ligt, komt geen palmolie meer op de Europese markt waar tropisch regenwoud voor is omgekapt. Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met het dinsdag aangenomen rapport: “Langzaam maar zeker worden de geesten rijp voor het idee dat de EU haar handelsmacht kan gebruiken om misstanden in de wereld tegen te gaan. Hoog tijd.”

Woensdag 29 maart 2017, 10:00
Europees Parlement, Ledenrestaurant (begane grond ASP-gebouw)
Aanmelden via David.Weir@europarl.europa.eu

Ruim een jaar geleden is mede op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout de enquêtecommissie gestart die onderzoek doet naar 'dieselgate'. De bevindingen van de parlementaire commissie komen volgende week in de plenaire…

STRAATSBURG, 16 maart - Het Europees Parlement keurde donderdag een Europese wet goed die de handel in grondstoffen uit conflictgebieden aan banden legt. Europarlementariër Judith Sargentini zat aan de onderhandelingstafel en kreeg steun voor bindende in plaats van vrijwillige maatregelen. “Een mijlpaal op weg naar een verantwoorde winning van grondstoffen”, zegt Sargentini die…

STRAATSBURG, 14 maart - Van het Europees Parlement moet de Europese afvalwetgeving flink op de schop. “Het storten van afval is niet meer van deze tijd”, stelt Europarlementariër Bas Eickhout. “Het zit boordevol grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden.” Ook het verbranden van afval wil het Europees Parlement aan banden leggen. “Dit heeft gevolgen voor Nederland. Ons land is verslaafd…

STRAATSBURG, 14 maart - Het Europees Parlement stemde dinsdag in met strengere regels voor wapenbezit. GroenLinks steunt de aangescherpte wet die het moeilijker maakt voor terroristen of verwarde mensen om binnen de Europese Unie aan gevaarlijke wapens te komen. GroenLinks is echter geschrokken over het feit dat de wapenlobby gehoor heeft gekregen bij rechtse partijen die nog strengere regels…

STRAATSBURG, 14 maart - Het Europees Parlement stemde dinsdag in met een wet die bedrijven aanzet om in hun beleid meer rekening te houden met duurzaamheid en de bedrijfsprestaties op lange termijn. Bonussen van directeuren mogen niet langer alleen gebaseerd zijn op kortetermijnwinst en beleggers moeten beleid maken om duurzaamheid bij bedrijven aan de kaak te stellen.

GroenLinks-…

BRUSSEL, 2 maart - De eerste verjaardag van de Turkijedeal is deze maand en de hervestiging van vluchtelingen die in Griekenland en Italië zitten, moet deze zomer zijn afgerond. Vandaag rapporteert de Europese Commissie over de voortgang en die is wat betreft GroenLinks-Europarlementariër Sargentini teleurstellend.

"Deze winter zagen we lekkende tenten en ontwrichte Griekse eilanden.…

BRUSSEL, 1 maart - De Europese Commissie presenteert vandaag haar scenario’s voor de toekomst van de Europese Unie. GroenLinks hoopt dat dit een fundamentele discussie over Europa in de lidstaten aanzwengelt.

Bas Eickhout: “Dit is een relevante analyse die misschien zelfs Mark Rutte nog aan het denken gaat zetten over Europa. GroenLinks deelt de urgentie die Juncker in zijn analyse…

BRUSSEL, 28 februari - Vandaag werd in de dieselgate-enquêtecommissie gestemd over de conclusies en aanbevelingen van een jaar onderzoek. Bas Eickhout, initiatiefnemer van de enquêtecommissie: “Het is een sterk rapport geworden, dat zeer kritisch is op de rol van lidstaten en Europese Commissie in het hele schandaal.” Eickhout is blij dat parlementariërs zijn voorstel om de aanbevelingen aan…

BRUSSEL, 28 februari - Dinsdagochtend stemden de parlementscommissies voor Economische Zaken en Burgerlijke Vrijheden in met de voorstellen van Europarlementariër Judith Sargentini om het witwassen van crimineel geld, het financieren van terrorisme en het ontduiken en ontwijken van belasting moeilijker te maken. Dat is een aanscherping van de wetgeving die Sargentini als in 2015 door het…

BRUSSEL, 23 februari - Aanstaande dinsdag stemmen de commissies van Economische Zaken en Burgerlijke Vrijheden over het rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini dat het witwassen van crimineel geld, terrorismefinanciering en belastingontduiking en -ontwijking moeilijker maakt. Dit is een verscherping van de in 2015 aangenomen richtlijn welke ook door Sargentini door het…

BRUSSEL, 21 februari - Belastingontwijking is vanaf 2020 weer een stukje moeilijker dankzij overeenstemming die de EU-landen vandaag bereikte over de aanpak van zogenaamde “hybride mismatches”. Daarvan is sprake als twee belastingdiensten een bedrijf, organisatie of een financieel contract verschillend behandelen waardoor een bedrijf twee keer van belastingvoordelen kan profiteren. De…

STRAATSBURG, 16 februari - Op voorstel van GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini eist het parlement dat in de Europese Cloud zoveel mogelijk vrije en opensource software gebruikt wordt om persoonsgegevens beter te kunnen beschermen. Het Europees Parlement steunt verder het voorstel van de Europese Commissie dat inzet op de ontwikkeling van een Europese Cloud om bedrijven, overheden…

STRAATSBURG, 16 februari - Het Tsjaadmeer - gelegen tussen Niger, Nigeria en Tsjaad - is door klimaatverandering in de laatste decennia met meer dan 80% in grootte afgenomen en kent rond zijn oevers problemen van terrorisme, conflict, droogte en honger. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini bezoekt aankomende week Tsjaad met een delegatie van de commissie ontwikkelingssamenwerking om…

STRAATSBURG, 15 februari - “Zwakke knieën. Teveel Europarlementariërs zijn gebogen onder ongekende druk van de traditionele industrie. Ze geven liever miljarden aan publiek geld weg, dan dat ze opstaan tegen de lobbyisten die hun deur de afgelopen weken platgelopen hebben. Daarmee wordt het klimaat en de maatschappij geschaad.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na afloop van…

STRAATSBURG, 15 februari - Een meerderheid van christendemocraten, liberalen en het grootste deel van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement keurde woensdag CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, goed. GroenLinks stemde tegen. “Dit verdrag maakt democratie en welzijn ondergeschikt aan de wensen van multinationals”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

STRAATSBURG, 15 februari – In 2014 nam de Europese Unie maatregelen tegen de speculatie met grondstoffen. Deze speculatie droeg er toe bij dat miljoenen mensen in ontwikkelingslanden in de afgelopen jaren in de armoede zijn beland. Vandaag stemt het Europees Parlement over de technische uitwerking van de wetgeving uit 2014 die een limiet stelt aan de posities die beleggers kunnen innemen bij…

BRUSSEL, 9 februari - “De parlementscommissie verantwoordelijk voor interne handel en consumentenzaken heeft het wetsvoorstel voor Europese typegoedkeuring voor automodellen iets aangescherpt, maar het houdt nog niet voldoende rekening met de bevindingen van de parlementaire enquête naar dieselgate.” Dat concludeert Europarlementariër Bas Eickhout na de stemming in de subcommissie.

“De…

BRUSSEL, 2 februari - “Overbevissing van visbestanden is een groot probleem, vooral voor de bevolking van de armste landen die hun voedselvoorziening in gevaar zien komen. We moeten voorkomen dat Europese vissersboten buiten de Europese Unie bijdragen aan overbevissing.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert positief op de nieuwe wetgeving over visserij in buitenlandse of…

BRUSSEL, 1 februari - “We wisten al dat Nederland het Europees gezien slecht doet als het om duurzame energie gaat. Dat Nederland momenteel de grootste achterblijver van allemaal is, kwam echter als een verassing. Gelukkig zitten er een aantal windparken aan te komen, maar het is nog lang niet genoeg,” stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout in reactie op een woensdag verschenen…

BRUSSEL, 31 januari - GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is verheugd dat het Europees Parlement vandaag een eerste stap heeft gezet richting een verbod op het gebruik van zware stookolie in de wateren rondom de Noordpool: “Dit is een duidelijk signaal naar de Europese Commissie en de lidstaten, inclusief Nederland. Het is tijd om een verbod internationaal af te gaan dwingen.”

BRUSSEL, 24 januari - “De Europese afvalwetgeving gaat flink op de schop als het aan de milieucommissie van het Europees Parlement ligt. Het storten van afval is niet meer van deze tijd. Het zit bordenvol grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Ook het verbranden van afval wil de commissie aan banden leggen. Dat heeft gevolgen voor Nederland. Ons land is verslaafd aan afvalverbranding…

BRUSSEL, 24 januari - Dinsdag stemt de handelscommissie van het Europees Parlement over de definitieve tekst van het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). GroenLinks is fel tegen dit verdrag en zal tegen stemmen. De Groene fractie dient bovendien een voorstel in om de definitieve stemming uit te stellen totdat er afspraken zijn over de democratische controle op een uitvoeringscommissie…

Dinsdag 24 januari 2017, 09:00
Europees Parlement, Ledenrestaurant (begane grond ASP-gebouw)
Aanmelden via David.Weir@europarl.europa.eu

Het onderzoek naar de dieselgate komt in de afrondende fase. Komende week zal autofabrikant Audi nogmaals gehoord worden na verdachte resultaten van één van de auto’s bij onderzoek door het Joint Research Centre van de Europese Commissie.…

STRAATSBURG, 19 januari – Donderdagmiddag steunde het Europarlement het voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini om de conceptlijst met belastingparadijzen van de Europese Commissie af te wijzen. Op de zwarte lijst staan landen die geen goede regels hebben om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en daarmee een bedreiging vormen voor het financiële stelsel van…

STRAATSBURG, 18 januari - GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini, rapporteur op het witwas-dossier, wil dat er strenger wordt opgetreden tegen landen waarvan bekend is dat zij te weinig doen tegen terrorismefinanciering, witwassen en belastingontduiking. Donderdag stemt het Europees Parlement over een lijst met landen met een verhoogd risico op dit soort praktijken. De lijst is…

BRUSSEL, 10 januari - “Europa moet een vuist maken tegen het online stalken van internetgebruikers door bedrijven. Het nieuwe voorstel biedt te weinig bescherming tegen het tracken van internetgebruikers via bijvoorbeeld advertenties of het WiFisignaal van je telefoon in winkelstraten. Dat moet echt beter.” Dat zegt Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, in een reactie op de…

BRUSSEL, 19 december - In het voorlopige rapport van de Europese enquêtecommissie die onderzoek doet naar dieselgate staat stevige kritiek op de Europese Commissie, maar ook op het optreden van de EU-landen zelf. Het rapport spreekt over onbehoorlijk bestuur op verschillende vlakken. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout was een van de initiatiefnemers van de parlementaire enquête en is…

STRAATSBURG, 15 december - Vanochtend stemde de Milieucommissie van het Europarlement over een herziening van het Europees emissiehandelssysteem ETS. “De uitkomst van de stemming stuurt niet aan op de grondige revisie die het falende ETS zo hard nodig heeft. Toch wordt er een aantal stappen gezet om het systeem op de rails te krijgen en enigszins in lijn te brengen met de afspraken onder het…

STRAATSBURG, 14 december - Sinds 2005 moeten Europese bedrijven die CO2 uitstoten hiervoor ‘rechten’ aanschaffen. Het idee is dat de beschikbare rechten steeds minder worden, waardoor de prijs voor het uitstoten van CO2 stijgt. Tot zover de theorie, want in praktijk functioneert dit ETS-systeem, dat de hoeksteen van het Europees klimaatbeleid hoort te zijn, amper. De EU probeert nu voor de…

STRAATSBURG, 14 december - Vandaag werd in het Europees Parlement over het zogenaamde 'vierde spoorwegpakket' gestemd die verdere privatisering van de spoorsector zal betekenen. De Groenen vinden de voorstellen een gemiste kans op echte verbetering. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De negatieve aspecten van privatisering in de spoorwegen worden met dit voorstel niet aangepakt."…

BRUSSEL, 8 december - “In welke werkelijkheid leeft de Europese Commissie als die denkt asielzoekers weer terug te kunnen sturen naar Griekenland?” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is verbijsterd dat de Europese Commissie donderdag voorstelde om asielzoekers die in Griekenland de EU binnenkwamen, maar op eigen initiatief doorreisden, weer terug te laten sturen naar een land waar…

TILBURG, 8 december - Vandaag hield Europarlementariër Judith Sargentini een lezing op de universiteit van Tilburg bij de uitreiking van de Max van der Stoel prijs. Daar hield zij een pleidooi voor een wereldwijd verdrag om privacy te beschermen, gelijk aan het klimaatverdrag van Parijs. Volgens Sargentini vraagt de digitaliserende samenleving om zo'n verdrag: data is grensoverschrijdend en…

BRUSSEL, 8 december - Eurocommissaris Elżbieta Bieńkowska start een inbreukprocedure tegen verschillende EU-lidstaten omdat ze in dieselgate laakbaar hebben gehandeld. “Een zware, maar zeker terechte stap”, constateert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. “Lidstaten lappen Europese afspraken aan hun laars, ten koste van onze gezondheid. Onacceptabel.”

De Europese Commissie…

BRUSSEL, 8 december 2016 - De Spaanse kledinggigant Inditex, moederbedrijf van onder andere Zara, ontweek tussen 2011 en 2014 naar schatting 585 miljoen euro belasting door gebruik te maken van verschillende belastingparadijzen zoals Nederland, Ierland en Zwitserland. Naar schatting 380 miljoen euro van dit belastingvoordeel behaalde Zara door het dochterbedrijf dat eigenaar is van de merken…

Tomorrow, Thursday 8 December, 11:15
EP Press Room (ground floor PHS building)

After IKEA and BASF, the Greens/EFA Group will present a third report on tax avoidance in the European Union on Thursday. This time it is about a European group in the clothing industry.

Details and findings will be presented by Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bas Eickhout and Molly Scott Cato…

BRUSSEL, 1 december - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini wil het lek om via trusts belasting te ontduiken, zoals bleek uit de Panama Papers, zo snel mogelijk dichten. Als rapporteur in het Europees Parlement is ze verantwoordelijk voor opstellen van nieuwe wetgeving om de anti-witwasrichtlijn aan te scherpen. Ze presenteerde donderdag haar voorstellen.

Nadat Sargentini er…

BRUSSEL, 30 november - De Europese Commissie presenteerde woensdag zo’n duizend pagina aan nieuwe wetgeving rond energiebeleid verdeeld over acht wetsvoorstellen. Ze vormen de ruggengraat van de Energieunie die moet zorgen voor minder afhankelijkheid van olie en gas uit foute regimes en om in lijn te komen met de afspraken in Parijs om onder de twee graden temperatuurstijging te blijven.…

BRUSSEL, 29 november - De milieucommissie van het Europarlement wil op aandringen van Europarlementariër Bas Eickhout dat een onafhankelijke Europees agentschap voortaan de goedkeuring van nieuwe automodellen voor de Europese markt in het oog houdt. Tijdens de hoorzittingen van de enquêtecommissie Dieselgate bleek dat de goedkeuring door EU-landen zelf grote vraagtekens opwerpt.

BRUSSEL, 28 november - Europese Ministers bereikten vandaag een akkoord over het afschaffen van ‘geo-blocking’. Onder de nieuwe regels, die het Europees Parlement nog moet goedgekeuren, is discriminatie op basis van land van herkomst niet meer mogelijk. GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini: “Het is goed dat klanten van webwinkels nu gelijk behandeld worden in heel Europa, maar…

Meerdere aanslagen in Europa vorig jaar en dit jaar en de onthullingen van de Panama Papers brachten de Europese Commissie in juli er toe nieuwe regels voor te stellen die het witwassen van crimineel geld, belastingontwijking en terrorismefinanciering moeilijker maken. Het wetsvoorstel wil de vierde anti-witwasrichtlijn (die door lidstaten tot de zomer van 2017 moet worden omgezet in nationale…

Tuesday, August 29th 2016, 09:00
European Parliament, Members’ Restaurant (ground floor ASP building)
Register via David.Weir@europarl.europa.eu

On Wednesday 30 November, the EU Commission will present its "Winter Package". It contains a whole series of new legislative proposals for EU energy policy in the areas of energy efficiency, renewables and market design. Among the…

STRAATSBURG, 24 november - Het Europees Parlement heeft ingestemd met de herziening van de Europese pensioenrichtlijn. Dankzij voorstellen van GroenLinks is dit de eerste Europese wet die de gevaren van fossiele investeringen onderkent en pensioenfondsen aanzet tot een duurzamer beleggingsbeleid.

Bas Eickhout zat bij de onderhandelingen over de…

STRAATSBURG, 24 november - "De nieuwe spelregels voor het gebruik van gegevens van EU-burgers door politiediensten in de Verenigde Staten zijn een grote stap vooruit. Onze privacy is nu beter beschermd." Dat zegt Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks nadat het Europees Parlement vandaag instemde met de 'paraplu-overeenkomst' met de Verenigde Staten die nieuwe regels vastgelegt…

STRAATSBURG, 23 november - Een van de heikele punten binnen het handelsverdrag dat de EU met de Canadezen (CETA) wil sluiten is het arbitragemechanisme waardoor bedrijven nationale staten kunnen aanklagen wanneer deze bedrijven zich benadeeld worden door beleidskeuzes. Er zijn grote juridische twijfels of dit omstreden arbitragemechanisme tussen investeerders en staten wel in overeenstemming…

STRAATSBURG, 23 november - Vuile lucht leidt tot hoge sterftecijfers en grote economische schade en het trekt zich niets aan van landsgrenzen. GroenLinks pleit al jaren voor een daadkrachtige aanpak van luchtvervuiling. “Helaas is de wet waarover het Europees Parlement stemt een lege huls geworden”, stelt Europarlementariër Bas Eickhout. “Het is geen verbetering van de huidige situatie,…

STRAATSBURG, 22 november - Zojuist bereikten de Europese Commissie, het Slowaaks voorzitterschap van de Raad van Ministers en het Europees Parlement een definitief akkoord over een EU-wet die de handel in grondstoffen uit conflictgebieden aan banden legt. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini zat aan de onderhandelingstafel en kreeg steun voor bindende in plaats van vrijwillige…

STRAATSBURG, 22 november - Het Europees Parlement wil dat belastingdiensten van EU-landen betere toegang krijgen tot informatie over witwas-praktijken in andere EU-landen om zo belastingfraude beter te kunnen aanpakken. “Een flinke stap in de goede richting voor het vergroten van onze belastingtransparantie”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, die namens het Europarlement…

Dinsdag komen de onderhandelaars van het Europees Parlement, het Slowaaks voorzitterschap van de Raad van Minister en de Europese Commissie bijeen om zich te buigen over een wet die de handel in grondstoffen uit conflictgebieden aan banden legt. GroenLinks-Europarlementarier Judith Sargentini zit daarbij aan tafel als onderhandelaar namens de Groene fractie van het Europees…

BRUSSEL, 21 november - De twee grootste fracties in het Europees Parlement blokkeren een zorgvuldige behandeling van het CETA, het handelsvedrag tussen de EU en Canada. In sneltreinvaart en zonder input van de commissies Sociale Zaken en Milieu willen zij het Europees Parlement CETA laten goedkeuren. GroenLinks is bezorgd over deze gang van zaken en roept op tot een fatsoenlijke parlementaire…

MARRAKESH, 18 november - "Klimaatactie staat definitief op de mondiale agenda, maar de uitvoering van de deal in Parijs moet versnellen." Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout voorafgaand aan de afsluiting van de klimaattop vanavond in Marrakesh. Eickhout woonde namens het Europees Parlement de top bij en stelt vast dat de steun voor het ingezette beleid weliswaar…

Is Europa machtig of machteloos? En hoe komen we aan ons beeld van Europa?

Zondag 13 november 2016
20:00 uur
De Balie, Amsterdam

“Nederland ziet in meerderheid de meerwaarde van de Europese Unie: een meerderheid ziet een Nexit niet zitten en steunt het lidmaatschap van de Europese Unie.” Dat bleek eerder uit een uitgebreid Europa-onderzoek dat GroenLinks door TNS…

BRUSSEL, 7 november - “Nederland speelt opnieuw een hoofdrol in het faciliteren van belastingontwijking door multinationals, ditmaal door BASF een effectief belastingtarief van 0,035 procent te geven.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert op een nieuw onderzoek naar belastingontwijking en winstverschuiving door het Duitse chemiebedrijf in opdracht van de Groenen in het Europees…

BRUSSEL, 31 oktober - Sargentini is deze week met de commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europarlement op bezoek in Libanon waar de delegatie een indruk wil krijgen van de situatie van Syrische vluchtelingen in het land. Libanon vangt meer dan 1,1 miljoen Syrische vluchtelingen op. Dat leidt tot een enorme druk op de samenleving, waar nu een op de vier mensen een vluchteling is.

BRUSSEL/LONDEN, 28 oktober - “Uitstel op uitstel. We zullen de internationale scheepvaart moeten dwingen vanaf 2021 emissierechten te laten kopen als ze van en naar EU-landen varen. De wetsvoorstellen om dit te doen liggen al op tafel. De druk moet worden opgevoerd,” reageert GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout op de stroeve onderhandelingen die de Internationale Maritieme Organisatie (…

BRUSSEL, 27 oktober - België tekent toch het CETA-akkoord maar vraagt bij het Europees Hof van Justitie een advies over ICS, het mechanisme waardoor buitenlandse investeerders staten kunnen aanklagen buiten het rechtssysteem om. “Als dit klopt, dan is het een belangrijke toezegging aan het Waalse parlement”, constateert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. “Verschillende juristen wijzen…

STRAATSBURG, 26 oktober - Het Europees Parlement stemde woensdag in met het voorstel om meer personeel in dienst te nemen, waaronder 35 gewapende beveiligers voor onder meer Europese scholen en VIP's in het Europarlement. Ook krijgen Europese politieke fracties 76 extra medewerkers. GroenLinks vindt dit onzinnige en verspillende voorstellen en stemde daarom tegen.

GroenLinks-…

STRAATSBURG, 25 oktober - GroenLinks steunt het nieuwe voorstel van de Europese Commissie voor een Europese aanpak van de berekening van vennootschapsbelasting waarmee belastingontwijking wordt tegengegaan. Eerdere pogingen voor deze zogenaamde geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (ook bekend als CCCTB) strandde in de Raad van Ministers onder andere door blokkade…

BRUSSEL, 20 oktober – Nu de Britten voornemens zijn om de Europese Unie te verlaten, zullen de Europese regeringsleiders zich de komende maanden buigen over de toekomst van Europa. Ook in Nederland lijkt de kritiek op Europa toe te nemen. Toch blijkt dat de steun voor Europa onverminderd groot is. GroenLinks onderzocht met TNS Nipo waarom de Nederlandse kiezer Europa wel of niet steunt en wat…

BRUSSEL/LUXEMBURG, 18 oktober - De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zullen CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada niet ondertekenen zolang er geen overeenstemming is met het Waalse parlement. Dat gaf de Belgische regering geen mandaat om het verdrag te tekenen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout hoopt dat uitstel afstel wordt: “CETA is veel meer dan alleen een…

KIGALI/BRUSSEL, 15 oktober - Eerst ratificatie van het Parijsakkoord. Toen een overeenkomst over het compenseren van vliegtuigemissies. En nu ook een internationaal verdrag voor het uitfaseren van superbroeikasgassen. Bas Eickhout, GroenLinks Europarlementariër en oud-hoofdonderhandelaar van de Europese wetgeving op F-gassen, is tevreden met de vrijdagnacht afgesloten F-gas deal waardoor nu…

BRUSSEL, 13 oktober - Het Europees Parlement heeft haar positie ingenomen op een voorstel van de Europese Commissie om EU wetgeving in lijn te brengen met een internationaal kwik-akkoord uit 2013: het Minamata Verdrag. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden over de uitkomst: “Gelukkig wil het Europees Parlement een stuk verder gaan dan het internationale verdrag. Kwik is zeer…

BRUSSEL, 12 oktober - Europarlementariër Bas Eickhout schreef in 2013 mee aan Europese wetgeving om het gebruik van superbroeikasgassen, de zogenaamde F-gassen, aan banden te leggen. De wet is wellicht de meest ambitieuze klimaatwetgeving die de EU de laatste jaren heeft opgesteld. Recent onderzoek toont aan dat – in tegenstelling tot waar lobbyisten voor waarschuwden – de wetgeving een…

MONTREAL, 6 oktober 2016 - Zojuist is de VN-organisatie voor internationale luchtvaart (ICAO) tot overeenstemming gekomen over de invoering van een wereldwijd mechanisme om luchtvaartmaatschappijen hun groei in CO2-uitstoot vanaf 2020 te laten compenseren. Het vooraf gestelde doel van CO2-neutrale groei is verre van gehaald, onder andere doordat India en Rusland niet meedoen. GroenLinks-…

Woensdag 12 oktober 2016, 09:00
Europees Parlement, zaal ASP 5F385
Aanmelden via dirk.vandenbosch@europarl.europa.eu

Met...
Bas Eickhout - Europarlementariër GroenLinks - Vml. rapporteur F-gassenverordening voor het Europees Parlement.
Klara Skacanova - Shecco - auteur van een NIEUWE STUDIE over de impact van de Europese F-Gassenverordening op de Europese markt…

BRUSSEL, 30 september - Het is de Europese Unie dan toch gelukt om op het tijd het klimaatakkoord van Parijs te ratificeren. De Europese milieuministers gaven zojuist hun goedkeuring, de stemming volgende week in het Europarlement is een formaliteit. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is blij met het resultaat: “Als de druk hoog is, dan lukt het de Europese ministers eindelijk om tot…

Dear correspondents,

I would like to warmly invite you to a press breakfast on Thursday 29 September at 10am with Bas Eickhout, vice-chairman of the Greens/EFA Group in the European Parliament.

Bas Eickhout will give an outlook on the upcoming meeting of The International Civil Aviation Organisation (ICAO), the UN body responsible for international civil aviation. They meet…

BRUSSEL, 27 september - Vanaf vandaag biedt GroenLinks in het Europees Parlement een plek aan waar klokkenluiders veilig en volledig anoniem informatie kunnen achterlaten om misstanden met Europese besluitvorming of wetgeving aan de kaak te stellen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout hoopt dat dankzij EU-leaks informatie boven tafel komt die het algemeen belang dient.

De…

BRUSSEL, 27 september - Een van de belangrijkste afspraken in het Verdrag van Parijs is dat landen gaan proberen om opwarming van de aarde tot anderhalve graden te beperken. Die belofte is onmogelijk na te leven als de uitstoot van luchtvaart niet snel aan banden gelegd wordt. Hét moment waarop dat moet gebeuren is de ‘39th session of the ICAO Assembly' die eind deze maand plaatsvindt.…

Beste correspondent,

De allereerste bijeenkomst van de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van PanamaLeaks - officieel de onderzoekscommissie naar witwassen, belastingontwijking en belastingontduiking  (PANA) – zal dinsdag 27 september plaatsvinden in het Europees Parlement. De commissie zal onderzoeksjournalisten van de ICIJ horen die de Panama Papers publiceerden. De…

BRUSSEL, 20 september 2016 - Binnenkort zijn er verkiezingen in Gambia, een land waar mensenrechten zwaar onder druk staan. De mensenrechtencommissie van het Europarlement is daarom deze week op fact finding mission om de huidige stand van het land te onderzoeken. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini spreekt met presidentskandidaten en vele vertegenwoordigers van vrouwenbewegingen,…

STRAATSBURG, 13 september - Het Europarlement is niet te spreken over de manier waarop de nieuwe regering in Polen de rechtstaat in het land uitholt. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini werkt samen met andere Europarlementariërs aan een resolutie die de Europese Commissie steunt om het afglijden van fundamentele rechten in Polen te voorkomen.

Sinds in Polen de nieuwe…

BRUSSEL, 8 september - Het klimaatverdrag dat afgelopen jaar in Parijs gesloten werd, is door de milieucommissie van het Europees Parlement geratificeerd. Daardoor is Europa weer een stap dichter bij ratificatie. Bas Eickhout, coördinator van de Groenen voor klimaatbeleid, schreef mee aan dit rapport en wil snelle ratificatie.

“We kunnen ons nog de juichende reacties herinneren na de…

Woensdag 7 september, 19.00u
Cinema Vendôme, Waversesteenweg 18, 1050 Elsene (Brussel)

Met nagesprek tussen Edward Snowden en Europarlementariër Jan Philipp Albrecht

Aanmelden via clara.fecke@europarl.europa.eu

Nog ruim voor de officiële première, nodigen we uit voor een exclusieve vertoning van de film SNOWDEN, geregisseerd door Oscarwinnaar Oliver Stone, met Joseph…

BRUSSEL, 5 september - Maandag leggen de Europarlementariërs in de EMIS-commissie (de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar dieselgate) de focus op de periode 2009-2014, met hoorzittingen met voormalig eurocommissaris Janez Potočnik (Milieu) en voormalig eurocommissaris Antonio Tajano (Industrie), nu Europarlementariër voor de christendemocraten. Potočnik was als…

BRUSSEL, 1 september 2016 - Na eerdere beschuldigingen vanuit het Duitse Ministerie aan het adres van Fiat, meldt de Duitse krant Wirtschafswoche nieuwe ontwikkelingen. Het Duitse Transportministerie claimt dat ze nieuwe bewijzen vonden van sjoemelsoftware in Fiats, en stuurde een brief aan de Italiaanse overheid en aan de Europese Commissie met de vraag verdere stappen te ondernemen.

BRUSSEL, 20 juli - “Als het aan de Europese Commissie ligt dan mogen lidstaten zich letterlijk achter bomen gaan verschuilen bij de aanpak van klimaatverandering,” aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

De Europese Commissie kwam  woensdag met een voorstel waarin nationale doelstellingen voor 2021-2030 worden vastgelegd voor de reductie van broeikasgassen die niet onder het…

BRUSSEL, 14 juli - “Het begint erop te lijken dat het instellen van de Europese parlementaire enquête ervoor zorgt dat er minder informatie beschikbaar is in plaats van meer.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout dient daarom als privé-persoon een WOB-verzoek in om documenten die essentieel zijn voor de commissie die onderzoek doet naar dieselgate. boven tafel te krijgen.

“Voor…

BRUSSEL, 13 juli - De commissie Interne Markt van het Europarlement stemde woensdag in met het wetsvoorstel om wapenverkoop en -bezit aan te scherpen. Op initiatief van de Europese Groenen worden bepaalde semiautomatische wapens verboden en is een psychologisch onderzoek vereist wanneer iemand een wapen koopt of bezit.

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is trots op het…

BRUSSEL, 12 juli - Zijn er zinvolle privacyafspraken te maken met een land als de VS dat zich op grote schaal toegang kan verschaffen tot de persoonlijkste gegevens van burgers en waarvan de wettelijke bescherming vaak veel minder effectief is georganiseerd? De Europese Commissie neemt dinsdag een besluit over het nieuwe 'Privacy Shield', dat de uitwisseling van persoonsgegevens tussen…

BRUSSEL, 11 juli - Deze week schuiven interessante genodigden aan bij de hoorzittingen van de parlementaire enquêtecommissie dieselgate. Zo worden verschillende vertegenwoordigers uit de auto-industrie gehoord, waaronder het hoofd technologie van Volkswagen. Daarnaast zal voormalig eurocommissaris Dimas gehoord worden over zijn periode als eurocommissaris milieu in de periode 2006 tot 2010.…

STRAATSBURG, 6 juli - Vandaag stelde het Europarlement een lijst met wensen op voor het werkprogramma van de Europese Commissie in 2017. Namens de Groenen onderhandelde Bas Eickhout over de resolutie. Eickhout kon de aangenomen resolutie weliswaar verbeteren, maar uiteindelijk is de koerswijziging die het Europees Parlement vraagt te mager voor GroenLinks om te ondersteunen.

Bas…

STRAATSBURG, 6 juli - Wie een koelkast of een wasmachine koopt kan tegenwoordig kiezen uit een bonte variatie van AAA, A+ en anderszins. Het toont het succes aan van de energielabels: producenten van elektrische apparaten zijn massaal in razend tempo energiezuinige apparaten gaan produceren waardoor de labeling van A tot en met G achterhaald is. Het is dus hoog tijd dat er een nieuwe schaal…

STRAATSBURG, 5 juli - Vandaag presenteerde de Europese Commissie nieuwe voorstellen om belastingontduiking en financiering van terrorisme harder aan te pakken. De versnelde herziening van de vierde anti-witwasrichtlijn volgt na de onthullingen van de Panama Papers en de terroristische aanslagen in Brussel en Parijs van vorig jaar. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini onderhandelde…

STRAATSBURG, 5 juni - De Europese Commissie stelde vanmiddag de procedure voor voor de ondertekening van het ingrijpende handelsakkoord van de EU met Canada (CETA). In tegenstelling tot eerdere uitingen van Commissie-voorzitter Juncker besloot de Commissie op het laatste moment om het akkoord door nationale parlementen te laten ratificeren. GroenLinks is echter bezorgd over het voorstel om…

BRUSSEL, 30 juni - “Deze wetgeving had het paradepaardje van het Nederlandse EU-voorzitterschap moeten worden. Door een volledig gebrek aan solidariteit tussen lidstaten en onverschilligheid van veel regeringsleiders rondom luchtkwaliteit, is dat niet gelukt,” aldus Groenlinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Onderhandelaars van het Europarlement en de EU-landen zijn woensdag tot een…

BRUSSEL, 27 juni - “Met deze wet geven we het juiste signaal aan pensioenfondsen: de tijd van fossiele beleggingen is voorbij”, aldus de opgetogen mede-onderhandelaar Bas Eickhout, die als Europarlementariër aan tafel zat bij de onderhandelingen over Europese wetgeving rond pensioenen. Voorstellen van Eickhout om pensioenfondsen verantwoorder te laten beleggen zijn opgenomen in de wetgeving: …

DEN HAAG/BRUSSEL, 24 juni - Na een lange nacht zijn de stemmen geteld en hebben de Britten in meerderheid ervoor gekozen om de Europese Unie te verlaten. Het was spannend tot het laatste moment, maar tot verdriet van GroenLinks-Leider Jesse Klaver en Europarlementariër Bas Eickhout zal een belangrijk land de Europese Unie verlaten.

Klaver: “Als Europeaan in hart en nieren baal ik…

BRUSSEL, 15 juni - Zojuist heeft het Europees Parlement een politiek akkoord bereikt met het Nederlands voorzitterschap over een EU-wet die de handel in grondstoffen uit conflictgebieden aan banden legt. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini kreeg steun voor bindende in plaats van vrijwillige maatregelen.

“Een historische stap” aldus Sargentini. “Voor het eerst eist de EU van…

BRUSSEL, 15 juni - “Een zwarte dag voor de volksgezondheid, maar een goede dag voor de chemische industrie”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout teleurgesteld vast. Na jarenlange vertraging en een verloren rechtszaak kwam de Europese Commissie woensdag eindelijk met een voorstel om criteria vast te stellen of een stof een negatief effect heeft op het hormonaal stelsel. Eickhout: “…

STRAATSBURG, 9 juni - Het is onderhandelaars van het Europarlement en de EU-landen woensdagnacht niet gelukt om tot een akkoord te komen over nationale limieten voor de uitstoot van luchtvervuilende stoffen. “Een zeer teleurstellende uitkomst”, aldus Europarlementariër Bas Eickhout die onderhandelde namens de Europese Groenen.

“Deze wetgeving had het paradepaardje van het Nederlandse…

STRAATSBURG, 8 juni - Van tandpasta en make-up tot voedselverpakkingen en onkruidverdelger. Fabrikanten gebruiken een groot aantal stoffen in hun producten die ons hormonaal stelsel negatief beïnvloeden. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout eist daarom in een resolutie dat de Europese Commissie voor de zomer met wettelijke criteria voor hormoonverstorende stoffen komt. De Europese…

BRUSSEL, 1 juni - Het geduld van de Europese Commissie met de nieuwe Poolse regering is op. Na maandenlang overleg neemt de Europese Commissie een volgende stap om de Polen te dwingen een effectief functionerend Constitutioneel Hof te garanderen. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vindt het een goede zaak dat de druk op Polen wordt opgevoerd. Wat Sargentini betreft duurde het…

BRUSSEL, 1 juni - “Een overwinning voor de gezondheid van de Europeanen en een gevoelige tik op de neus voor de pesticide-lobby”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout op het nieuws dat de Europese Commissie forse stappen terug moet zetten met haar plannen om het gebruik van landbouwgif glyfosaat voor langere tijd goed te keuren. 

De Europese Commissie stelde woensdag voor om de…

BRUSSEL, 27 mei - Als telecomproviders de mogelijkheid krijgen om te bepalen hoe je het internet gebruikt, krijgen ze veel te veel macht over hun klanten en verliezen ze de drang om te investeren in een sneller internet voor iedereen. Daarom had Nederland strenge netneutraliteitsregels, maar die zijn sinds kort vervangen door minder strenge EU-regels. Donderdag werd duidelijk dat de…

De discussie in Nederland over het handelsakkoord met de Verenigde Staten (TTIP) is al vaak gevoerd. De discussie over zijn kleine zusje CETA, het handelsakkoord met Canada wordt daardoor een beetje overschaduwd. Dat is niet terecht want ook dit handelsakkoord is zeer controversieel: het is inmiddels uitonderhandeld en haalde daarmee in tegenstelling tot TTIP bijna de eindstreep. De…

BRUSSEL, 25 mei - Is het acceptabel dat de Verenigde Staten zich het recht toe-eigenen om iedereen online te kunnen volgen, mails en chats te kunnen analyseren en gedetailleerde profielen aan te leggen? De Europese Commissie vond van wel en sloot het omstreden Privacy Shield-akkoord met de VS, waardoor de Amerikaanse geheime diensten de gegevens van honderden miljoenen Europese…

Vrijdag 20 tot zondag 22 mei 2016 komen alle afgevaardigden van Groene partijen uit heel Europa bijeen in Utrecht. Er is aandacht voor de meest urgente Europese onderwerpen zoals de vluchtelingencrisis, onze energievoorziening en de staat van de Europese Unie zelf. Het programma wordt vrijdag geopend door Jesse Klaver.

Op vrijdag om 14.30u organiseren we een korte informele bijeenkomst…

BRUSSEL, 12 mei - Vrijdag komen de ministers van Handel van de 28 EU-landen bijeen om over het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) te spreken. GroenLinks roept hen op om dit akkoord op geen enkele manier inwerking te laten treden voordat het Europees Parlement én nationale parlementen zich erover hebben kunnen buigen.

“Er is steeds meer weerstand tegen CETA”, zegt GroenLinks-…

BRUSSEL, 4 mei - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is teleurgesteld in de voorstellen van de Europese Commissie om het Europees asielbeleid te hervormen. “Het voorstel is een stap achteruit. Waar we juist behoefte hebben aan meer Europese samenwerking, verscherpt de Commissie de weeffouten die er nu al inzitten. En daar zijn vluchtelingen de dupe van.”

De Europese…

BRUSSEL, 2 mei - "Europa kan alleen een akkoord met de Amerikanen bereiken als het haar principes overboord gooit; de enige juiste conclusie is om met de onderhandelingen over TTIP te stoppen." stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de openbaarmaking van TTIP-documenten door Greenpeace.

De gelekte documenten laten zien dat de VS erop uit is om Europese standaarden voor de…

Een belangrijke week voor het klimaat: IMO, ondertekening klimaatverdrag, en.... Klimaatmores.
Van maandag tot en met vrijdag komt de VN-organisatie voor internationale scheepvaart (IMO) bijeen om de bijdrage van deze sector in de aanpak van klimaatverandering verder uit te werken, GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is aanwezig om druk op de ketel te houden. Op donderdag…

STRAATSBURG, 14 april - Het Europees Parlement staat op het punt om te stemmen over een Europese wet die bedrijfsgeheimen beter zou moeten beschermen. GroenLinks is tegen de wet omdat het daarmee voor klokkenluiders moeilijker wordt om misstanden binnen bedrijven aan te kaarten.

Europarlementariër Bas Eickhout: “Als deze wet er komt, kunnen bedrijven nog makkelijker misstanden onder de…

STRAATSBURG, 14 april - “Na de aanslagen in Brussel bleek dat de inlichtingendiensten faalden omdat ze informatie niet uitwisselden. Om nu in reactie daarop voor ieder land een aparte database met vluchtgegevens op te zetten, is volstrekt absurd.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is niet te spreken over de voorstellen voor het EU-PNR-systeem waarover het Europarlement…

STRAATSBURG, 13 april - "Het is onvoorstelbaar dat Europese Commissie de waarschijnlijk kankerverwekkende stof glyfosaat voor een extra vijftien jaar op de Europese markt toe wil staan. Gelukkig heeft het Europees Parlement in een resolutie aangegeven het daar niet mee eens te zijn." GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout schreef namens de Europese Groenen mee aan de resolutie en slaagde…

Donderdag 21 april, 16.30 uur
Boekhandel Paagman, Lange Poten 41, Den Haag
Aanmelden via paagman.nl/baseickhout

Graag nodigen we u uit voor de presentatie van het boek Klimaatmores, radicaal naar een andere norm van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickout.  Aan de vooravond van de ondertekening van het klimaatakkoord in New York neemt Marjan Minnesma het eerste exemplaar…

Glyfosaat

Woensdag stemt het Europees Parlement over een resolutie die oproept om het landbouwgif glyfosaat niet opnieuw goed te keuren voor verkoop op de Europese markt tot er duidelijkheid is over het effect op de gezondheid. Onderzoek van 's werelds belangrijkste kankerinstituut (IARC) toont aan dat glyfosaat een kankerverwekkend effect op mensen lijkt te hebben. Desalniettemin willen de…

VERBETERING: In de vorige aankondiging stond een verkeerd e-mailadres. Aanmelden voor de persbriefing kan via dirk.vandenbosch@europarl.europa.eu

Wanneer: Woensdag 16 maart, 9.30u

Waar: Europees Parlement, Ledenrestaurant (ASP-gebouw), Brussel

Met: Rebecca Harms, fractievoorzitter Groenen in het Europees Parlement, Selçuk Gültaşlı, correspondent voor Zaman in Brussel en…

STRAATSBURG, 10 maart - Het Europees Parlement heeft er grote moeite mee dat er 200 miljoen euro aan ontwikkelingsgeld naar Eritrea gaat om 'irreguliere migratie' tegen te gaan. Dat staat in een donderdag aangenomen resolutie waar Europarlementariër Judith Sargentini namens de Europese Groenen aan meeschreef. Aanleiding voor de resolutie is het goedkeuren van deze ontwikkelingsgelden voor het…

BRUSSEL/STRAATSBURG, 8 maart - “Dit lijkt op een poging tot het legaliseren van push-backs.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini na de nieuwste deal tussen Turkije en de EU-lidstaten over vluchtelingen. “Er wordt een soort statiegeld-systeem voorgesteld over de ruggen van vluchtelingen met vooral als doel zo mijn min mogelijk vluchtelingen in Europa op te vangen.…

BRUSSEL/STRAATSBURG, 7 maart - “Zolang het doel blijft om vluchtelingen tegen te houden, zal Europa achter de feiten aan blijven lopen.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini voorafgaand aan het zoveelste crisisberaad van de Europees leiders over vluchtelingen. Vandaag spreken zij met Turkije omdat vanuit dit land momenteel de meeste vluchtelingen Europa proberen te…

BRUSSEL, 2 maart 2016 - “Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft werk te doen aankomende vrijdag”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Europese milieuministers komen die dag bijeen om de vandaag uitgekomen analyse van de Europese Commissie over de implicaties van het Verdrag van Parijs voor het klimaatbeleid van de EU te bespreken.

Eickhout: “Het is teleurstellend om te…

BRUSSEL - Vanochtend om 8.30u begint in het Europees Parlement de enquêtecommissie Emissiemetingen in de automobielsector (EMIS) met haar werk. Europarlementariër Bas Eickhout is coördinator van de Groenen in deze commissie die onderzoek gaat doen naar het dieselgate-schandaal bij Volkswagen en naar de rol van de Europese en nationale politiek daarin.

Samen met Groene collega's stelde…

De noodzaak van Safe Harbor / Privacy Shield

In de digitale economie worden persoonsgegevens voortdurend over de wereld heen en weer gestuurd. Europa kent een veel strengere wetgeving op het gebied van privacy dan andere landen. De export van persoonsgegevens uit de EU is dan ook lastig, want de bescherming van de Europese wet zou kunnen vervallen. Ieders persoonsgegevens, van adressen tot…

Beste correspondent,

Woensdag 2 maart om 8.30u komt de enquêtecommissie Emissiemetingen in de automobielsector (EMIS) voor het eerst bijeen om haar voorzitter en rapporteur te kiezen. In aansluiting op die bijeenkomst nodigen de Europarlementariërs Bas Eickhout (woordvoerder Dieselgate) en Rebecca Harms (fractievoorzitter Groenen) je uit voor een persontbijt.

Persontbijt

BRUSSEL, 25 februari - Donderdag begonnen de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over de aanscherping van nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. "De Nederlandse regering heeft als tijdelijk voorzitter een unieke kans om de schrikbarende sterftecijfers en hoge economische kosten ten gevolge van luchtvervuiling terug te dringen," aldus…

BRUSSEL, 25 februari 2016 - Voorafgaand aan de voorstellen van de Europese Commissie presenteren de Europese Groenen vandaag hoe asielzoekers in de Europese Unie effectiever en eerlijker verdeeld kunnen worden. Een systeem dat niet alleen voor de asielzoeker eerlijker is maar ook de lasten voor EU-landen beter verdeelt. “De huidige aanpak van de vluchtelingensituatie in de EU faalt”, stelt…

Verschillende EU-landen zijn naar schatting één miljard euro aan belastinginkomsten misgelopen als gevolg van belastingontwijking door IKEA via Nederland, België, Luxemburg en Liechtenstein. Daarop wijst onderzoek in opdracht van de Groene fractie in het Europees Parlement. GroenLinks wil opheldering van staatssecretaris Wiebes over de schadelijke rol van Nederland hierin.

Tweede…

MONTREAL, 9 februari – De VN-luchtvaartorganisatie ICAO bereikte maandag in Montreal overeenstemming over de invoering van CO2-standaarden voor vliegtuigen. Deze standaarden moeten gaan gelden voor nieuwe vliegtuigen die vanaf 2020 gaan vliegen. GroenLinks-Europarlementariërs Bas Eickhout is aanwezig bij de onderhandelingen en noemt het een akkoord een ministapje: “De nieuwe standaarden…

MONTREAL, 8 februari - Hoe maak je afspraken over de CO2-uitstoot van een internationale sector zoals de luchtvaart? De Verenigde Naties doen een poging in hun dochterorganisatie ICAO, maar daar heeft de luchtvaartindustrie een stevige vinger in de pap. Toch moet er aan het eind van 2016 een mechanisme op tafel liggen waardoor luchtvaartmaatschappijen gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dit…

BRUSSEL, 8 februari - Vandaag is GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini naar Macedonië gereisd om de vluchtelingensituatie daar te zien. Vluchtelingen op zoek naar bescherming in Europa reizen vaak via Griekenland, Macedonië en Servië door naar de EU. "Meer en meer zien we dat Europese lidstaten de Schengengrenscontrole bij de Macedonische grens leggen daar Griekenland er niet in…

STRAATSBURG, 3 februari - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert teleurgesteld op het afwijzen van zijn bezwaar tegen soepelere uitstootnormen bij autotests.

“Een trieste dag voor het Europees Parlement”, vindt Eickhout. “Met dit resultaat geeft het Europees Parlement aan dat milieuwetgeving gewoon aangepast kan worden aan de wensen van de autolobby. Dit is niet alleen…

STRAATSBURG, 3 februari - Vandaag stemt het Europees Parlement over het bezwaar tegen foutmarges voor uitstootnormen bij autotesten op de weg. De EU-lidstaten kwamen eind vorig jaar tot een compromis dat volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout de facto sjoemelsoftware overbodig zou maken. "Met zulke foutmarges hoef je niet meer te frauderen: het zou een gelegaliseerde verdubbeling…

STRAATSBURG, 2 februari - "Een overwinning voor de biodiversiteit, een slag voor de lobby tegen natuurwetgeving." Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na instemming van de grote meerderheid in het Europarlement met het rapport over de tussentijdse herziening van de biodiversiteitsstrategie. Het rapport kreeg ook de volle steun van de Europese Groenen.

De Europese…

 

STRAATSBURG, 1 februari - Eurocommissaris Věra Jourová van Justitie heeft zojuist in het Europees Parlement bekend gemaakt dat er geen akkoord is bereikt met de VS over een nieuwe Safe Harbor-overeenkomst voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens van Europeanen in de VS. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks is niet verrast over het falen van de…

"Grijp deze kans om de financiering van bloederige conflicten aan te pakken." Die oproep doet GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini aan minister Ploumen die de komende maanden de EU-Raad van handelsministers voorzit. Vandaag starten de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-raad over het wetsvoorstel om de handel in conflictmineralen tegen te gaan. De Europese…

BRUSSEL, 27 januari - De Europese Commissie presenteerde woensdag een wetsvoorstel over hoe nieuwe automodellen goedgekeurd moeten worden voor de Europese wegen. De Groenen in het Europees Parlement verwelkomen het voorstel dat een aantal pijnpunten in het systeem aanpakt. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout hoopt vooral dat de EU-lidstaten de voorstellen niet zullen afzwakken.

BRUSSEL, 26 januari - De commissie Economische en Monetaire zaken van het Europees Parlement heeft ingestemd met een wet die Europese pensioenfondsen verplicht om verantwoordelijker te gaan beleggen. Op voorstel van GroenLinks moeten pensioenfondsen voortaan verplicht de risico’s in kaart brengen van CO2-intensieve beleggingen zoals in kolen-, olie- of gasbedrijven. Deze beleggingen verliezen…

BRUSSEL, 26 januari - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini stelt grote vragen bij de uitspraken van eurocommissaris Frans Timmermans dat in december meer dan de helft van de vluchtelingen alleen naar Europa komt om economische redenen. Uit eerdere cijfers over 2015 van de VN, van de IOM en van Frontex blijkt juist dat 78 procent uit Syrië, Afghanistan of Irak komt. Sargentini eist…

In een vergaand vonnis heeft een kamer van het Europese Mensenrechtenhof duidelijk gemaakt dat ongerichte massasurveillance niet verenigbaar is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De uitspraak kan betekenen dat ook de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de politie het recht verliezen om het gedrag van onverdachte burgers heimelijk te volgen.

Volgens…

STRAATSBURG, 21 januari - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wordt een van de vaste leden van de enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar het dieselgate-schandaal bij Volkwagen en mogelijke andere gevallen in de auto-industrie. Het Europees Parlement stemt vanmiddag formeel in met de samenstelling van de commissie die er komt op initiatief van de Europese Groenen.

De…

BRUSSEL, 15 januari - De NAM lijkt de naamgeving van afvalwaterinjectie te hebben veranderd waardoor zij mogelijk niet onder de eisen valt die Europese wetgeving stelt voor afvalwaterzuivering. Dit blijkt uit documenten die zijn vrijgekomen via een Wob-procedure (Wet openbaar bestuur) van NRC Handelsblad (pdf, 82 MB). GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout eist via schriftelijke vragen in…

BRUSSEL, 14 januari - De christen- en sociaaldemocraten zijn erin geslaagd om de stemming in het Europarlement over een deal voor uitstootnormen voor de auto-industrie uit te stellen. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout maakte de milieucommissie van het Europarlement eerder bezwaar tegen een beschamende deal van Europese Commissie en Europese ministers over het…

met Philippe Lamberts, Arend Jan Boekestijn, Caroline de Gruyter, Laurens-Jan Brinkhorst en Indra Römgens

Op 1 januari 2016 wordt Nederland voorzitter van de Europese Unie; een tijd waarin de EU zich voor grote vraagstukken geplaatst ziet. In De Balie nemen we met presentator Roland Duong (o.a. De Slag om Europa, De Slag om Nederland) en een panel van experts het voorzitterschap van…

BRUSSEL, 16 december - Na eerst een schandalige deal te hebben gesloten die een verdubbeling van de vervuilende uitstoot van dieselauto's toelaat, hebben de lidstaten vandaag laten zien ook de emissieplafonds van vervuilende stoffen voor landen zo hoog mogelijk te willen houden. "Dat de lidstaten het niet zo nauw nemen met de luchtkwaliteit is nu wel duidelijk," stelt GroenLinks-…

STRAATSBURG, 16 december - Op initiatief van de Europese Groenen, besloten de fractievoorzitters in het Europees Parlement woensdagmiddag om groen licht te geven voor een parlementaire enqête naar dieselgate, het schandaal waarbij Volkswagen sjoemelde met de tests van de uitstoot van hun dieselauto's. Vooral de precieze rol van de Europese Commissie in het schandaal moet het Europarlement…

STRAATSBURG, 16 december - Het Europees Parlement eist meer dan twintig wetgevende initiatieven van de Europese Commissie om belastingontwijking door multinationals aan te pakken. GroenLinks wil dat Commissie-voorzitter Juncker zijn verleden als architect van het belastingparadijs Luxemburg voorgoed van zich afschudt door deze aanbevelingen snel op te volgen.

GroenLinks-…

STRAATSBURG - “Een belangrijke stap voorwaarts voor de bescherming van consumenten in het digitale tijdperk.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is tevreden met de uitkomst van de Europese onderhandelingen voor het vernieuwen van de wetgeving voor het beschermen van persoonsgegevens in de Europese Unie. Sargentini feliciteert haar Groene collega Jan Phillipp Albrecht, die namens…

STRAATSBURG, 14 december 2015 - Op mede-initiatief van GroenLinks-Europarlementariërs Bas Eickhout verwees de milieucommissie van het Europarlement zojuist de deal tussen Europese Commissie en Europese ministers over het afzwakken van autotests naar de prullenbak. In het akkoord staat dat autofabrikanten in een overgangsfase naar een nieuwe test hun uitstoot van stikstofoxide meer dan mogen…

PARIJS, 12 december - Vanavond is het Verdrag van Parijs definitief tot stand gekomen. Het betekent dat het Kyoto Protocol eindelijk een opvolger krijgt. Dit akkoord op de klimaattop in Parijs is de grootste stap op klimaatgebied in twintig jaar en betekent het einde van het fossiele tijdperk, aldus GroenLinks.

GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver zegt over het akkoord: “Dit…

BRUSSEL, 10 december - “Het jarenlang opslaan van alle vluchtgegevens in Europa is een peperdure schijnoplossing in de strijd tegen terrorisme. Wij steken de miljoenen voor zo'n PNR-systeem veel liever in iets dat wat oplevert: betere Europese samenwerking tussen politie- en justitiediensten.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is niet te spreken over het besluit van de commissie…

BRUSSEL, 2 december - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout moet concluderen dat eurocommissaris Frans Timmermans is gezakt voor zijn eerste grote Europese beleidstest. “Timmermans komt zijn belofte van een ambitieuzer voorstel voor de circulaire economie niet na. Niet alleen liepen we onnodige vertraging op, de nieuwe plannen zijn ook nog eens substantieel zwakker in vergelijking met het…

STRAATSBURG, 26 november 2015 – De geesten zijn rijp voor een enquêtecommissie naar de gang van zaken rond Dieselgate na nieuwe onthullingen van Wirtschaftswoche. Eurocommissaris Tajani (EPP) kreeg in 2012 schriftelijk en in gesprekken al informatie over het bestaan van sjoemelsoftware. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout pleitte al eerder voor deze enquêtecommissie en is verheugd dat…

BRUSSEL, 25 november - EU-landen hebben jarenlang in strijd met de EU-verdragen gehandeld bij het faciliteren van belastingontwijking; de Europese Commissie heeft onvoldoende gedaan om die landen daar op aan te spreken. Die conclusie trekt de onderzoekscommissie belastingontwijking van het Europees Parlement. Ook is de onderzoekscommissie zeer kritisch over tax rulings die vooral in Nederland…

BRUSSEL, 19 november - “Dat Nederland zwaar achterloopt op energiebesparing was algemeen bekend. Het blijkt echter zo erg te zijn dat de Europese Commissie het nu noodzakelijk acht om Nederland hier officieel op aan te spreken”, zegt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. De Nederlandse regering heeft Europese afspraken rondom energie efficiëntie niet goed omgezet in nationale wetgeving…

BRUSSEL, 19 november - Vrijdag spreken de Europese justitie en binnenlandse zaken ministers in Brussel om over de aanpak van terrorisme naar aanleiding van de bloedige aanslagen in Parijs. Na de aanslag op Charlie Hebdo beloofden de landen de strijd tegen terrorisme op een hoger niveau te tillen door beter samen te werken en meer te investeren in deradicaliseringsprogramma's. Een half jaar…

Maandag 23 november is de internationale première van de documentaire "Democracy" op het IDFA filmfestival in De Brakke Grond in Amsterdam. Deze indrukwekkende documentaire brengt in detail de totstandkoming van de nieuwe privacyspelregels in de EU in beeld. Aansluitend geeft Groene Europarlementariër Jan Albrecht tekst en uitleg over de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming. In…

BRUSSEL, 18 november - “Efficiënter omgaan met energie, een focus op duurzame energie, en meer integratie van de energiemarkt. Dat zijn de stappen die gezet moeten worden om Europa onafhankelijk te maken van dubieuze regimes en een volledig fossielvrije toekomst in te gaan”, aldus Groenlinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Vandaag is bij de presentatie van de Staat van de EnergieUnie, wederom…

BRUSSEL, 15 november - “Het aanpakken van subsidies voor fossiele brandstoffen en langetermijndoelstellingen voor CO2-reductie, dat zijn de twee factoren waar ik het succes van de G20, die dit weekend plaatsvindt in Turkije, op ga beoordelen. De klimaattop staat voor de deur. Een betekenisvol klimaatverdrag is van groot belang voor het functioneren van de wereldeconomie. Tijd voor de G20 dus…

BRUSSEL, 13 november 2015 - Het lijkt er sterk op dat de Europese Commissie al in 2011 op de hoogte was van het gebruik van sjoemoelsoftware. Dat onthulde het Duitse Wirtschaft Woche vandaag. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout ziet daarin bevestigd wat al langer vermoed werd: “De Europese Commissie was blind en doof voor een ieder die twijfels uitte over de Europese auto-industrie. Een…

VALLETTA/BRUSSEL, 12 november - De migratietop tussen de EU en Afrikaanse landen in Valletta, op Malta lijkt vooral uit te monden in  een poging om de Afrikaanse landen over te halen vluchtelingen en migranten te stoppen EU grondgebied te betreden in ruil voor een zak geld. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini maakt zich zorgen dat ontwikkelingsgeld wordt herbestemd in het licht van…

BRUSSEL, 12 november - "Een aantal bedrijven die altijd het onderste uit de ETS-kan wil hebben, krijgen eindelijk de deksel op eigen neus", aldus Bas Eickhout. Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie bekend gemaakt dat de Nederlandse energie-intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen uit te mogen uitstoten. Dit is uitkomst van een zaak die Nederlandse…

BRUSSEL, 10 november - “De Europese Commissie staat vanmiddag een pittig debat te wachten.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil de Europese Commissie ter verantwoording roepen over de beschamende deal die het vorige week sloot met EU-landen, waardoor dieselauto's voor onbepaalde tijd Europese normen mogen blijven overschrijden. Eickhout bereikte eerder dat het Europees Parlement…

Uitnodiging

Debat met Nederlandse Gasunie, Eneco, Europarlementariër Bas Eickhout, Ruslandkenner Wierd Duk en journalisten Saskia Dekkers en Thomas Muntz

Maandag 2 november
20.00 uur
De Balie, Amsterdam

Bij het uitbouwen van de Europese interne markt is het EU-plan voor een Europese Energie-Unie één van de meest drastische. In De Balie onderzoekt presentator…

STRAATSBURG, 28 oktober - “Schrikbarende sterftecijfers en grote economische schade door luchtvervuiling vragen om een serieuze aanpak van luchtkwaliteit”, vindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. "Helaas bleek vandaag een meerderheid van de Europarlementariërs daar anders over te denken. Gelukkig hebben we nog wel bindende doelstellingen voor 2025, waaronder voor ammoniak, in het…

BRUSSEL/STRAATSBURG - “Stuitend. Dit zet de geloofwaardigheid van Europa op het spel.” Dat is de conclusie van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout naar aanleiding van de deal die lidstaten vandaag in Brussel sloten over de maximumnorm NOx die auto’s mogen gaan uitstoten vanaf 2017.

Eickhout: “Je zou mogen verwachten dat de fraude bij Volkswagen en het gesjoemel met tests zou…

STRAATSBURG, 28 oktober - Op initiatief van Europarlementariër Bas Eickhout en zijn Groene fractiegenoten sprak het Europees Parlement zich woensdag uit om EU-subsidies voor stierenvechten te schrappen. Nadat er vorig jaar net geen absolute meerderheid was om de EU-begroting op dit punt aan te passen, slaagden de Europese Groenen er dit jaar wel in. “Een mooie dag voor alle Europeanen die om…

STRAATSBURG, 27 oktober - Het Europees Parlement heeft vandaag een gezamenlijk standpunt ingenomen over fraude en testprocedures in de autosector naar aanleiding van dieselgate. Bas Eickhout, die de onderhandelingen leidde, is tevreden over de duidelijke boodschap: "Geen ondermijning van de nieuwe testprocedure, meer Europese toezicht, en onderzoek naar het handelen van de lidstaten en de…

STRAATSBURG, 27 oktober - Het Europees Parlement stemde dinsdag in met veel te zwakke spelregels voor telecomaanbieders. Deze nieuwe regels zullen de veel sterkere bescherming zoals die nu onder andere voor netneutraliteit in Nederland geldt definitief vervangen. Volgens GroenLinks is dat een belangrijk verlies voor de Europese burger en voor de Europese economie.

Judith Sargentini,…

STRAATSBURG, 26 oktober - De speciale commissie die het Europees Parlement op initiatief van de Groenen instelde naar aanleiding van Luxleaks presenteerde afgelopen avond haar eerste bevindingen. Philippe Lamberts, fractievoorzitter van de Europese Groenen en initiatiefnemer van dit onderzoek stelt vast dat er al veel op tafel is gekomen. Tegelijk smaken de bevindingen naar meer. Hij wil…

Een belangrijke dag voor schonere longen

Woensdag 28 oktober is een doorslaggevende dag voor de luchtkwaliteit in Europa. Om twee redenen: lidstaten nemen een besluit over de foutmarges in de nieuwe testprocedure voor dieselauto's en het Europees Parlement neemt haar positie in omtrent nieuwe landelijk emissieplafonds voor vervuilende stoffen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is…

Luchtkwaliteit staat op dit moment hoog op de Europese agenda. Niet alleen vanwege het Volkswagenschandaal, maar ook omdat de nieuwe nationale emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen worden herzien. De voorgestelde plafonds staan onder grote druk van lidstaten en de landbouwlobby. Aan de andere kant staan steden en gezondheids- en milieuorganisaties die juist hogere normen eisen.…

BONN/BRUSSEL, 24 oktober - De klimaattop in Parijs komt steeds dichterbij. Vrijdagavond is de laatste Bonn-onderhandelingsronde afgesloten, waar de tekst is opgesteld die het uitgangspunt moet vormen voor de uiteindelijke verdragsonderhandelingen in Parijs eind dit jaar. “Er is niet voldoende vooruitgang geboekt en dat is wederom te wijten aan dé olifant in de kamer: klimaatfinanciering”,…

BRUSSEL/DAR EL SALAAM, 22 oktober - Op zondag 25 oktober vinden in Tanzania en op Zanzibar presidents- en parlementsverkiezingen plaats. Europarlementariër Judith Sargentini leidt de waarnemingsmissie van de Europese Unie, die in totaal uit 140 leden bestaat. De waarnemingsmissie houdt toezicht op het verloop van de verkiezingen.

Sargentini arriveerde dinsdag in Tanzania en kijkt uit…

BRUSSEL, 21 oktober - De Europese Commissie presenteerde vandaag nieuwe voorstellen voor het economisch en begrotingsbeleid van de eurolanden. GroenLinks mist voorstellen voor de hoognodige democratisering van de euro en vreest dat niet wordt afgerekend met de economische dogma's die de eurocrisis hebben versterkt.

Europarlementariër Bas Eickhout: “Begrotingsdiscipline en…

Het Europees Parlement stemt vanavond over een ambitieus rapport waarin het zijn visie uiteenzet voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat eind dit jaar in Parijs moet worden afgesloten. GroenLinks verwacht een ruime meerderheid voor dit rapport. "Dit rapport toont duidelijk meer ambitie dan hetgeen de Europese milieuministers vorige maand hebben afgesproken", aldus GroenLinks-…

BRUSSEL, 14 oktober - "EU-landen komen hun beloftes om het nijpende vluchtelingenprobleem aan te pakken niet na." Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini uit het rapport van de Europese Commissie over de voortgang rond de opvang van vluchtelingen. Sargentini is te spreken over de inzet van de Europese Commissie om de EU-lidstaten bij de les te houden. In het Europees…

STRAATSBURG, 6 oktober - Het Europees Parlement bespreekt dinsdagmiddag de acties die de Europese Commissie moet nemen naar aanleiding van het dieselschandaal bij Volkswagen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is woordvoerder namens de Europese Groenen. Hij legt vijf eisen op tafel.

De fraude van Volkswagen vormt een uitgelezen moment om de nieuwe auto's die onze wegen opkomen…

BRUSSEL, 1 oktober - GroenLinks dient vandaag voorstellen in die pensioenfondsen in de EU verplicht zich te wapenen tegen de financiële gevolgen van klimaatverandering door uit hun investeringen in fossiele industrieën te stappen. Gisteren waarschuwde de president van de Bank of England dat de klimaatverandering een levensgroot financieel risico met zich meebrengt voor investeerders, waaronder…

BRUSSEL, 28 september - Shell maakte maandagochtend bekend dat het stopt met het boren naar olie in Alaska. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is opgetogen met het goede nieuws. "Shell verslikt zich in de Noordpool. Het zoveelste voorbeeld dat Shell met haar olie- en gasstrategie een doodlopende weg bewandelt."

De risico's om te boren in zo'n kwetsbaar gebied zijn ongehoord,…

BRUSSEL, 23 september - De milieucommissie van het Europees Parlement nam woensdagochtend een ambitieus rapport aan waarin ze haar eisen uiteenzet voor het nieuwe mondiale klimaatakkoord dat eind dit jaar in Parijs moet worden afgesloten. “De stemming laat zien dat er breed politiek draagvlak is om de EU ambitieuzer de klimaatonderhandelingen in te laten gaan dan dat het huidige…

BRUSSEL, 23 september - “De Europese regeringsleiders die woensdag in Brussel bijeenkomen, mogen wat mij betreft niet weg voordat ze ontoelaatbare praktijken in Europese vluchtelingenkampen veroordelen en aanpakken. Dit is mensonterend. Europa moet zich schamen.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini na het zien van een preview van beeldmateriaal uit een Kroatisch…

BRUSSEL, 23 september - Woensdag stemt de milieucommissie van het Europees Parlement over een voorstel van de Groenen om een eind te maken aan pogingen van de auto-industrie om de nieuwe Europese emissietest af te zwakken. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout: "Niet alleen in de VS rijden dieselauto's rond die normen bij lange na niet halen, in de EU gebeurt precies hetzelfde."

BRUSSEL, 18 september - Vandaag hebben de Europese milieuministers het onderhandelingsmandaat van de EU voor de mondiale klimaatonderhandelingen in Parijs vastgesteld. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout betreurt dat de kans niet gegrepen is om tot een ambitieuzere uitkomst te komen. Eind van dit jaar komen regeringsleiders bijeen in Parijs om tot een bindend klimaatakkoord te komen om…

BRUSSEL, 17 september - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini gaat vandaag en morgen met drie collega-parlementariërs op werkbezoek op en rond de Middellandse Zee om te zien hoe de balans tussen grensbewaking en mensen redden in de praktijk in elkaar steekt. Vanuit Lampedusa bezoekt zij de Triton-missie van Frontex om met eigen ogen op en boven de zee te zien hoe het bewaken van de…

BRUSSEL, 17 september - In een extra vergadering van het Europees Parlement is donderdag breed ingestemd met het herverdelingsvoorstel voor 120.000 vluchtelingen van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Dit verdelingsmechanisme wil het Europees Parlement zo spoedig mogelijk in werking laten treden. Aangezien volgende week de Europese ministers weer bijeen komen, was het van belang om in…

BRUSSEL, 16 september - De 'agenda voor betere regelgeving' van Timmermans mag niet leiden tot het schrappen in EU-wetgeving voor de bescherming van het milieu en van sociale standaarden. Dat is wat het Europees Parlement vandaag duidelijk maakt aan de Europese Commissie in haar stemming over het Werkprogramma. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout stelt bovendien het…

BRUSSEL, 16 september - Eurocommissaris Cecilia Malmström presenteerde woensdag haar ideeën over hoe geschillenbeslechting er uit moet komen te zien in TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Ze stelt voor om de traditionele vorm van geschillenbeslechting tussen investeerders en staten (ISDS), waar veel kritiek op is, te vervangen door een investeringshof dat een einde zou moeten…

BRUSSEL, 15 september - De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat de Europese samenwerking op energiegebied niet alleen focust op energiezekerheid, maar ook steviger inzet op duurzame energie en energiebesparing. De milieucommissie spreekt zich uit tegen het gebruik van schaliegas en pleit voor een CO2-norm die een eind moet maken aan het gebruik van kolencentrales.

“Het…

STRAATSBURG, 10 september - Onder leiding van Groenlinks Europarlementariër Judith Sargentini eist het Europees Parlement daadkrachtigere actie van de Europese lidstaten en Commissie. In een breed gedragen resolutie op migratie spreekt het Parlement zich onder andere uit voor een permanent verdeelmechanisme rekening houdend met de voorkeur van vluchtelingen en aanpassing van Dublin. Sargentini…

STRAATSBURG, 9 september - Vandaag heft het Europees Parlement brede steun uitgesproken over het mechanisme om vluchtelingen eerlijker te verdelen over Europa. In het rapport, opgesteld door Ska Keller van de Groenen, steunt het Europees Parlement een bindende verdeelsleutel en stelt zij dat rekening gehouden moet worden met de plaatsingsvoorkeuren van vluchtelingen. Ondertussen wordt onder…

STRAATSBURG, 8 september -Bijna twee miljoen Europeanen hebben de Europese Commissie via het Right2Water burgerinitiatief opgeroepen om water als een publiek in plaats van een privaat goed te behandelen. De milieucommissie van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen dat het burgerinitiatief omarmt en de Europese Commissie oproept om de privatisering van drinkwatervoorziening tegen…

DEN HAAG, 1 september - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout hield vandaag in de Oude Zaal van de Tweede Kamer de Duurzame Troonrede. In die troonrede hield Eickhout een pleidooi om te stoppen om duurzaamheid weg te zetten als linkse hobby en om niet door te gaan met business as usual. Hij riep de Nederlandse politiek op om te komen tot een echte duurzame industriepolitiek, waarmee we de…

BRUSSEL, 16 juli - “Het Europees Parlement geeft het goede voorbeeld aan de ruziënde ministers: We moeten vluchtelingen eerlijk herverdelen over Europa.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is blij met de steun voor het plan van de Europese Commissie om 40.000 vluchtelingen uit overvolle kampen in Italië en Griekenland te verdelen over andere EU-landen. Sargentini wijst er wel op…

BRUSSEL, 15 juli - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wordt niet warm van het 'zomerpakket voor klimaat en energie' die de Europese Commissie woensdag presenteerde. “De Europese Commissie legt haar oren teveel te luister bij de gevestigde industriële orde en verliest daarbij de consumenten en de strijd tegen klimaatverandering uit het oog.” In het zomerpakket staan onder andere…

BRUSSEL, 15 juli - “Schrikbarende sterftecijfers en grote economische schade door luchtvervuiling vragen om een serieuzere aanpak van luchtkwaliteit”, vindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Hij is dan ook tevreden dat de milieucommissie van het Europees Parlement de eisen aan nationale luchtkwaliteit wil uitbreiden en aanscherpen. Eickhout, onderhandelaar voor de Europese Groenen,…

BRUSSEL, 14 juli - Het Europees Parlement wil dat de transportsector werk gaat maken van duurzaamheid in de sector: de vergroening van de transportsector is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout en zijn CDA-collega Wim van de Camp, de schrijver van het rapport, slaagden erin om deze aanbevelingen op te nemen in de adviezen die de…

BRUSSEL/DEN HAAG, 13 juli - GroenLinks vindt het belangrijk dat dat een voorlopige Grexit is afgewend, maar is teleurgesteld in de uitkomst van de marathononderhandeling tussen de Europese leiders en Griekenland. Volgens GroenLinks is het afgesproken pakket meer gebaseerd op technocratische verbetenheid dan op het redden van Griekenland. Hiermee neemt het onnodige risico's met een stabiel en…

STRAATSBURG, 9 juli - Donderdag nam het Europees Parlement een ambitieus rapport aan waarin ze haar visie op de circulaire economie uiteenzet. Het rapport biedt duidelijke richtlijnen voor de Europese Commissie die momenteel een nieuw voorstel voorbereidt omdat eurocommissaris Frans Timmermans een eerdere versie teruggetrokken heeft.

De centrale eisen van het rapport zijn bindende…

STRAATSBURG, 8 juli - Het verzet tegen TTIP in Europa neemt toe, zo ook in het Europees Parlement. Maar nog niet genoeg om de onderhandelingen met de VS te kunnen stoppen. GroenLinks ziet in het huidige TTIP gevaren voor de Europese democratie en voor de bescherming van mens milieu en zal zich daarom blijven inspannen om het handelsakkoord tegen te houden. GroenLinks-Europarlementariër Bas…

STRAATSBURG, 8 juli - Als het aan het Europees Parlement ligt, worden bedrijven binnenkort verplicht om in hun jaarverslagen voor ieder land te rapporteren hoeveel belasting ze betalen en welke tax rulings ze hebben verkregen. Dit voorstel voor country-by-country reporting van de Groene fractie in het Europees Parlement haalde vandaag een meerderheid: een grote overwinning voor transparantie…

STRAATSBURG, 7 juli - Het Europees Parlement stemt morgen over de invoering van een mechanisme dat bij moet dragen aan het herstel van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Medeonderhandelaar Bas Eickhout is tevreden, maar waarschuwt voor teveel optimisme: "Nu wordt een eerste stap gezet. Structurele problemen lost het echter niet op, dat zal met de ETS-herziening moeten gebeuren die de…

Vorige maand besloot parlementsvoorzitter Martin Schulz op het laatste moment om een stemming over vrijhandelsverdrag TTIP uit te stellen. Voor woensdag staat het rapport over de onderhandelingen tussen Europa en de Verenigde Staten opnieuw op de agenda, deze keer met twee compromisamendementen die de keuze voor of tegen investeringsbescherming ISDS op scherp zetten.

Uitstel van de…

BRUSSEL, 30 juni - Maandagnacht bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese telecomministers een akkoord over het afschaffen van roaming in de EU en nieuwe spelregels voor internetproviders. De afspraken schieten volgens Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks ernstig tekort en zijn een bedreiging voor de ontwikkeling van het open internet in Europa.

BRUSSEL/DEN HAAG, 25 juni - “Als dit waar is, dan heeft dit niks meer te maken met gericht afluisteren van verdachte personen, maar is dit het grootschalig binnenharken van privé- en bedrijfgeheimen, met mogelijk grote economische schade.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini stelt zich een hoop vragen door het vandaag gepubliceerde intern onderzoek van KPN naar aanleiding van…

BRUSSEL, 28 mei 2015 - Het Europees Parlement stemt vanavond in met het Europees investeringsplan EFSI, het zogenaamde Juncker-plan. Het Europees Parlement dwong een aantal verbeteringen af ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie en het standpunt van de Raad van ministers van Financiën. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelde mee over de deal…

Lucht trekt zich niets aan van grenzen. Om te zorgen dat heel Europa schone lucht ademt en je niet het slachtoffer wordt van een buurland dat het wat minder nauw neemt met luchtvervuiling maakt Europa afspraken over welke normen acceptabel zijn. Schrikbarende sterftecijfers en hoge economische kosten door luchtvervuiling laten zien dat een serieuzere aanpak hoognodig is. Ook in het belang van…

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout schreef de volgende analyse over het geopolitieke belang van de klimaat-encycliek die de paus vandaag uitbracht.

Eind dit jaar zal in Parijs een bindend wereldwijd akkoord gesloten moeten worden om klimaatverandering tegen te gaan en het debacle van Kopenhagen in 2009 te doen laten vergeten. Al Gore is natuurlijk al flink aan het campaignen,…

BRUSSEL, 17 juni - Woensdag presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor Europese afstemming van de vennootschapsbelasting. “Er zitten een paar goede aanzetten in het plan, maar de meeste voorstellen zijn tegelijkertijd onrealistisch en ontoereikend”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout. “Vandaag bleek dat het Amerikaanse Walmart via Nederland en Luxemburg op grote schaal…

BRUSSEL, 17 juni - De milieucommissie van het Europees Parlement nam woensdag een ambitieus rapport aan waarin ze haar visie op de circulaire economie uiteenzet. Het rapport biedt duidelijke richtlijnen voor de Europese Commissie die momenteel een nieuw voorstel voorbereidt omdat eurocommissaris Frans Timmermans een eerdere versie teruggetrokken heeft.

Europarlementariër Bas Eickhout…

BRUSSEL/LUXEMBURG, 16 juni - Deze week sloot Frankrijk haar grenzen met Italië, lezen we over schrijnende situaties bij Calais, maakte Griekenland bekend dat dit jaar al 46.000 vluchtelingen zijn binnengekomen en kennen we dankzij een Noorse journalist het drama achter de verdronken Syriër die op Texel aanspoelde. Dat het vluchtelingenbeleid herzien moet worden is helder, maar tot…

STRAATSBURG, 9 juni - De langverwachte stemming over het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) is op het laatste moment door Parlementsvoorzitter Martin Schulz uitgesteld. In overleg met de voorzitter van de Handelscommissie Bernd Lange besloot hij dat 200 amendementen te veel van het goede was. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout denkt dat het de beide sociaaldemocraten…

Maandagmiddag heeft de G7 een slotverklaring opgesteld. Het gedeelte over klimaatverandering miste cruciale details, maar ook deze algemene bewoording vraagt om een verandering van koers. Europarlementariër Bas Eickhout: "Waar het om draait is dat deze algemene woorden omgezet woorden in concrete acties."

De G7 wil een energietransitie inzetten, de mondiale economie in de loop van de…

De Europese Commissie onderhandelt sinds de zomer van 2013 namens de Europese Unie over TTIP. De 28 lidstaten van de EU gaven een mandaat aan de Europese Commissie voor deze onderhandelingen. Als de Europese Commissie tot een akkoord komt met de VS, dan moeten de lidstaten (de Raad) en het Europees Parlement akkoord gaan met het eindresultaat voordat het verdrag in werking kan treden. Cecilia…

Vrijhandelsverdrag TTIP

Het Europees Parlement stemt over de lopende onderhandelingen tussen de EU en de VS over handelsverdrag TTIP. GroenLinks is tegen TTIP omdat die de Europese democratie uitholt en het bedrijfsleven een nog grotere invloed geeft op wetten die mens en milieu beschermen. De afgelopen twee jaar is het verzet in Europa flink toegenomen tegen dit handelsverdrag. GroenLinks…

Wat is het en hoe werkt het?

Jaarverslagen van bedrijven bevatten allerlei financiële informatie. Grote bedrijven zijn vaak in meer dan één land actief. Maar de huidige regels voor jaarverslagen verplichten bedrijven niet om precies per land aan te geven wat hun activiteiten en financiële resultaten zijn. Dit staat beter bekend als country-by-country reporting.
Door bedrijven te…

Een delegatie van de speciale commissie van het Europarlement die de praktijk van belastingontwijking onderzoekt komt deze vrijdag naar Nederland. De Groenen in het Europees Parlement sturen liefst twee afgevaardigden naar Nederland om inzicht te krijgen in de Nederlandse situatie. Fractieleider Philippe Lamberts en de leider van de Duitse delegatie Sven Giegold hebben speciale interesse in…

BRUSSEL, 28 mei 2015 - De handelscommissie van het Europarlement stemde donderdagochtend in met een resolutie over vrijhandelsverdrag TTIP waarin kritische opmerkingen staan, maar die worden in andere paragrafen weer tegengesproken. Een last minute deal tussen de twee grootste fracties in het Europarlement, de christendemocraten en sociaaldemocraten, voorkwam een kritisch standpunt van de…

BRUSSEL, 28 mei 2015 - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini maakte donderdag samen met het Oostenrijkse parlementslid Peter Pilz aanvullende gegevens (pdf) bekend over de omvang van het aftappen van Nederlandse internetverbindingen door de Duitse inlichtingendienst BND. Eerder deze week gaf minister Ronald Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij niet over aanwijzingen…

BRUSSEL, 28 mei 2015 - Het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben een politiek akkoord bereikt over een Europees investeringsplan EFSI, het zogenaamde Juncker-plan. Het Europees Parlement dwong een aantal belangrijke verbeteringen af ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie en het standpunt van de Raad van ministers van Financiën. Het voorstel van…

Vorige week maakte de Oostenrijkse Groene Parlementariër Peter Pilz bekend dat de Duitse veiligheidsdienst BND spioneerde op datakabels en die informatie doorspeelde aan de Amerikaanse NSA.
Aanstaande donderdag 28 mei zal hij samen met GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini de specifieke Nederlandse kant van zijn verhaal onthullen.

Minister Plasterk liet gisteren nog in…

De Europese Commissie onderhandelt sinds de zomer van 2013 namens de EU over een handels- en investeringsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP). De 28 lidstaten van de EU gaven een mandaat aan de Europese Commissie voor deze onderhandelingen. Als de Commissie tot een akkoord komt met de VS, dan moeten de lidstaten (de Raad) en het Europees Parlement akkoord met het eindresultaat voordat het…

STRAATSBURG, 20 mei - Het Europarlement stemde vandaag in met voorstellen van Groenlinks-Europarlementarier Judith Sargentini voor een ambitieus pakket van maatregelen om de handel in conflictmineralen tegen te gaan. Alle Europese bedrijven moeten volgens hen gaan rapporteren over de herkomst van de mineralen die ze gebruiken. Het Europees Parlement kiest voor een andere koers dan de Europese…

STRAATSBURG, 20 mei 2015 - “Journalisten, burgers en overheden kunnen dankzij Europa over twee jaar haarfijn uitzoeken wie er achter schimmige bedrijfsconstructies schuil gaan.” GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is erin geslaagd om Europa flinke vooruitgang te laten boeken in de strijd tegen witwassen, corruptie en belastingontduiking.

Het Europarlement stemde zojuist in…

STRAATSBURG, 20 mei - Na F-gassen van de Europese markt verbannen te hebben, bindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nu de strijd aan tegen cadmium. Cadmium is schadelijk voor de gezondheid terwijl er een gelijkwaardig alternatief beschikbaar is. Eickhout heeft daarom bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van cadmium in televisies en lampen toe te…

STRAATSBURG, 19 mei - Vandaag presenteerde Eurocommissaris Timmermans zijn agenda voor "betere regelgeving". GroenLinks vreest dat zijn voorstellen zullen leiden tot meer technocratie in plaats van heldere politieke keuzes die de Europese besluitvorming dichter bij de burger brengen. Het zal volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout de lobby versterken van bedrijven die Europese…

Deze week stemt het Europees Parlement over de Europese aanpak van conflictmineralen. Het lijkt erop dat het Europees Parlement de vrijblijvende voorstellen van de Europese Commissie niet zal volgen. Steeds meer Europarlementariërs raken overtuigd van de noodzaak om ambitieuze en bindende wetgeving aan te nemen die ervoor zorgt dat Europese…

BRUSSEL, 13 mei 2015 - De Europese Commissie presenteerde woensdag vervroegd de Europese agenda voor migratie. Het zestien pagina's tellende document bevat een aantal goede, ambitieuze voorstellen maar faalt volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini waar het in de kern om draait: hoe zorgen we er voor dat mensen op een veilige en legale manier naar Europa komen en niet Russisch…

Europarlementariër Judith Sargentini gaat eind mei naar Burundi als onderdeel van de Europese waarnemingsmissie.. Sargentini maakt deel uit van een team van Europese waarnemers die toezicht houden op het verloop van de verkiezingen. Afgelopen week leek echter de missie afgeblazen te worden wegens het oplaaiend geweld, maar de oppositie in Burundi heeft verzocht de waarnemers hun werk te…

BRUSSEL, 7 mei 2015 - Vandaag heeft de verantwoordelijke commissie juridische zaken in het Europees Parlement ingestemd met de voorstellen van de Groene fractie om belastingontwijking van multinationals tegen te gaan. Als het Europees Parlement dit standpunt in de onderhandelingen met de Raad van Ministers kan doorzetten, worden multinationals verplicht om openheid te verschaffen in hun…

BRUSSEL, 6 mei 2015 - De nieuwe plannen van de Europese Commissie voor een Europese interne markt voor digitale producten en diensten hangt aan elkaar van compromissen en oude ideeën en mist samenhang en visie. Daarmee dreigt het een gemiste kans te worden om een impuls te geven aan de ontwikkeling van de digitale economie in Europa, vindt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini.…

BRUSSEL, 6 mei 2015 - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag een belangrijke stap gezet in het beperken van de uitstoot van middelgrote stookinstallaties. Nu de eerste stemming is afgerond kunnen de onderhandelingen met de Raad van ministers beginnen. "Het voorstel had ambitieuzer gekund, maar het biedt wel kansen voor de Nederlandse groene economie" aldus Bas Eickhout.…

BRUSSEL, 5 mei 2015 - De Raad van Ministers en de milieucommissie van het Europese Parlement hebben een overeenstemming bereikt over een mechanisme dat zal bijdragen aan het herstel van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Medeonderhandelaar Bas Eickhout is tevreden: "Vandaag is een goede stap gezet, nu is het tijd voor een verdere hervorming van ETS."

Eickhout: "Het is niet vaak…

BRUSSEL, 5 mei 2015 - Zojuist heeft eurocommissaris Cecilia Malmström voor Handel voorstellen gepresenteerd over hoe zij investeringsbescherming en arbitrage (ISDS) in het kader van de onderhandelingen over het handelsverdrag met tussen de EU en de VS (TTIP) verder wil aanpakken. GroenLinks is ontstemd dat Malmström ondanks overweldigende weerstand, toch ISDS wil opnemen in TTIP.

STRAATSBURG, 29 april - Het Europees Parlement sprak zich woensdag op initiatief van de Groenen uit voor een volwaardige reddingsmissie op de Middellandse Zee. Daarmee geeft het Europarlement een sterk signaal af aan de Europese regeringsleiders. Die vonden het tijdens hun spoed-eurotop afgelopen week genoeg om de huidige grensbewakingsmissie te versterken.

GroenLinks-…

BRUSSEL, 29 april - De Europese Commissie heeft de Nederlandse regering vandaag laten weten dat het energielabel voor woningen niet aan de Europese eisen voldoet. Als er geen aanpassingen komen dan liggen gerechtelijke stappen in het verschiet.

Europarlementariër Bas Eickhout, die de kwestie meerdere malen (in 2012 en in 2015) bij de Commissie heeft aangekaart, is niet verbaasd: "Je…

Woensdagochtend om 10.30u uur vindt in Straatsburg een persconferentie plaats over de Europese reactie na de laatste drama's die plaatsvonden op de Middellandse Zee. Keer op keer, jaar na jaar staat het Europees Parlement stil bij bootvluchtelingen die omkomen door verdrinking tijdens hun reis naar Europa. Al vele keren hielden Europese leiders een moment stilte in acht om de slachtoffers te…

STRAATSBURG, 28 april - In tegenstelling tot normale banken bestaat er nog geen specifieke wetgeving voor geldmarktfondsen. Dit is echter wel noodzakelijk aangezien deze fondsen, die ook wel schaduwbanken worden genoemd, een risico vormen voor de stabiliteit van het financiële systeem. Op de G20-top in Sint-Petersburg in 2013, beloofden regeringsleiders om deze geldmarktfondsen te reguleren.…

Na een jarenlange politieke strijd is het biobrandstoffendossier na een stemming in het Europees Parlement vandaag gesloten. Bas Eickhout, die als enige Nederlandse Europarlementariër meeonderhandelde over het wetsvoorstel, is teleurgesteld in de uitkomst.

Bas Eickhout: "De reden dat we ooit aan deze wetsherziening begonnen zijn tweeledig. Ten eerste zou er…

STRAATSBURG, 28 april - Het Europees Parlement stemde dinsdagmiddag in met een wetsvoorstel om het gebruik van plastic tasjes drastisch te verminderen. Er ging een flinke strijd tussen het Europarlement en de Europese Commissie aan vooraf omdat de nieuwe eurocommissaris Frans Timmermans de wetgeving geen 'betere regelgeving' vond, ondanks dat het helpt om de plastic soep in onze zeeën flink…

BRUSSEL - Vandaag komen de EU staatshoofden in Brussel bijeen op een speciaal extra ingelaste vergadering van de Europese Raad om te praten over de humanitaire crisis op de Middellandse Zee. Met trots wordt door regeringshoofden gekeken naar de bijeenkomst, want het is de eerste van dit soort en zou de roep voor een aanpak onderstrepen, en met ernst naar de crisis. Je zou dan ook verwachten…

BRUSSEL, 20 april 2015 - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vreest dat de extra inspanningen van Europa om de humanitaire crisis met vluchtelingen op de Middellandse Zee aan te pakken onvoldoende zijn. De huidige grensbewakingsmissie Frontex mag alleen haar operationeel gebied uitbreiden, maar gaat niet op volle kracht vluchtelingen uit zee redden. Het opvangen van vluchtelingen…

BRUSSEL, 20 april - Het Europees Parlement eist een aantal belangrijke verbeteringen aan het investeringsplan van de Europese Commissie (het "Juncker-plan"). De gezamenlijke commissie economische zaken en begroting van het Europees Parlement stemt vandaag over de onderhandelingsinzet van het Europees Parlement. Daarin is meer aandacht voor duurzame investeringen en het voorziet in…

BRUSSEL, 14 april - De Commissie Internationale Handel in het Europarlement stemde vandaag over het wetvoorstel conflict mineralen. Een meerderheid stemde voor bindende transparantieregels voor bedrijven die ruwe grondstoffen importeren. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini diende meer dan honderd amendementen in om de wetgeving aan te scherpen. De plenaire stemming in mei zal…

BRUSSEL, 14 april - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag een overeenstemming met de Europese Raad over de regels over het gebruik van biobrandstoffen goedgekeurd. GroenLinks stemde tegen omdat de twee doelstellingen die deze wetsherziening voor ogen had niet gehaald zijn.

Europarlementariër Bas Eickhout is ontstemd: "Wij willen geen voedsel in de tank en…

Donderdag 16 april 2015 19.30 – 21.00 uur

De Balie, salon
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

Tin, coltan en goud hebben we dagelijks in handen. Ze zitten in computers, mobiele telefoons, en andere gebruiksvoorwerpen. Deze grondstoffen komen voor een belangrijk deel uit landen die gebukt gaan onder geweld en oorlog. In plaats van welvaart voor de lokale bevolking…

BRUSSEL, 18 maart - Donderdag komen de Europese regeringsleiders bij elkaar voor een nieuwe eurotop. Daarin staan de  plannen van de Europese Commissie voor een energie-unie centraal. Voor GroenLinks is duidelijk wat er moet gebeuren: inzetten op energiebesparing en duurzame energie en meer samenwerken op Europees niveau. De Nederlandse regering lijkt echter dwars te liggen op dit laatste punt…

BRUSSEL/DEN HAAG, 17 maart - In antwoord op het Luxleaks-schandaal zal de Europese Commissie morgen voorstellen dat de belastingdiensten van EU-landen hun belastingafspraken met multinationals (tax rulings) voortaan automatisch met elkaar moeten uitwisselen. GroenLinks vindt dat de Europese Commissie veel meer ambitie moet tonen om multinationals gewoon belasting te laten betalen.

BRUSSEL 17 maart - Van alle EU-landen is Nederland de grootste importeur van producten die leiden tot illegale ontbossing. Dit is de schokkende conclusie van een vandaag verschenen Fern rapport[1] waarin tevens gesteld wordt dat verbetering en uitbreiding van bestaande regelgeving essentieel is om deze trend te doorbreken.

Europarlementariër Bas Eickhout: "…

STRAATSBURG, 10 maart - Het Europees Parlement verwijst een voorstel van de Europese Commissies om grensoverschrijdend verkeer van megatrucks toe te laten naar de prullenbak. Een goede zaak voor de veiligheid op de Europese wegen aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. De grote, extra lange vrachtwagens mogen nu alleen in Nederland en Vlaanderen rijden.

Eickhout is…

STRAATSBURG, 10 maart - De EU legt de buitensporige kosten die veel winkeliers maken voor het accepteren van betaalkaarten aan banden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat tussen lidstaten en Parlement om een wettelijk maximum te stellen aan de vergoedingen die banken en creditcardbedrijven kunnen vragen. Zonder het te weten betalen consumenten te veel voor…

STRAATSDBURG, 10 maart - De commissie Ontwikkelingssamenwerking in het Europarlement eist bindende wetgeving om de handel in conflictmineralen te stoppen. In een stemming maandagavond vonden de partijen eensgezind dat de aanpak van handel in mineralen waarmee oorlogen gefinancierd worden sterker moet. In navolging van het vorig jaar vastgestelde rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith…

BRUSSEL, 5 maart - Vandaag presenteerde Philippe Lamberts, leider van de Groene fractie in het Europarlement zijn plan van aanpak voor de werkwijze die de speciale commissie voor tax rulings zou moeten volgen. De Europese Groenen willen een aanzienlijk aantal Nederlanders en in Nederland gevestigde bedrijven in die commissie horen.

"Het is evident dat de commissie naar Nederland moet…

BRUSSEL, 3 maart - Woensdag presenteert het Europees Milieuagentschap haar rapport over de staat en toekomst van het milieu in de EU. De conclusie: Europees milieubeleid heeft voor veel verbeteringen gezorgd, maar het huidige beleid schiet tekort om de grote uitdagingen van deze tijd te bestrijden.

Het rapport toont dat veertig jaar Europees milieubeleid ons geen windeieren heeft…

BRUSSEL, 26 februari - De Europese Commissie presenteerde woensdag haar plannen voor de strijd tegen klimaatverandering na 2020. De lancering van deze roadmap is een belangrijke stap naar de internationale klimaattop in Parijs aan het eind van dit jaar. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is blij dat Europa nu al werkt aan een strategie voor de klimaatonderhandelingen, al moet het…

BRUSSEL, 25 februari 2015 - Vandaag heeft de Europese Commissie haar plannen rondom de creatie van een interne Europese energiemarkt gepresenteerd. De zogeheten 'energie-unie' moet Europa minder afhankelijk maken van buitenlandse energiebronnen en tegelijkertijd CO2-uitstoot terugdringen. Het voorstel begint met visionaire woorden, maar biedt weinig nieuws. Bas Eickhout: "De retoriek klinkt…

BRUSSEL, 24 februari 2015 - De milieucommissie van het Europees parlement kiest voor een stevige aanpak van de schadelijke bijeffecten van biobrandstoffen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, namens de Europese Groenen woordvoerder op dit dossier, is optimistisch over de uitkomst. “We kunnen nu aan de slag om ervoor te zorgen dat er geen voedsel meer in de brandstoftank verdwijnt. De…

GroenLinks: Wie de Energieunie serieus neemt, stopt met de gasrotonde.

“Nederland kan voorop lopen met wat de Energieunie beoogt, maar dan is een radicale koerswijziging nodig. Wie de Energieunie serieus neemt, stopt met de gasrotonde.” Dat is de conclusie van GroenLinks in hun vandaag verschenen rapport Samenwerken op de Zee. GroenLinks verbaast zich erover dat Nederland ondanks de…

STRAATSBURG, 12 februari - Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met het mandaat van de Groene fractie voor een speciale commissie die onderzoek gaat doen naar belastingontwijking in de Europese Unie. Deze commissie kan druk zetten op de Commissie-Juncker en op de EU-landen om meer werk te maken van een rechtvaardig Europees belastingbeleid.

GroenLinks-…

STRAATSBURG, 12 februari - De Groene fractie in het Europees Parlement wil vaart maken met de aanpak van belastingontwijking. Na het Luxleaks-schandaal kondigde de Europese Commissie nieuwe voorstellen aan, maar die zijn deels al te realiseren door wetgeving die nu wordt besproken aan te passen. De Groenen hebben voorstellen ingediend die multinationals verplichten tot meer openheid over hun…

STRAATSBURG, 11 februari - Op initiatief van de Groenen wil het Europarlement dat op de etiketten van voedsel waar vlees in verwerkt zit, vermeld wordt waar dat vlees vandaan komt. Ondanks grote tegenwerking van de christendemocraten en de voedingsindustrie zelf, steunt een meerderheid van het Europarlement het voorstel van de Britse Groene Europarlementariër Keith Taylor in de strijd tegen…

BRUSSEL, 5 februari - De fractievoorzitters van het Europees Parlement hebben vandaag besloten om een tijdelijke commissie op te richten die onderzoek gaat doen naar belastingontwijking in de Europese Unie. De speciale commissie, die er komt na lang aandringen van GroenLinks, kan druk zetten op de Commissie-Juncker en de EU-landen om meer werk te maken van een rechtvaardig Europees…

BRUSSEL, 22 januari - Vandaag kondigde de ECB aan obligaties ter waarde van 60 miljard euro per maand te gaan opkopen om de deflatie in de eurozone te bestrijden. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert op het besluit van de Raad van Bestuur van de ECB.

"Draghi probeert weer eens te repareren wat politici hebben nagelaten. De eurolanden Duitsland en Nederland voorop hebben…

STRAATSBURG, 15 januari - Een meerderheid van het Europees Parlement is tegen het schrappen of vertragen van Europese wetsvoorstellen voor schonere lucht en het beter hergebruiken van afval. Dat bleek vandaag tijdens de stemming over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. De Europese Commissie stelde deze voorstellen ter discussie nadat eurocommissaris Frans Timmermans voor '…

VANDAAG OM 16.00u PERSCONFERENTIE IN STRAATSBURG. LIVESTREAM

STRAATSBURG, 14 januari - Meer dan de benodigde 188 Europarlementariërs steunen een parlementaire enquête in het Europees Parlement over belastingontwijking naar aanleiding van de Luxleaks-onthullingen. De grote fracties verboden hun parlementariërs aanvankelijk dit voorstel van de Europese Groenen te steunen maar inmiddels is er…

STRAATSBURG, 13 januari - Vandaag presenteerde de Europese Commissie de eerste uitwerking van het investeringsplan dat Juncker eind november aankondigde. Deze voorstellen worden nu in behandeling genomen door het Europees Parlement en de nationale regeringen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is woordvoerder namens de Groene fractie in het Europees Parlement en is niet overtuigd van…

STRAATSBURG, 13 januari - Vandaag heeft de Europese Commissie de uitkomsten gepresenteerd van de openbare raadpleging over investeringsarbitrage (ISDS) in het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP). Honderden organisaties en tienduizenden Europeanen hebben de Europese Commissie laten weten dat ze ISDS onwenselijk vinden. GroenLinks heeft principiële bezwaren…

STRAATSBURG, 13 januari - De AIVD luisterde jarenlang het in mensenrechten gespecialiseerde advocatenkantoor Prakken d'Oliviera af, zo bevestigde minister Plasterk vorige maand. Hierbij werkte de AIVD ook communicatie uit die “evident niet als relevant voor enig onderzoek van de AIVD” was. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini bespreekt het Europarlement vandaag het…

Het Europees Parlement komt voor het eerst in het nieuwe jaar bijeen in Straatsburg voor een plenaire sessie. Dit zijn de onderwerpen die op de agenda staan:

Charlie Hebdo
Net als iedereen, is GroenLinks zeer geschrokken van het nieuws over de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo, woensdag in Parijs. Samen met alle partijen staan we in Straatsburg stil bij deze…

STRAATSBURG, 17 december - Het Europees Parlement en de ministers van financiën hebben een akkoord bereikt over het aan banden leggen van excessieve kosten die veel winkeliers betalen voor het accepteren van betaalkaarten. Consumenten betalen zonder het te weten te veel voor producten door een gebrek aan concurrentie op de betaalmarkt die beheerst wordt door Visa en MasterCard. Het Nederlandse…

STRAATSBURG, 17 december - Het Europees Parlement stemt vandaag over een bezwaar tegen het uitvoeringsbesluit van de Richtlijn Brandstofkwaliteit. Het bezwaar is ingediend door Europarlementariërs Bas Eickhout (GroenLinks) en Gerben-Jan Gerbrandy (D66) in samenwerking met de sociaaldemocraten. Een succesvolle stemming zal ervoor zorgen dat ongehinderde Europese invoer van CO2-intensieve…

Straatsburg, 16 december – Zojuist hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad een akkoord bereikt over de richtlijn Witwassen. Sargentini onderhandelde namens het Europees Parlement over deze wetgeving. In de vorige periode schreef zij het rapport dat het mandaat van het Europees Parlement vastlegde. Daarin streed zij voor een uiteindelijk belanghebbende register…

STRAATSBURG, 16 december - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is nog niet gerustgesteld, maar het lijkt erop dat eurocommissaris Frans Timmermans is teruggekomen op zijn voornemen om verschillende duurzame initiatieven de nek om te draaien. GroenLinks heeft zich in het Europees Parlement hard gemaakt om voorstellen voor luchtkwaliteit en circulaire economie te behouden. De Europese…

Dinsdagavond staat er een nieuwe onderhandelingsronde tussen Europarlement en EU-ministers op de agenda over het aanpakken van witwassen; namens het Europees Parlement is GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini onderhandelaar. Ze wist eerder al het Europees Parlement achter haar voorstel te krijgen om belastingontduiking en witwassen aan te pakken door een publiek register van…

LIMA, 13 december - De weg naar een deal op de volgende klimaattop in Parijs is geopend. In Lima is de VN-top over klimaatverandering afgelopen en zijn er minimale stappen gezet om klimaatverandering aan te pakken. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is teleurgesteld in het resultaat.

“Het is duidelijk dat alle landen in de wereld de urgentie van klimaatverandering duidelijk…

LIMA, 12 december – Vandaag gaat een lange laatste dag in van onderhandelingen over de aanpak van klimaatverandering op de klimaattop van de Verenigde Naties. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is zoals ieder jaar aanwezig en is voorzichtig positief over de mogelijke uitkomsten.

Eickhout: “Zoals elk jaar zijn de wensen van ontwikkelde en ontwikkelingslanden nogal verschillend.…

BRUSSEL, 11 december - Uit een gelekt voorstel voor het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015 blijkt dat eurocommissaris Frans Timmermans zijn plannen om onder andere voorstellen voor een schonere lucht en een duurzame circulaire economie in te trekken, doorzet. GroenLinks is ontsteld over deze berichten en hoopt dat de nieuwe Europese Commissie tot inkeer komt.
 

VERBETERING: Vervangt vorig persbericht vanwege verkeerd gelezen informatie. Nederland blijkt nog slechter te presteren dan we dachten.

LIMA, 8 december 2014 – Vandaag presenteerde Germanwatch haar jaarlijkse “Climate Performance Index” en wederom scoort Nederland een onvoldoende. Nederland is verder gezakt op de lijst en staat op een 42e plaats met een onvoldoende als rapportcijfer.…

BRUSSEL, 3 december - De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag het bezwaar van Bas Eickhout tegen het uitvoeringsbesluit van de Richtlijn Brandstofkwaliteit aangenomen. Volgens Eickhout druist het huidige voorstel volledig in tegen de oorspronkelijke doelstelling van de richtlijn. Het voorstel zou bovendien de import van teerzandolie mogelijk maken.

Eickhout: "De…

STRAATSBURG, 27 november – Het voorstel van de Europese Groenen om naar aanleiding van Luxleaks een parlementaire enquête naar belastingontwijking in te stellen, heeft al bijna de benodigde steun om ter stemming te komen bij het voorzittersoverleg van Europese fracties. De leiders van de Europese fracties van CDA, PvdA en VVD/D66 bespraken vandaag een veel zwakker alternatief: een…

De milieucommissie heeft een resolutie opgesteld waarin ze haar verwachtingen rondom de klimaattop in Lima, die volgende week begint, uiteenzet. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks is co-auteur van de resolutie die vandaag door het Europees Parlement is aangenomen.

Eickhout is positief over het de uitkomst: "Uiteraard moet er binnen het Europees Parlement een compromis…

STRAATSBURG, 26 november – “Een belangrijke stap richting economisch herstel, maar te riskant en zonder visie op de economie van de toekomst.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout in een eerste reactie op de plannen van Juncker zoals vandaag gepresenteerd in het Europees Parlement. Volgens Eickhout maakt de Europese Commissie onvoldoende nieuw geld vrij en geeft Juncker niet…

STRAATSBURG, 25 november - Het Europees Parlement vraagt voordat zij akkoord gaat met uitwisselen van reisgegevens tussen de EU en Canada, eerst goedkeuring van het Europees Hof van Justitie. In april van dit jaar oordeelde het Hof dat het opslaan van alle telefoon- en internetgegevens (de zogenaamde dataretentie) tegen het Europese grondrecht op privacy ingaat. GroenLinks-Europarlementariër…

BRUSSEL, 18 november - De Groenen in het Europees Parlement hebben vandaag een voorstel (pdf) ingediend voor een parlementaire onderzoekscommissie naar belastingontwijking. Deze commissie moet naar aanleiding van het grootschalige bewijs voor belastingontwijking in Luxemburg gaan onderzoeken op welke manier de Europese Commissie en de EU-landen belastingontwijking hebben toegestaan of…

DEN HAAG / BRUSSEL, 12 november - De GroenLinks parlementariërs Eickhout en Klaver willen vaart maken met de aanpak van belastingontwijking na het grootschalig bewijs voor belastingontwijking van multinationals via Luxemburg (Luxleaks). GroenLinks wil een enquêtecommissie in het Europees Parlement die belastingontwijking in de EU volledig in beeld gaat brengen. Dat moet ook licht werpen op…

BRUSSEL, 11 november - De Europese Commissie zal half december haar plannen bekend maken voor 2015. Via de krant European Voice is echter al een concept uitgelekt dat een indruk geeft van waar het met de 'betere regelgeving' van Timmermans naartoe gaat. Bas Eickhout, aanvoerder van GroenLinks in het Europees Parlement, ziet daarin zijn vrees bevestigd dat Timmermans onder het mom van 'betere…

BRUSSEL, 4 november 2014 - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaalde dinsdag dat een familie van vluchtelingen niet door Zwitserland mag worden teruggestuurd naar Italië. Volgens het Hof kan Italië onvoldoende het welzijn van deze familie garanderen. Nadat het Hof al eerder het terugsturen van vluchtelingen naar Griekenland in sommige gevallen onmenselijk bevond, blijkt dat…

BRUSSEL,  23 oktober - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is verbijsterd over het gebrek aan leiderschap binnen de Europese Raad om te komen tot een besluit over klimaatbeleid waar internationaal mee voor de dag te komen is. De 28 regeringsleiders slaagden er volgens Eickhout in alle ambitie die nog in het reeds verzwakte voorstel zat, verder te verlagen. De Raad is geëindigd in een…

Straatsburg, 22 oktober 2014 - "Juncker kiest eenzijdig voor een ouderwets Europa van liberalisering, handel en interne markt en toont geen ambitie op sociaal en milieugebied." Dat stelt Bas Eickhout, delegatieleider van GroenLinks in het Europarlement, na de hoorzittingen met het team eurocommissarissen dat Juncker heeft geformeerd. De Europese Groenen stemmen vandaag tegen de nieuwe Europese…

BRUSSEL, 8 oktober – “Wat een stap voorwaarts in de Europese democratie moest worden, dreigt ordinair handjeklap te worden.” Dat concludeert GroenLinks-delegatieleider Bas Eickhout na het bekend worden van de deal tussen sociaaldemocraten en christendemocraten in het Europees Parlement. Weliswaar werd een Sloveense liberaal weggestuurd, maar laten de twee partijen verder alle…

BRUSSEL, 25 september - Met een open brief aan Juncker hebben de Groenen vandaag aan Juncker om helderheid gevraagd over de positie van kandidaat eurocommissaris Arias Cañete. In de - voornamelijk Spaanse -  media zijn door de jaren herhaaldelijk zaken aan het licht gekomen die op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Vorige week verkocht hij al onder druk van media-aandacht zijn aandelen in…

BRUSSEL, 24 september - Het verzet van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout tegen het gratis weggeven van uitstootrechten ter waarde van 5 miljard heeft net niet de steun gekregen van de milieucommissie van het Europees Parlement. In het voorstel van de Europese Commissie wordt uitgegaan van een onrealistische prijsberekening. Hierdoor komt een veel te groot aantal bedrijven in…

Volgende week stemt de milieucommissie van het Europarlement over een voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout om carbon leakage (ter waarde van vijf miljard euro) te stoppen. In deze briefing staat verdere uitleg over het Europese emissiehandelssysteem en het risico van het CO2-lek.

Wat is het probleem?

Onder het Emission Trading System (ETS), de spil van het…

STRAATSBURG, 18 september 2014 - South Stream moet niet worden aangelegd, vindt het Europees Parlement. Op voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout riep het parlement vandaag de EU-landen op om niet langer mee te werken aan deze nieuwe Russische gaspijpleiding. GroenLinks is verheugd over deze keuze voor energiezekerheid en hoopt dat het Nederlands kabinet nu ook haar steun voor…

BRUSSEL, 11 september 2014 - De Europese Commissie maakte donderdag bekend dat het een Europees burgerinitiatief over TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, niet accepteert. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt dit besluit om bezorgde burgers buiten te sluiten van het politieke proces onbegrijpelijk. Hij roept de nieuwe Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dan ook…

BRUSSEL, 10 september 2014 - Vandaag presenteerde Juncker zijn voorstel voor de nieuwe Europese Commissie. Volgens GroenLinks-delegatieleider Bas Eickhout maakt het voorstel duidelijk dat de Europese Commissie geen ambtenarenapparaat is, maar een politieke 'regering' van de EU. Eickhout juicht deze ontwikkeling toe omdat steeds meer grote uitdagingen een sterkere EU vraagt. GroenLinks steunde…

Straatsburg 15 juli – Het Europees Parlement zal naar verwachting Jean-Claude Juncker in een geheime stemming steun geven om de Europese Commissie samen te stellen. De Europese Groenen zullen verdeeld stemmen. Vorige week hadden zij in een hoorzitting Juncker aan de tand gevoeld. GroenLinks geeft uiteindelijk Juncker het voordeel van de twijfel na zijn optreden in het Parlement vandaag.…

De twee Europarlementariërs van GroenLinks, Bas Eickhout en Judith Sargentini, krijgen een stevige positie binnen de fractie van de Groenen in het Europees Parlement. Eickhout werd eerder al gekozen tot vicefractievoorzitter en penningmeester, nu zijn ook de plaatsen in vakcommissies en delegaties toegewezen. Zowel Eickhout als Sargentini krijgen een coördinerende rol binnen hun commissies.…

Vanochtend voert GroenLinks actie bij de aandeelhoudersvergadering van Shell. Bas Eickhout, lijsttrekker van GroenLinks bij de Europese Verkiezingen: "Koninklijke Shell lijkt blind voor mensenrechtenschendingen in Rusland en voor de desastreuze gevolgen voor het milieu." Eickhout is met enige tientallen GroenLinksers aanwezig voor het Circustheater, waar de aandeelhoudersvergadering wordt…

GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout geeft zaterdag 17 mei verschillende Europalanen een make-over. De Europalanen, -straten en -pleinen zijn in Nederland vaak afgelegen grijze plekken; tekenend voor het debat over Europa en de Europese verkiezingscampagne. Welke keuzes er op 22 mei voorliggen blijft in mist gehuld. Volgens de VVD gaan de verkiezingen niet eens over Europa, D66 wil vooruit…

GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout roept zijn collega-lijsttrekkers op om zich achter een stembusakkoord te scharen voor eerlijke belasting voor bedrijven. Grote bedrijven dragen nu te weinig bij aan de belastinginkomsten en daardoor zijn werknemers en werklozen de klos, vindt Eickhout. Belastingontwijking en belastingconcurrentie zijn de afgelopen jaren eindelijk op de Europese politieke…

AMSTERDAM, 12 mei 2014 - Geert Wilders misleidt de kiezer. Dat stelt GroenLinksfractievoorzitter Bram van Ojik in reactie op de campagnestart van Wilders. “Met zijn pleidooi voor de gulden bewijst Wilders opnieuw dat hij in zijn eigen wereldje leeft. Daar heeft hij dan nu ook zijn eigen monopolygeld voor. Maar Wilders weet natuurlijk heel goed dat terug naar de gulden, terug naar af betekent.…

De campagne van GroenLinks voor de Europese verkiezingen is op stoom. Dit weekend zijn er verschillende activieiten met partijleider Bram van Ojik en lijsttrekker Bas Eickhout:

Zaterdag 10 mei komt GroenLinks landelijk in actie voor schone lucht. In Nederland is de lucht te vies voor internationale standaarden. GroenLinks wil dat de Europese norm voor luchtkwaliteit veel strenger wordt…

Amsterdam, 9 mei 2014 - GroenLinks voert aanstaande zaterdag in heel Nederland actie voor schone lucht. Lucht trekt zich niets aan van grenzen. Wat in het Ruhrgebied of in Groot-Brittannië uit de schoorsteen komt, trekt ook over Nederland. GroenLinks wil dat de Europese norm voor luchtkwaliteit veel strenger wordt, want de mensen hebben recht op schone lucht. Voor Nederland is dat hard nodig…

“Het is tijd voor de Groene Europese EnergieUnie.” Dat stelt Bas Eickhout, de lijsttrekker van GroenLinks voor de Europese verkiezingen. Hij presenteert een uitgewerkt voorstel om de Europese Unie onafhankelijk te maken van de import van energie. Eickhout formuleert samen met GroenLinks-leider Bram van Ojik vier harde keuzes die de EU moet maken voor energie-onafhankelijkheid.

Eickhout…

GroenLinks start 3 mei, aanstaande zaterdag, de Europese campagne op het drielandenpunt in Vaals. Bas Eickhout, Europees lijsttrekker voor GroenLinks, geeft samen met zijn collega's van de Groene partijen uit België en Duitsland de aftrap voor de Europese verkiezingscampagne.

Eickhout: “Banken en vervuilde rivieren trekken zich niets aan van landsgrenzen en een goed klimaatbeleid…

Den Haag, 22 april 2014 - Het Europese verkiezingsprogramma van GroenLinks is het eerlijkste programma voor ontwikkelingslanden. Vandaag maakte de Foundation Max van der Stoel (FMS) bekend dat GroenLinks op alle onderzochte beleidsthema’s het hoogst scoort.
Vorig jaar kregen GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik en GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini al de prijs voor…

Straatsburg, 16 april 2014 - Het initiatief van de Groenen in het Europees Parlement om ons gebruik van plastic tasjes de komende vijf jaar met tachtig procent terugdringen, kreeg de steun van een meerderheid van het Europarlement. Veel van de wegwerptasjes belanden in de plastic soep die op zee ronddrijft. Met als gevolg dat er elk jaar miljoenen zeedieren sterven door plastic in hun maag.…

Straatsburg, 16 april 2014 - Een meerderheid van het Europees Parlement stemde in met een nieuwe Europese wet die uitbuiting van werknemers door malafide werkgevers tegengaat. GroenLinks steunt de strengere Europese afspraken over de naleving van de rechten van gedetacheerde werknemers waardoor misbruik van het vrij verkeer in de EU effectiever wordt aangepakt.

GroenLinks-…

Straatsburg, 15 april 2014 - Het Europees Parlement gaf vandaag goedkeuring aan wetgeving die moet voorkomen dat opnieuw publiek geld wordt gebruikt voor het redden van banken. Niet belastingbetalers, maar aandeelhouders, schuldeisers en een door banken zelf gevuld resolutiefonds moeten de kosten dragen als een bank in nood komt. Het Europees Parlement wist cruciale verbeteringen af te dwingen…

BRUSSEL, 9 april 2014 - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is teleurgesteld dat burgers bijna volledig gaan opdraaien voor de vernieuwing van de Europese energiesector. In de staatssteunregels voor de energiesector die de Europese Commissie vandaag presenteerde, krijgt de energie-intensieve industrie namelijk een uitzonderingspositie.

Eickhout: “De komende twintig jaar moeten…

Brussel, 8 april 2014 - GroenLinks wil dat winkels stoppen met het gratis weggeven van plastic tassen. Plastic tasjes die in het water belanden worden vaak ingeslikt door walvissen, zeehonden en zeemeeuwen en dat kan dodelijk zijn. Elk jaar sterven miljoenen zeedieren vanwege plastic in hun maag. Volgende week stemt het Europees Parlement over de voorstellen van de Deense fractiegenoot van…

BRUSSEL, 8 april 2014 - Het Europees Hof van Justitie besloot dinsdag dat de Europese bewaarplicht telecomgegevens in strijd is met de Europese grondrechten en met terugwerkende kracht wordt afgeschaft. GroenLinks strijdt al jaren tegen de bewaarplicht, die telecom- en internetbedrijven verplicht om gegevens over hun gebruikers tot twee jaar te bewaren zodat ze kunnen worden gebruikt door…

BRUSSEL, 3 april 2014 - Het Europarlement heeft vandaag de internationale luchtvaart een vrijbrief gegeven om te blijven vervuilen. Het plan om alle vliegtuigen die landen in of vertrekken uit Europa te laten betalen, is voor de komende jaren van de baan. Europarlementariër Bas Eickhout vindt het absurd dat Europa de luchtvaartsector de hand boven het hoofd houdt en zo het principe dat de…

BRUSSEL, 3 april 2014 - Het Europees Parlement stelt een maximum aan de kosten van verkopers voor het accepteren van betaalkaarten. Consumenten betalen zonder het te weten te veel voor producten door een gebrek aan concurrentie op de betaalmarkt die beheerst wordt door Visa en MasterCard. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout schreef mee aan de Europese wetgeving en is tevreden met het…

BRUSSEL, 3 april 2014 - “De bokkensprongen van Schulz nemen steeds vreemdere vormen aan." Dat constateert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout over de merkwaardige handelswijze van parlementsvoorzitter Martin Schulz. Vandaag stemt het Europees Parlement over een rapport dat al in de bevoegde commissie was goedgekeurd, maar waar Schulz achteraf een paragraaf  heeft laten schrappen. Het…

BRUSSEL, 3 april 2014 - Vandaag stemt het Europees Parlement over de nieuwe Europese telecomwet. Onderdeel daarvan is de stemming over het vastleggen van de Europese netneutraliteit. Ondanks pogingen van liberalen en christendemocraten uit de Industriecommissie om een zwakke bescherming van netneutraliteit door het Europarlement te loodsen, lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor een…

Brussel, 1 april 2014 - Azad Bilal vluchtte negen jaar geleden uit Syrië. Hij kreeg in Nederland asiel als politiek vluchteling. Afgelopen jaar kon hij voor het eerst terug naar Syrië om zijn familie te bezoeken. De indrukken die hij daar opdeed, verwerkte hij in zijn schilderijen. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini nodigde hem uit om dit werk te exposeren in het Europees…

BRUSSEL, 31 maart 2014 - Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks stelt vragen aan de Europese Commissie over de bekendmaking dat het Amerikaanse Hewlett Packard (HP) opdracht heeft gekregen van de Europese Commissie om een vertrouwelijke clouddienst (CoCo) te bouwen op basis van het eigen besturingssysteem HP CloudOS. Sargentini is verbijsterd dat eurocommissaris Neelie Kroes voor…

BRUSSEL, 20 maart 2014 - De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben vanmorgen een akkoord bereikt over een Europees bankenresolutiemechanisme. Dankzij het parlement is de besluitvorming over de aanpak van probleembanken verbeterd. GroenLinks houdt echter grote zorgen over het aparte verdrag waarop het Europees bankenresolutiefonds is gegrondvest.

"…

BRUSSEL, 19 maart 2014 - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is niet tevreden over de reactie van de Europese Commissie op het eerste succesvolle Europese burgerinitiatief Right2water, dat zich verzet tegen de privatisering van watervoorziening. De Europese Commissie maakt slechts vage beloftes en verzuimt om wetgeving voor te stellen die het recht op water en sanitaire voorzieningen…

BRUSSEL, 18 maart 2014 - De plenaire stemming in april zal kop of munt worden voor netneutraliteit in Europa, nu een meerderheid van christendemocraten en liberalen in de commissie voor Industrie en Telecom van het Europees Parlement vóór een tolweg op internet stemde. Zij willen het voor telecombedrijven mogelijk maken om geld te gaan vragen voor het aanbieden van doodnormale 'speciale'…

Dinsdagochtend licht GroenLinks-Europarlementariër in Brussel tijdens een persontbijt met internationale pers de nieuwste onderzoeken van de Europese Groene fractie toe. De Groenen hebben verschillende onderzoeken laten uitvoeren naar de effecten van de voorstellen van de Europese Commissie voor het Energie- en klimaatpakket voor 2030. De Europese Raad van regeringsleiders spreekt hier komende…

STRAATSBURG, 13 maart 2014 - GroenLinks wil een einde aan het desastreuze beleid van de Trojka in crisislanden. We moeten de Trojka (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) die de financiële steunprogramma's in Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus begeleidde, zo snel mogelijk onder scherpe democratische controle brengen. Dan kan falend…

STRAATSBURG, 12 maart 2014 - Amerikaanse en Europese inlichtingendiensten moeten stoppen met het grootschalig verzamelen van gegevens van onverdachte Europese burgers, zo heeft het Europees Parlement vandaag uitgesproken. Het gaf zijn steun aan een bijzonder kritisch rapport van de commissie Burgerlijke Vrijheden. De meerderheid van het parlement komt helaas niet op voor de klokkenluider in…

STRAATSBURG, 12 maart 2014 - Het Europarlement heeft vandaag ingestemd met wetgeving over het uitbannen van het gebruik van superbroeikasgassen. Eind vorig jaar bereikte GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout als hoofdonderhandelaar van het Europarlement een deal met de Europese ministers over deze F-gassen. F-gassen worden veel gebruikt in koelingen en airconditioningsystemen maar zijn…

Straatsburg, 11 maart 2014 - Morgen stemt het Europees Parlement over een nieuwe Europese wet voor bescherming van persoonsgegevens. De voorstellen van de Groene rapporteur Jan Phillipp Albrecht verbeteren de privacybescherming op veel punten. De nieuwe wet moet de regels in de hele Europese Unie gelijktrekken. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is de wet een belangrijke…

STRAATSBURG, 11 mart 2014 - Het Europees Parlement verwierp vandaag bijna unaniem de voorgestelde wetgeving over de productie en handel in zaden voor gewassen en teeltmateriaal. "Een goede zaak," zegt GroenLinks-Europarlementarier Bas Eickhout, "maar nu moet de Europese Commissie haar voorstel gewoon helemaal intrekken. Gezien de ronduit arrogante houding en het gelobby van de…

STRAATSBURG, 11 maart 2014 – Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met het wetsvoorstel over de aanpak van witwassen en belastingontduiking. Een overweldigende meerderheid heeft ingestemd met het plan van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini om een publiek register van uiteindelijke begunstigden van bedrijven op te zetten.

Sargentini reageert verheugd: “Dit is een…

STRAATSBURG, 10 maart 2014 - De Milieucommissie van het Europarlement wil plastic wegwerptassen uitbannen. Op initiatief van Groene Europarlementariër Margrete Auken komt er een einde aan het gratis weggeven van tassen in de supermarkt en een verplichting om binnen vijf jaar ons gebruik van plastic tasjes met tachtig procent terug te dringen. “Gemiddeld gebruikt elke Europeaan 200 plastic…

Het wordt een drukke en groene week in het Europees Parlement. Het einde van deze parlementsperiode kent een opeenstapeling van Groene successen.

Het rapport van Judith Sargentini dat witwassen aanpakt en dat transparantie moet brengen in de anonieme brievenbusfirma’s wordt door het Europarlement vastgesteld. Na het akkoord met de Europese Raad is het nu aan het Europarlement om het…

BRUSSEL, 9 maart 2014 - Woensdag stemt het Europees Parlement over een oproep aan de EU-landen om Edward Snowden bescherming te bieden op hun grondgebied. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, een van de indieners van het voorstel, vraagt burgers om deze oproep te ondersteunen via sociale media. Zij kunnen daartoe gebruik maken van de website blamethegame.respect-my-privacy.eu.…

BRUSSEL, 6 maart 2014 - De Europese regeringsleiders hebben vandaag concrete steun toegezegd aan het belegerde Oekraïne en sancties tegen agressor Rusland afgesproken. GroenLinks verwelkomt deze besluiten. Tweede Kamerlid Jesse Klaver en Europarlementariër Bas Eickhout roepen de Nederlandse regering op om per direct te voorkomen dat hier aanwezige vermogens van Russische functionarissen en…

BRUSSEL, 5 maart 2014 - Financiële instellingen lopen enorme risico's omdat ze onvoldoende doorhebben welke impact de strijd tegen klimaatverandering heeft op hun investeringen in fossiele industrieën. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Europese Groenen. Om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden, mogen we nog maar beperkt CO2 uitstoten. Het probleem is…

BRUSSEL, 5 maart 2014 - Vandaag bracht de Europese Commissie het wetsvoorstel uit dat het gebruik van conflictmineralen aan banden moet leggen. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini strijdt al jaren voor goede wetgeving op dit onderwerp en is teleurgesteld in het uiteindelijke voorstel: "Wat de Commissie ons heeft gegeven is een lege huls. Dit voorstel brengt ons geen conflictvrije…

STRAATSBURG, 27 februari - Er moet een verbod komen op de ontwikkeling, productie en inzet van volledig autonome wapens, zogenaamde 'killer robots'. Een grote meerderheid van het Europees Parlement heeft zich daar vandaag voor uitgesproken. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini was een van de indieners van het voorstel.

"Volledig geautomatiseerde wapensystemen die zelfstandig…

Straatsburg, 27 februari 2014 - Het Europees arrestatiebevel moet op de schop, zo verlangt het Europees Parlement. Nationale opsporingsautoriteiten maken te vaak misbruik van de vereenvoudigde procedure voor de overlevering van verdachten. Daardoor worden de grondrechten van burgers geschonden.

"Mensen worden opgepakt en overgeleverd aan een ander land om als getuige te worden verhoord…

STRAATSBURG, 26 februari – GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout spreekt schande van de agressieve tabakslobby die het Europarlement de afgelopen maanden overspoelde. Die lobby leidde ertoe dat de Europese voorstellen om de tabaksrichtlijn te verstrengen om zo roken te ontmoedigen, woensdag in plenaire stemming nog flink werden afgezwakt. “Meer dan 160 lobbyisten van Philip Morris zijn…

Straatsburg 26 februari 2014 - Een meerderheid van conservatieven en sociaaldemocraten in het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe wet over een verplicht eCall systeem in nieuwe auto's vanaf 2015. Het systeem is bedoeld om hulpdiensten automatisch te waarschuwen na een ongeluk. Volgens Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, creëert het systeem slechts…

STRAATSBURG, 25 februari 2014 – De Groenen in het Europees Parlement vinden dat de parlementsvoorzitter Martin Schulz zijn taken als voorzitter tijdelijk neer moet leggen als hij komend weekend als kandidaat naar voren wordt geschoven om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Volgens de Groene fractie kan hij niet namens het Europarlement optreden wanneer hij zo nadrukkelijk het…

STRAATSBURG, 25 februari - Het Europees Parlement heeft ingestemd met een Europees fonds voor armoedebestrijding. Voor de periode 2014-2020 is 3,5 miljard euro beschikbaar om de allerarmste Europeanen te helpen in het voorzien van basisgoederen zoals voedsel, voornamelijk via voedselbanken. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen onderhandelde mee aan het fonds en kreeg steun voor…

Straatsburg, 24 februari 2014 - De Trojka van Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds die de financiële steunprogramma's in Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus begeleidden, heeft ernstig gefaald op democratisch, economisch, en sociaal vlak. Dat is de uitkomst van het parlementaire onderzoek naar de rol van de Trojka door de commissie…

BRUSSEL, 22 februari - De groene partijen in Europa wijzen de transatlantische vrijhandelsagenda af. Dat besloten zij vandaag unaniem tijdens de verkiezingsconventie van de Europese Groene Partij in Brussel. GroenLinks en haar zusterpartijen zullen tijdens de komende Europese verkiezingscampagne opkomen voor de Europese waarden die door het beoogde handelsverdrag dreigen te worden ondermijnd:…

Brussel, 20 februari 2014 - Het Europees Parlement stelt een maximum aan de kosten die winkeliers betalen voor het accepteren van betaalkaarten. Die kosten zijn momenteel zeer hoog als gevolg van een gebrek aan concurrentie op de creditcardmarkt. Consumenten betalen daardoor te veel voor hun producten. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelde over de wetgeving en is tevreden…

Zonder het te weten betalen consumenten door een slecht functionerende Europese betaalmarkt te veel voor de goederen die ze kopen. Verkopers betalen zo'n 10 miljard per jaar voor het accepteren van betaalkaarten (debit en credit cards). Die kosten zijn absurd hoog doordat er geen werkende concurrentie is: VISA en MasterCard hebben een duopolie en banken verdienen grof geld aan het gebrek aan…

Aanstaande donderdag 20 februari stemmen de commissies Burgerlijke Vrijheden en Economische Zaken over de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is, samen met haar Letse collega Krišjānis Kariņš, verantwoordelijk voor deze herziening.

Het grote strijdpunt in de onderhandelingen tussen de verschillende politieke groepen in het Europees…

Brussel, 12 februari 2014 - De justitiecommissie van het Europees Parlement heeft vandaag een rapport aangenomen dat de massasurveillance aan de kaak stelt. Het rapport bevat de bevindingen van het onderzoek dat het Parlement deed naar de onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden over massasurveillance. De massale verzameling van gegevens van onverdachte personen wordt in sterke…

Brussel, 12 februari 2014 - De commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europarlement stemde dinsdag in met het voorstel van GroenLinks-Europarlementarier Judith Sargentini dat oproept tot strenge Europese wetgeving die het gebruik van conflictmineralen aan banden moet leggen.

Sargentini: "De productie van grondstoffen in ontwikkelingslanden moet bijdragen aan ontwikkeling in plaats…

Brussel, 12 februari 2014 - De Justitiecommissie in het Europees Parlement stemt vandaag over de voorstellen van Eurocommissaris Kroes over hervorming van de telecommarkt in de Europese Unie. De Justitiecommissie zal naar verwachting stemmen vóór een strikte bescherming van de netneutraliteit. Volgens Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, is dat essentieel voor een vrij en…

BRUSSEL, 11 februari - De commissie landbouw van het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie terug gaat naar de tekentafel. Het halfbakken voorstel voor de productie en handel van zaden was een doorn in het oog van de Europese Groenen. Bas Eickhout is dan ook blij dat het voorstel dat multinationals als Monsanto veel te veel macht geeft niet op de steun van de commissie landbouw hoeft…

Straatsburg, 6 februari 2014 - Het Europees Parlement sprak zich vandaag in een resolutie uit over de situatie in Egypte. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini onderhandelde namens de Groenen over de inhoud. Ze vindt het logisch dat het Europarlement de huidige politieke situatie in Egypte veroordeeld, maar had graag gezien dat de consequenties van deze situatie ook benoemd zouden…

Straatsburg, 6 februari 2014 - "Als het aan Dijsselbloem en zijn collega's ligt laten we ons nog tien jaar gijzelen door wankelende banken." Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na afloop van de stemming van het Europees Parlement over het resolutiemechanisme voor omvallende banken. De Europarlementariërs bevestigden hun standpunt dat er een effectieve Europese aanpak moet…

STRAATSBURG, 5 februari - Sociale en milieustandaarden moeten medebepalend worden voor het antidumpingbeleid van de Europese Unie, vindt het Europees Parlement. Het schaarde zich achter een aantal amendementen van de Groene fractie op een wetsvoorstel van eurocommissaris Karel de Gucht (Handel) voor hervorming van de Europese handelsbeschermingsinstrumenten.
"Een impuls voor eerlijke…

STRAATSBURG, 5 februari - Overal in de EU werken arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie in seizoensgebonden sectoren. Dit seizoenswerk, bijvoorbeeld in het toerisme en in de landbouw, gebeurt tot op heden vaak op een illegale manier met uitbuiting als gevolg. Vandaag maakt het Europees Parlement na jaren van onderhandelingen met de Raad van Ministers een stap om de situatie te verbeteren…

STRAATSBURG, 5 februari 2014 - Het Europees Parlement eist dat er voor 2030 bindende doelen gesteld worden voor meer duurzame energie en energiebesparing. Deze eis gaat lijnrecht in tegen de slappe voorstellen die de Europese Commissie twee weken geleden presenteerde. “Daar waar de Europese Commissie koos voor een renaissance van olie, schaliegas en kernenergie, wil het Europarlement dat de…

Dit zijn de prioriteiten voor GroenLinks in de week van 3 tot en met 6 februari.

Strafrechtelijke sancties op marktmanipulatie
De EU trekt lessen uit een lange reeks financiële schandalen zoals de manipulatie van de Libor- en Euribor-indexen en van wisselkoersen. Deze nieuwe richtlijn verzekert dat er in elke lidstaat strafrechtelijke sancties komen te staan, waaronder…

De voorstellen van de Europese Commissie voor het klimaat- en energiepakket voor 2030 stellen zwaar teleur. GroenLinks legt daarom als antwoord de komende week, samen met haar Groene zusterpartijen, een zevenpuntenplan op tafel. Dat plan bindt wel de strijd aan met klimaatverandering, zorgt voor het aanjagen van de groene economie en maakt ons niet langer afhankelijk van de import van olie en…

Brussel, 30 januari 2014 - Het plan om alle vliegtuigen die landen in of vertrekken uit Europa voor hun vervuiling te laten betalen is voor de komende jaren van de baan. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt het absurd dat Europa de luchtvaartsector de hand boven het hoofd houdt en zo het principe dat de vervuiler betaalt aan de kant schuift. De milieucommissie van het Europarlement…

Brussel, 30 januari 2014 - De milieucommissie van het Europarlement heeft officieel ingestemd met wetgeving over het uitbannen van het gebruik van superbroeikasgassen. Eind vorig jaar bereikte GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout als hoofdonderhandelaar van het Europarlement een deal met de Europese ministers over deze F-gassen. F-gassen worden veel gebruikt in koelingen en…

BRUSSEL, 29 januari - Eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) heeft vandaag zijn langverwachte plan voor hervorming van de bankensector gepresenteerd. GroenLinks is teleurgesteld dat Barnier geen strikte scheiding van nuts- en zakenbanken voorstelt. De lessen van de kredietcrisis lijken alweer te zijn vergeten.

"De berg heeft een muis gebaard. Met deze voorstellen worden noch de…

BRUSSEL, 29 januari - José Bové en Ska Keller zijn vandaag uit de bus gerold als winnaars van het unieke referendum van de Europese Groene Partij. De Groenen organiseerden een primary om te bepalen wie Europabreed de gezichten zullen zijn voor de komende verkiezingen van het Europees Parlement. Voor het eerst werden er een Europawijde primary gehouden. De Groenen streven naar een…

BRUSSEL, 22 januari 2014 - "Een klap in het gezicht voor de groene economie, fossiele bedrijven kunnen tevreden zijn," aldus GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout naar aanleiding van de voorstellen van de Europese Commissie voor het toekomstige klimaat- en energiebeleid die vandaag gepresenteerd werden. GroenLinks stelt vast dat de Commissie en Raad van ministers steeds vaker hun oren…

Brussel, 22 januari 2014 - Door een nieuwe overnameovereenkomst tussen de EU en Turkije zullen immigranten zonder verblijfspapieren en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar Turkije als zij via Turkije de Europese Unie zijn binnengekomen. In ruil voor deze overnameovereenkomst is Turkije een geleidelijke visaliberalisering beloofd. GroenLinks is tegen overnameovereenkomsten…

STRAATSBURG, 16 januari - GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen sprak vandaag in het plenaire debat over homorechten in de wereld. Dit is haar spreektekst. Haar bijdrage is ook te zien op YouTube.

Marije Cornelissen, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, right now all eyes are on the Olympic Games in Russia – quite rightly so – but meanwhile the situation is also…

STRAATSBURG, 16 januari 2014 – Het bashen van Oost-Europeanen moet stoppen. Dat vindt een overgrote meerderheid van het Europees Parlement. In een stemming vandaag werden de uitlatingen veroordeeld van de Britse premier Cameron en andere politici in Duitsland en Nederland om het vrij verkeer van werknemers in te perken. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen sprak namens de Groenen…

STRAATSBURG, 15 januari - Het Europees Parlement en de ministers van Financiën hebben gisteravond een akkoord bereikt over regels voor de handel in financiële producten. GroenLinks is blij met een stap vooruit in het reguleren van de speculatie in primaire goederen als voedsel en energie waar met name de Groenen op aangedrongen. Ook worden stappen gezet in de aanpak van destabiliserende…

STRAATSBURG, 14 januari - Het paardenvleesschandaal heeft Europa wakker geschud. Telkens weer kwamen er berichten naar buiten dat er frauduleuze praktijken in de voedselketen plaatsvinden. Voedsel wordt onder druk van de industrie zo goedkoop en zo massaal mogelijk geproduceerd, waardoor de kwaliteit en veiligheid eronder lijdt. Het Europees Parlement heeft vandaag een rapport aangenomen om…

STRAATSBURG, 14 januari - "Elke European gebruikt gemiddeld tweehonderd plastic tasjes per jaar. Veel van deze wegwerptasjes eindigen vervolgens als een plastic soep in onze zeeën en oceanen. Plastic wegwerptasjes moeten daarom drastisch beperkt worden”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de stemming over een resolutie die het probleem van plastic afval in ons leefmilieu…

Straatsburg, 14 januari 2014 - Het Europees Parlement wil de kloof op de arbeidsmarkt tussen vast en flexibel verkleinen door de toegang tot sociale zekerheid voor alle werknemers en zelfstandigen te verbeteren. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen kreeg onder meer steun voor het voorstel om de rechten op scholing uit te breiden voor werknemers met flexibele contracten en…

Dit zijn de prioriteiten voor GroenLinks in de week van 13 tot en met 16 januari.

Sociale zekerheid voor flexibele werknemers en ZZP'ers

Het Europees Parlement stemt op dinsdag over een rapport dat lidstaten aanspoort tot modernisering van hun visie op sociale zekerheid. GroenLinks kreeg daarin onder meer steun voor een oproep om scholingsrechten uit te breiden van vaste…

BRUSSEL, 9 januari – Het Europees Parlement vindt dat er voor 2030 bindende doelen gesteld moeten worden om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De milieu en energie commissies van het Europees Parlement stemden vandaag in met het rapport waarin de visie op klimaatverandering en energiebeleid is neergezet. De Groenen zijn verheugd over de steun voor bindende doelstellingen voor het…

BRUSSEL, 18 december 2013 - De nieuwe wetgeving voor Europese luchtkwaliteit die de Europese Commissie vandaag presenteerde, schiet helaas te kort om een schone lucht voor alle inwoners van Europa te garanderen. “De lucht in Europa moet schoner om de gezondheid van alle Europeanen te beschermen”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout. “Het aantal doden als gevolg van het inademen van vieze…

BRUSSEL, 17 december - Het Europees Parlement wil een Europees resolutiemechanisme voor omvallende banken in plaats van de ondemocratische en ineffectieve nationale lappendeken waar de Raad van Ministers op afstevent. Dat was het resultaat van de stemming in de commissie economische zaken van het Europarlement vandaag. GroenLinks steunt het standpunt van het Europarlement en hoopt dat de…

BRUSSEL, 16 december 2013 - GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout bereikte vandaag als hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement een deal met de Europese ministers over het uitbannen van het gebruik van F-gassen. Deze superbroeikasgassen worden nu veel gebruikt in koelingen en airconditioningssystemen, maar zijn tot 22.000 keer schadelijker dan CO2. Volgens Eickhout zullen honderden…

Straatsburg, 13 december 2013 - De Europese bewaarplicht voor telecomgegevens is in haar huidige vorm niet verenigbaar met de grondrechten. Dat stelt de Advocaat-Generaal in een belangrijk advies aan het Europese Hof van Justitie dat zich over de zaak buigt. De kans is groot dat het Hof de conclusies van de Advocaat-Generaal overneemt. In dat geval verwacht GroenLinks van eurocommissaris…

Straatsburg, 11 december 2013 – GroenLinks is ontsteld over de afzwakking van de aanpak van belastingontwijking en -fraude door christendemocraten. Vandaag gaf het Europees Parlement zijn advies over essentiële wetgeving voor de automatische uitwisseling van belastinggegevens tussen EU-landen om ontwijking op te sporen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Eindelijk ligt er…

STRAATSBURG, 11 december 2013 - Het Europees Parlement stemde vandaag in met het verlengen van de Europese steun bij massaontslag uit het zogenaamde globaliseringsfonds. Uit het fonds krijgen werknemers financiële steun voor hun re-integratie wanneer er in een bedrijf of sector massaontslagen vallen. Vanaf 2014 kunnen ook zelfstandigen en mensen met een tijdelijk contract aanspraak maken op…

STRAATSBURG, 10 december 2013 - Helaas heeft een meerderheid van het Europarlement vandaag bescherming van de diepzeebodem tegen schadelijke visserij afgewezen. De Groenen in het Europees Parlement hadden amendementen ingediend om de meest schadelijke vorm van visserij voor de diepzeebodem, zoals het gebruik van sleepnetten, te verbieden. Die voorstellen haalden vandaag geen meerderheid,…

Straatsburg, 10 december 2013 – De hoeksteen van het Europees klimaatbeleid staat al maanden op instorten vanwege de overvloed aan CO2-rechten. Hierdoor is het prijskaartje dat aan vervuiling hangt veel te laag, waardoor investeringen in de groene energie worden tegengewerkt. Vandaag heeft het Europees Parlement eindelijk ingestemd met een reddingsboei voor de CO2-markt. Deze zal er voor…

Straatsburg, 10 december 2013 - Het Europees Parlement riep vandaag op tot de ontwikkeling van een Europese cloudindustrie. Een volwassen, eigen cloudindustrie moet Europese overheden, bedrijven en burgers beschermen tegen de datagraaierij van niet-Europese inlichtingendiensten. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini schreef namens de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees…

Straatsburg, 9 december 2013 - Vandaag stemde de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement over de regels waaraan grensbewakingsoperaties van de Europese grenswachtorganistatie ‘Frontex’ moeten voldoen. De voorschriften gaan niet alleen over opsporing van onregelmatige grensoverschrijding, maar ook over zoek- en reddingsoperaties van vluchtelingen op zee. Daarmee heeft het…

Dit zijn de prioriteiten voor GroenLinks in het Europees Parlement in de week van 9 tot en met 12 december.

Onderhandelingen handelsakkoord EU - Canada
Bas Eickhout - dinsdag

De resolutie die de commissie Buitenlandse Zaken voorlegt aan het Europarlement, neemt een voorschot op goedkeuring van het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA), waaraan de Canadese regering…

Brussel, 5 december 2013 - Servië heeft belangrijke stappen gezet in het toetredingsproces tot de Europese Unie, door constructief aan de uitvoering van het akkoord met Kosovo te werken en recent door het gevaar van gewelddadige hooligangroepen te onderkennen. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen heeft steeds aangedrongen op de aanpak van deze gewelddadige groepen die de…

BRUSSEL, 28 november - Vandaag presenteerde GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini haar wetgevende rapport over de herziening van de anti-witwasrichtlijn. Sargentini pleit in haar rapport voor een uiteindelijke-belanghebbendenregister. Zo'n register maakt inzichtelijk wie er achter een bedrijf schuilgaat. Als gevolg kunnen criminelen zich niet langer verschuilen achter schimmige…

Brussel, 27 november 2013 - Als Washington de privacy van Europeanen niet beter beschermt, betalen Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook daarvoor de rekening. Zij mogen dan niet langer Europese persoonsgegevens opslaan en verwerken op Amerikaanse bodem, zo stelt de Europese Commissie in een mededeling die vandaag wordt gepresenteerd. Europa laat eindelijk haar tanden zien aan de VS,…

WARSCHAU, 23 november 2013 - De klimaattop in Warschau is uitgelopen op een uitputtingsslag tussen arm en rijk.  Over de drie belangrijkste thema’s is overeenstemming bereikt, maar volgens GroenLinks is ambitie ver te zoeken. GroenLink-Europarlementarier Bas Eickhout nam deel aan de top namens het Europarlement: “De weg naar een wereldwijd klimaatakkoord in Parijs 2015 is eindelijk ingeslagen…

Straatsburg, 21 november 2013 - GroenLinks maakt zich zorgen over de zwakke plannen die op tafel liggen om een sociale pijler onder de euro te bouwen. De Europese regeringsleiders besluiten in december over een "sociaal scorebord" waarin onder andere werkloosheid, inkomensongelijkheid en armoede beter gemonitord worden. GroenLinks wil dat het niet bij meten blijft, maar dat sociale indicatoren…

STRAATSBURG, 20 november 2013 - Het Europees Parlement eist het recht op om zelf te beslissen waar en wanneer het zijn vergaderingen houdt. Daartoe wil het een verdragswijziging in gang zetten. Zo kan het Europarlement een einde maken aan de maandelijkse verhuizing tussen Brussel en Straatsburg. Met grote meerderheid steunde het Europarlement vandaag dit voorstel van het groene parlementslid…

STRAATSBURG, 20 november 2013 - Het Europees Parlement geeft steun aan een wet voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. GroenLinks, een van de initiatiefnemers, is tevreden met de brede steun van christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten om eindelijk verandering te brengen in de jaren vijftig-mentaliteit in de top van grote Europese bedrijven. Voorlopig blokkeert Nederland…

Straatsburg, 20 november 2013 - Vandaag weigerde het Europees Parlement de laatste kans aan te grijpen om  het grootschalige en vervuilende landbouwbeleid bij te sturen. De voorstellen van de Groene Fractie die het landbouwbeleid nog konden verduurzamen, werden tot teleurstelling van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout niet in stemming gebracht. Een meerderheid van christendemocraten,…

STRAATSBURG, 19 november 2013 – Deze week komt in de Straatsburgsessie het onderwerp 'vrouwen aan de top' ter stemming. Weliswaar ligt er al een mandaat van het Europarlement voor de onderhandelingen met de lidstaten om meer vrouwen in raden toezicht va beursgenoteerde bedrijven te krijgen, maar door het Europarlement nu als geheel te laten stemmen hopen we dat er een nog sterker signaal naar…

BRUSSEL, 14 november 2013 - Donderdag heeft het Europarlement ingestemd met wetgeving over seizoensarbeid. Seizoensarbeid is tijdelijk laag- en ongeschoold werk, zoals het plukken van sinaasappels of als strandwacht tijdens het toeristenseizoen. Op dit moment doen mensen van buiten de EU dit soort seizoenswerk vaak op een illegale manier.

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini…

BRUSSEL, 13 november 2013 - De Europese Commissie zet vandaag een eerste stap in de aanpak van de onbalans in de Europese economie als gevolg van het Duitse en Nederlandse exportoverschot. De zwakke binnenlandse vraag in Duitsland en Nederland zorgt ervoor dat de euro-economie maar niet uit het slop komt en dat er steeds verder bezuinigd en gematigd moet worden de rest van de eurolanden. Dat…

BRUSSEL/CONGO, 13 november 2013 - Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en diplomaat Jaime Bourbon de Parme steken hun nek uit voor een pilotproject om conflictvrije tin te produceren in Zuid-Kivu, Congo, maar het schort enorm aan de uitwerking. Er is geen toezicht op wie de mijn in gaat en uit gaat, dus kan er niet worden vastgesteld of de uitvoer strikt het tinhoudende…

BRUSSEL, 10 november 2013 – De Europese Groenen kiezen door middel van een open primary hun topkandidaat voor de Europese verkiezingen. Alle Europeanen van boven de zestien met een groen hart mogen via greenprimary.eu hun voorkeur uitspreken. Ze kunnen daarbij kiezen uit vier kandidaten uit Duitsland, Frankrijk en Italië. De winnaar van de primary wordt het internationale gezicht van de…

BRUSSEL, 8 november 2013 – Het is niet langer de vraag of het emissiehandelssysteem gered wordt, maar hoe. Dat volgt uit het besluit van de Europese ministers om akkoord te gaan met het standpunt van het Europees Parlement over het zogenaamde backloading. Backloading is het tijdelijk uitstellen van de veiling van nieuwe emissierechten in een markt waar de prijs voor CO2 al veel te laag is.…

Brussel, 5 november 2013 - De Europese Commissie wil een einde aan de ongebreidelde subsidiëring van energie in Europa. In 2011 werden fossiele brandstoffen voor ongeveer honderd miljard euro gesubsidieerd zo bleek uit een eerdere versie van de publicatie. Er zou geen publieke steun verleend moeten worden aan bestaande, competitieve technieken, vindt ook GroenLinks Europarlementariër Bas…

Brussel, 5 november 2013 - Bij massa-ontslag in een bedrijf of sector kunnen werknemers vanaf 2014 financiële steun voor re-integratie krijgen uit het Europees Globaliseringsfonds. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen onderhandelde namens het Europees Parlement met de Europese ministers van Sociale Zaken over de verbetering van het Globaliseringsfonds. Vandaag keurde de commissie…

STRAATSBURG, 23 oktober 2013 - In november vindt de jaarlijkse VN-klimaattop plaats om te komen tot een bindend akkoord in 2015. Het Europarlement stelde vandaag vast wat de minimale Europese inzet zou moeten zijn voor de onderhandelingen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout neemt zoals ieder jaar namens het Europarlement deel aan de jaarlijkse VN-klimaatonderhandelingen.

"De…

STRAATSBURG, 23 oktober 2013 - Het Europees Parlement wil het SWIFT-verdrag met de Verenigde Staten opschorten, nu blijkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA dit verdrag schendt door de betaaloperator SWIFT af te tappen. Eurocommissaris Malmström (Binnenlandse Zaken) moet snel in actie komen, vindt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini.

"Goed dat het Europarlement een…

STRAATSBURG, 23 oktober 2013 - GroenLinks wil een sociaaleconomisch bestuur van de eurozone dat verder kijkt dan begrotingstekorten en overheidsschulden. Een meerderheid van het Europees Parlement dringt daar vandaag ook op aan in een rapport over het Europees Semester. De regeringsleiders die deze week vergaderen over nieuwe stappen voor de coördinatie van economisch beleid om de euro te…

STRAATSBURG, 23 oktober - Het Europarlement riep vandaag op tot een solidair asielbeleid waarin het redden van mensenlevens voorop staat en waarin de Europese lidstaten de lasten van migratiestromen onderling eerlijker verdelen. De bootvluchtelingendramas bij Lampedusa deze maand waren aanleiding voor het Parlement om het falende vluchtelingenbeleid te bespreken.

GroenLinks…

STRAATSBURG, 21 oktober 2013 - De justitiecommissie van het Europees Parlement stemde vanavond in met de voorstellen van Groene Europarlementariër Jan Philipp Albrecht voor nieuwe spelregels voor bescherming van persoonsgegevens in Europa. De regels worden in de hele Europese Unie gelijkgetrokken en op een aantal punten wordt de bescherming strenger. GroenLinks-Europarlementariër Judith…

Dit zijn de prioriteiten voor GroenLinks in het Europees Parlement in de week van 21 tot 24 oktober 2013

Positie Europarlement voor de klimaattop
Woensdag stemt het Europarlement over haar positie voor de klimaattop volgende maand. Er is nog maar twee jaar te gaan totdat in 2015 het wereldwijde klimaatverdrag afgesloten moet zijn. Europa dreigt haar leidende rol te verliezen in…

BRUSSEL, 16 oktober 2013 - De Europese Unie dient voorwaarden te verbinden aan de start van toetredingsonderhandelingen met Servië, vindt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. Belgrado moet verder werken aan de normalisatie van de betrekkingen met Kosovo en een actieplan opstellen tegen de gewelddadige hooligangroepen die de rechtsstaat ondermijnen. De voorstellen van Cornelissen…

BRUSSEL, 14 oktober 2013 - Bedrijven met minder dan veertig procent vrouwen in hun Raad van Toezicht moeten hun selectieprocedures transparanter maken en als ze aanpassingen weigeren, krijgen ze sancties. De commissies Vrouwenrechten en Juridische zaken stemden maandag in met het voorstel van eurocommissaris Viviane Reding voor bindende wetgeving met als doel om in 2020 meer vrouwen in de top…

STRAATSBURG, 10 oktober 2013 - Tenminste 50% minder CO2-uitstoot in 2030. Die inzet voor de klimaattop volgende maand kreeg op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vandaag de steun van de milieucommissie van het Europarlement. Eickhout neemt  namens het Europarlement aan de jaarlijkse VN-klimaatonderhandelingen deel.

“Als Europa niet nu een ambitieus voorstel op…

Straatsburg, 10 oktober 2013 - Het nieuwe Europese grensbewakingssysteem, Eurosur is geen oplossing voor het voorkomen van drama's zoals afgelopen week bij Lampedusa, constateert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. Het systeem maakt gebruik de nieuwste bewakingstechnologie zoals drones en satellietbeelden om de buitengrenzen van Europa te bewaken. GroenLinks stelt dat deze…

STRAATSBURG, 9 oktober 2013 - Een meerderheid van het Europees Parlement ging vandaag akkoord met nieuwe Europese regels voor maximale arbeidstijden van piloten. GroenLinks vindt de nieuwe regels volstrekt onverantwoord en stemde tegen.

GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen: "Een vermoeide piloot is een gevaarlijke piloot. Deze regels voor arbeidstijden zijn onverantwoord,…

STRAATSBURG, 8 okotber 2013 - Vandaag stemde het Europarlement over wetgeving om roken verder te ontmoedigen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout spreekt schande van de agressieve tabakslobby die de wetgeving heeft weten uit te kleden: “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Meer dan 160 lobbyisten van Philip Morris moesten het Europarlement overtuigen om roken aantrekkelijk te houden. Ze…

BRUSSEL, 3 oktober 2013 - Op 22 mei gaat Nederland naar de stembus om zijn vertegenwoordigers in het Europees Parlement te kiezen. GroenLinks presenteerde afgelopen weekend de lijsttrekker die de kar zal trekken voor een groen en sociaal Europa. Vandaag overhandigde de voorzitter van de programmacommissie, senator Tineke Strik, hem het ontwerp-verkiezingsprogramma. Strik komt in het programma…

Brussel, 2 oktober 2013 - De Europese Commissie heeft een kans gemist om een echte sociale poot onder de economische en montaire unie te zetten. In haar visie op de sociale dimensie van de euro blijven werkgelegenheid en armoedebestrijding ondergeschikt aan begrotingsdiscipline, vreest GroenLinks-Europarlementarier Marije Cornelissen.

Cornelissen: “Dit was de kans om de eenzijdige…

DEN HAAG, 27 september 2014 - Een meerderheid van de leden van GroenLinks die meededen aan het referendum voor de Europese lijsttrekker, heeft gekozen voor Bas Eickhout. GroenLinks-leden konden vanaf 17 september in een referendum kiezen uit twee kandidaten. De uitslag werd bekendgemaakt door Nel van Dijk, voorzitter van de referendum-commissie van GroenLinks.

Bas Eickhout behaalde 66,…

BRUSSEL, 27 september 2013 - “De invloed van de mens op ons klimaat staat nu zo goed als vast. Gelukkig kunnen we zelf het tij keren, als we ons maar op tijd aanpassen om klimaatverandering een halt toe te roepen.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageert hiermee op het nieuwe klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Eickhout schreef als…

Brussel, 25 september 2013 - De uitkomst van de onderhandelingen over de hervorming van het Europees Landbouwbeleid is zeer teleurstellend. "In plaats van het landbouwbeleid grondig te hervormen blijven we met Europese subsidies de grootschalige en milieuvervuilende landbouw in stand houden,” constateert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Op dit moment gaan 80% van de…

Brussel, 18 september 2013 - Europa moet investeren in de ontwikkeling van een veilige cloud die door Europese overheden, particulieren en bedrijven waaronder banken en verzekeraars gebruikt kan worden om online data op te slaan. Met dit voorstel van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini stemde de justitiecommissie van het Europees Parlement vandaag in. Sargentini stelt dat dit de…

Uitnodiging

Dinsdag 17 september
10.00 - 12.30 uur
zaal ASP 1G3 Europees Parlement Brussel

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini leidt dinsdag de hoorzitting over het bevorderden van verantwoorde winning van mineralen in ontwikkelingslanden. Eurocommissaris voor Handel, Karel de Gught, zal de eerder aangekondigde plannen van de Europese Commissie tegen…

STRAATSBURG, 12 september 2013 - Werknemersbelangen in Europa moeten een sterkere stem krijgen. Dat vindt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. Het Europarlement riep vandaag op tot een bescheiden eerste stap voor betere grensoverschrijdende onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. GroenLinks wil snel een breder debat over een sterkere rol van de sociale dialoog in…

Straatsburg, 11 september 2013 - Edward Snowden verdient de Sacharovprijs voor vrijheid van denken, volgens GroenLinks en haar Europese zusterpartijen. De Groene fractie in het Europees Parlement heeft de klokkenluider in het PRISM-schandaal officieel voorgedragen voor deze prijs, die het parlement jaarlijks uitreikt aan een verdediger van de mensenrechten.

"Edward Snowden heeft de…

STRAATSBURG, 11 september 2013 - “Voedsel hoort niet in een benzinetank te verdwijnen” aldus Bas Eickhout, die namens de Groenen in het Europees Parlement onderhandelde over de nieuwe wetgeving rond biobrandstoffen. Het Europarlement stemde vandaag over het verder aan banden leggen van het toenemende gebruik van voedselgewassen als brandstof. “Het verschil van mening gaat om een klein…

Straatsburg, 11 september 2013 - GroenLinks maakt zich zorgen over de Europese aanpak van jeugdwerkloosheid. Het Europees Parlement ging vandaag akkoord met een weinig kritische resolutie over die aanpak. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen pleit voor een echte verandering van het Europees economisch beleid: "Europese politici moeten eerst inzien dat hun crisispolitiek van de…

Straatsburg, 11 september 2013 - Gisterenavond sloten het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank een akkoord over de democratische controle op het nieuwe Europese bankentoezicht. De groene onderhandelaar Sven Giegold heeft daarvoor lang en hard moeten onderhandelen met de Europese Centrale Bank. Het Europees Parlement zal hoogstwaarschijnlijk instemmen met het eindresultaat, waardoor…

Straatsburg, 10 september 2013 - Binnen de Europese Commissie is verzet gerezen tegen de netneutraliteitvoorstellen van Eurocommissaris Kroes. Een aantal eurocommissarissen vindt dat Kroes niet ver genoeg gaat met het beschermen van de netneutraliteit. Dat blijkt uit berichtgeving vandaag van Reuters. In haar wetsvoorstel wil eurocommissaris Kroes internetproviders het recht geven om onderling…

STRAATSBURG, 10 september 2013 – Het Europarlement heeft vandaag wetgeving aangenomen over het recht op toegang tot een advocaat. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini noemt de overeenkomst een grote doorbraak voor fundamentele burgerrechten in de Europese Unie. Zonder toegang tot een advocaat kan een verdachte zijn recht op verdediging niet goed uitoefenen en is het recht op een…

STRAATSBURG, 9 oktober 2013 - Schaliegasboringen moeten beter gereguleerd worden. Dat besloot het Europarlement in een stemming over milieueffectrapportages vandaag tot tevredenheid van GroenLinks. Volgens Europarlementariër Bas Eickhout is het niet meer dan logisch dat de effecten op het milieu in kaart moeten worden gebracht.  “De praktijk dat gevaarlijke schaliegasboringen erdoorheen…

BRUSSEL, 6 september 2013 - Iedereen heeft de spotjes van Oxfam Novib over biobrandstoffen wel gezien: geen voedsel in de tank. Gelukkig werkt de Europese Unie op dit moment aan nieuwe wetgeving voor biobrandstoffen en kunnen we dit probleem aanpakken. Komende week stemt het Europarlement over de criteria die de duurzaamheid van biobrandstoffen moeten waarborgen. Europarlementariër Bas…

Brussel, 11 juli 2013 - "Voedselgewassen horen niet thuis in auto's", stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. "Veel van de biobrandstoffen die nu in de tank belanden, nemen arme mensen het brood uit de mond of leiden tot grootschalige kap van tropische regenwouden." Eickhout onderhandelde namens de Groene fractie en is opgelucht dat de milieucommissie van het Europarlement instemde…

BRUSSEL, 10 juli 2013 - Eurocommissaris Michel Barnier (Interne Markt) heeft vandaag een ambitieus voorstel gepubliceerd voor een Europees bankenresolutiemechanisme. Dat omvat een Europese resolutieraad, die de sanering of sluiting van probleembanken ter hand neemt, alsmede een Europees resolutiefonds, een door de banken zelf gevulde stroppenpot. Het Commissievoorstel is een onmisbare pijler…

BRUSSEL, 9 juli 2013 - De commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement sprak zich vandaag krachtig uit over vrouwen aan de top. Voorstellen van de Europese Commissie om aan de vrijblijvendheid een einde te maken, worden breed gedeeld. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen schreef de opinie van de commissie Werkgelegenheid. Zij kreeg grote steun voor de aanpak van het old-…

STRAATSBURG, 4 juli 2013 - Het Europees Parlement heeft in een resolutie zich uitgesproken over de situatie in Egypte. Namens de Groenen in het Europees Parlement onderhandelde GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini over de resolutie. Zij reisde al tweemaal naar Egypte om poolshoogte te nemen. Sargentini maakt zich zorgen over hoe in het Parlement tegen Egypte wordt aangekeken.

STRAATSBURG, 4 juli 2013 - De Europese Unie moet de doorgifte van gegevens over vliegtuigpassagiers (PNR) en banktransacties (Swift) aan de Verenigde Staten staken, als de regering-Obama niet toezegt om de grondrechten van Europeanen voortaan te respecteren. Dat stelt het Europees Parlement in reactie op de onthullingen over PRISM en andere programma's waarmee de Amerikaanse…

Straatsburg, 3 juli 2013 - Het Europees Parlement heeft vandaag scherpe kritiek geleverd op de regering-Orbán in Hongarije. Het schaarde zich achter een rapport van de groene Europarlementariër Rui Tavares, dat laat zien hoe Orbán zijn tweederde meerderheid in het Hongaarse parlement heeft misbruikt om de rechtsstaat te ondergraven en democratische checks and balances te verzwakken. GroenLinks…

STRAATSBURG, 3 juli 2013 - Voor de tweede keer stemde het Europarlement over een voorstel om het overschot aan CO2-uitstootrechten in het emissiehandelssysteem aan te pakken, het zogenaamde backloading. GroenLinks was ontevreden over het compromis, maar het alternatief zou volledige afwijzing van de redding betekenen. Eickhout is voor de Groenen het gezicht van het emissiehandelssysteem en…

STRAATSBURG, 3 juli 2013 - GroenLinks wil af van de situatie van te grote en risicovolle banken die leunen op de steun van belastingbetalers. Daarvoor is onder andere en strikte scheiding van nuts- en zakenbankactiviteiten noodzakelijk. Het Europees Parlement steunde deze oproep aan de Europese Commissie vandaag ten dele. Christendemocraten en liberalen zwakten het advies voor aankomende…

Kroatië lid van de Europese Unie
Maandag - Marije Cornelissen

Op 1 juli treedt Kroatië toe tot de Europese Unie. Een mijlpaal, want nog maar achttien jaar geleden was Kroatië een verscheurd en verwoest land toen er een einde kwam aan een jarenlange bloedige strijd. Toetreding biedt Kroatië perspectief op duurzame vrede en welvaart. Kroatië heeft de noodzakelijke hervormingen…

Brussel, 26 juni 2013 - Verduurzaming wordt voor het eerst verankerd in het Europees Landbouwbeleid, maar er zijn te weinig concrete maatregelen aan verbonden. De grootschalige en intensieve landbouw blijft het geld opstrijken, terwijl de kleinschalige boer met oog voor dierenwelzijn en natuur juist de grootste steun zou moeten krijgen. Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas…

Brussel, 25 juni 2013 - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is uitgeroepen tot de Europese Fair Politician of the Year 2012-2013. Sargentini zette zich het afgelopen jaar het meest van alle 754 Europarlementariërs in voor eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. De Foundation Max van der Stoel reikt op dinsdag 25 juni in het Europees Parlement de Award uit aan…

Brussel, 20 juni 2013 - De commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement heeft voor een wet gestemd die de handhaving van Europese werknemersrechten moet verbeteren. GroenLinks ziet dit als een stap in de goede richting, maar wil snel een fundamentelere versterking van werknemersrechten bij grensoverschrijdende arbeid in de EU.

 

Cornelissen: "Het vrij verkeer van diensten…

BRUSSEL, 19 juni - Vandaag heeft de milieucommissie van het Europarlement een nieuwe poging gedaan om de CO2-emissiehandel uit het slop te halen met een kerstboom aan slechte voorstellen als resultaat. Twee maanden geleden stemde een meerderheid van conservatieve en liberale parlementariërs tegen een reddingsplan voor het emissiehandelssysteem en werd het voorstel teruggestuurd naar de…

BRUSSEL, 19 juni 2013 - De grondwetswijzigingen, de mediawet en andere maatregelen van de regering-Orbán in Hongarije zijn onverenigbaar met de waarden van de Europese Unie. De justitiecommissie van het Europees Parlement nam vandaag een uiterst kritisch rapport aan van de groene rapporteur Rui Tavares. Dat bevat tal van aanbevelingen om democratie en rechtsstaat in Hongarije te herstellen. De…

BRUSSEL, 19 juni 2013 - “Een belangrijke dag voor de aanpak van klimaatverandering. Europa is bereid het gebruik van superbroeikasgassen helemaal uit te bannen.” Dat stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nadat zijn wetgevende voorstellen grote steun kregen in de milieucommissie van het Europarlement. Na de zomer onderhandelt Eickhout namens het Europarlement met de Raad van…

Straatsburg, 12 juni 2013 - Het Europarlement heeft vandaag nieuwe transparantiewetgeving aangenomen die olie-, gas-, mijn- en bosbouwbedrijven verplicht om openheid te geven over hun betalingen aan ontwikkelingslanden waarin ze werkzaam zijn. GroenLinks verwelkomt de nieuwe wetgeving die helpt om corruptie in ontwikkelingslanden te bestrijden en belastingontwijking door multinationals tegen…

Straatsburg, 12 juni 2013 - Het Europees Parlement heeft vanmiddag ingestemd met nieuwe regels voor de Schengenzone. GroenLinks stemde tegen, omdat deze regels geen einde maken aan de willekeur bij de instelling van grenscontroles. Het recht om vrij te reizen in Europa komt hierdoor onder druk te staan.

 

"Geen slagbomen, douaniers of files aan de grenzen, dat is een van de…

STRAATSBURG, 12 juni - Deze week neemt het Europarlement een pakket wetgeving aan over het Europees asielsysteem en de behandeling van asielzoekers in de Europese Unie. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is teleurgesteld over de inhoud van het asielpakket en zal op drie van de vier onderdelen tegen stemmen. “Wat bedoeld was als een project van Europese solidariteit en harmonisatie…

Sociale huisvesting
Dinsdag – Marije Cornelisen

Het Europarlement stemt dinsdag over een rapport waarin het de Europese Commissie en EU-landen oproept om goede kwaliteit sociale huisvesting te waarborgen. In Nederland komen veel lagere middeninkomens in de problemen bij het vinden van woonruimte vanwege de geldende inkomensgrens van 34 duizend euro die is afgesproken met de…

BRUSSEL/DEN HAAG, 4 juni 2013 - De import van zonnepanelen uit China wordt tijdelijk belast met in eerste instantie een importheffing van elf procent de komende twee maanden oplopend tot zevenenveertig procent in de maanden daarna voor Chinese producenten. Dat heeft de Europese Commissie vandaag bekend gemaakt. De GroenLinks-parlementariërs Bas Eickhout en Liesbeth van Tongeren zijn bezorgd…

BRUSSEL, 30 mei 2013 - GroenLinks is niet te spreken over de nieuwe Schengenregels, waarover onderhandelaars van de nationale regeringen en het Europees Parlement deze week overeenstemming hebben bereikt. Deze regels leiden tot willekeur bij de instelling van grenscontroles. Het recht om vrij te reizen in Europa komt hierdoor onder druk te staan, vreest GroenLinks-Europarlementariër Judith…

BRUSSEL, 29 mei 2013 - Europese bedrijven mogen niet langer persoonlijke gegevens van hun klanten doorspelen aan de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, wil dat de Europese Unie ferm optreedt tegen deze cloudspionage. Dat staat in het ontwerprapport over de cloudcomputing-strategie van Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) dat…

Brussel, 28 mei 2013 - GroenLinks is verheugd dat er op Europees niveau eindelijk overeenstemming is bereikt over wetgeving die het recht op toegang tot een advocaat vastlegt. Iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces en het recht op verdediging. Om deze rechten te waarborgen is het essentieel dat een verdachte toegang heeft tot een advocaat.

"Om de betrouwbaarheid van de…

AMSTERDAM/KIEV, 24 mei 2013 - GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen neemt aanstaande zaterdag deel aan de gay pride in Kiev, als die tenminste doorgaat. Gisteren verbood de rechter op verzoek van de gemteente alle politieke manifestaties in het centrum van de stad. De organisatoren werken nu aan een alternatief plan om de gay pride toch door te laten gaan. Voorwaarde is wel dat de…

STRAATSBURG, 23 mei 2013 - Democratische controle en solidariteit moeten de uitgangspunten zijn in verdere stappen om de eurozone te verstevigen. Die boodschap brengt het Europees Parlement vandaag over aan de Europese Commissie en de EU-lidstaten. GroenLinks steunt de resolutie die kritische voorwaarden stelt aan de twee voorstellen die de Commissie op tafel heeft gelegd: de afstemming van…

Straatsburg, 23 mei 2013 - Na meer dan twee jaar burgeroorlog wordt in en om Syrië de situatie van vluchtelingen steeds slechter. De Europese Unie helpt door geld beschikbaar te stellen aan de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, maar volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini moet ook de situatie van Syrische vluchtelingen die de weg naar Europa weten te vinden verbeterd worden. Ze…

STRAATSBURG, 22 mei 2013 - GroenLinks steunt de belangrijke stappen op weg naar een Europese bankenunie, zodat de EU eindelijk kan afrekenen met de aanhoudende bankencrisis. Het Europarlement stemde vandaag in met het nieuwe Europese bankentoezicht door de Europese Centrale Bank, en eerder deze week namen Europarlementariërs nieuwe regels aan voor het ontmantelen van wankelende banken.

BRUSSEL, 22 mei 2013 - De Europese regeringsleiders hebben vandaag hun steun uitgesproken voor country-by-country reporting. Multinationals moeten openbaar gaan maken hoeveel winst zij maken en hoeveel belasting zij betalen in elk land waar zij actief zijn. GroenLinks heeft lang geijverd voor deze maatregel.

"Belastingontwijking komt eerder aan het licht als multinationals in hun…

Straatsburg, 21 mei 2013 - Er moet een einde komen aan de vermenging van politieke macht en mediamacht. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini heeft het Europees Parlement zich daar vandaag voor uitgesproken. Eurocommissaris Kroes moet nu in actie komen.

"De Italiaanse politicus en mediamagnaat Berlusconi belichaamt al bijna twintig jaar de ongezonde…

STRAATSBURG, 21 mei 2013 - Een meerderheid van het Europees Parlement wil een stevige aanpak van belastingontwijking door multinationals en rijke individuen waardoor overheden naar schatting jaarlijks duizend miljard euro mislopen. De regeringsleiders bespreken dit probleem op de Europese top van woensdag. GroenLinks hoopt dat daar een stap wordt gezet richting een effectieve Europese…

Straatsburg, 21 mei 2013 – Het Europarlement stemde vandaag in met de aanbevelingen van GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen die concludeert dat Balkanlanden hun emancipatiebeleid nog flink onder handen moeten nemen om aansluiting te vinden bij het niveau in de Europese Unie. Emancipatie- en antidiscriminatiewetgeving zijn in rap tempo ingevoerd, maar het schort nog aan de…

STRAATSBURG, 20 mei 2013 – Drie jaar na de milieuverwoestende ramp met de Deepwater Horizon voor de kust van de Verenigde Staten, laten EU-landen het na om in Europa strengere veiligheidsregels in te stellen voor het boren naar olie op zee. Ook worden oliemaatschappijen nog steeds niet verantwoordelijk gesteld voor de schade die ze veroorzaken bij een ramp. GroenLinks stemt daarom morgen tegen…

Eerste gay pride in Moldavië
Zondag - Marije Cornelissen

Komende zondag loopt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen mee in de eerste gay pride in Chisinau, Moldavië. Of de activisten zondag ook echt de straat op kunnen om te demonstreren voor gelijke rechten is nog onzeker. Tegendemonstranten hebben al aangekondigd massaal aanwezig te zijn om de vreedzame mars…

Brussel, 16 mei 2013 - Komende zondag loopt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen mee in de eerste gay pride in Chisinau, Moldavië. Of de activisten zondag ook echt de straat op kunnen om te demonstreren voor gelijke rechten is nog onzeker. Tegendemonstranten hebben al aangekondigd massaal aanwezig te zijn om de vreedzame mars tegen te houden, desnoods met geweld.

Radix Malory est cupidity is a Biblical quotation in Latin that means "greed is the root of evils" (or, in sentence order, the root of evil is greed)↑.

This Latin phrase is a translation of the original Greek manuscripts of the Bible. The most reliable Greek manuscripts cite "ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία (1Ti 6:10 GT)". This is literally translated into English, "Root…

Brussel, 7 mei 2013 - De grondwetswijzigingen, de mediawet en andere maatregelen van de regering-Orbán in Hongarije zijn onverenigbaar met de waarden van de Europese Unie. Dat concludeert de rapporteur van het Europees Parlement voor Hongarije, Rui Tavares, in het ontwerpverslag dat hij vanmiddag voorlegt aan de commissie Burgerlijke Vrijheden van het parlement. Sancties tegen de Hongaarse…

BRUSSEL, 6 mei - De Europese Commissie lanceert vandaag voorstellen voor nieuwe wetgeving omtrent de productie en handel in zaden van planten en/of landbouwgewassen. GroenLinks vreest dat de plannen doorslaan en te veel macht leggen bij multinationals en bovendien de biodiversiteit en soevereiniteit van voedselproductie bedreigen.
 
GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is…

BRUSSEL, 26 april - Europese Commissie heeft een wetsvoorstel gedaan om de rechten te versterken van werknemers die in een ander EU-land werken. GroenLinks is positief over het wetsvoorstel dat kan helpen in de aanpak van uitbuiting en andere misstanden met werknemers uit onder meer Midden- en Oost-Europa in Nederland.
 
Marije Cornelissen: "Hoe beter de rechten van werknemers uit…

Brussel, 24 april 2013 - GroenLinks is verheugd dat het wetsvoorstel om alle gegevens van passagiers op vluchten vanuit en naar de EU vijf jaar lang op te slaan is verworpen door de commissie burgerlijke vrijheden van het Europarlement. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini wordt met deze kostbare maatregel het doel om terrorisme en zware misdaad tegen te gaan niet bereikt.…

BRUSSEL, 24 april - De CO2-uitstoot van auto's moet de komende jaren omlaag. De milieucommissie van het Europarlement heeft vandaag gestemd over wetgeving die de uitstoot van nieuwe auto's beperkt tot 95 gram CO2 per kilometer in 2020. "Goed voor het milieu en de portemonnee," stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Volgens Eickhout wordt dankzij deze wetgeving bovendien het…

BRUSSEL, 24 april 2012 - “De Europese strijd tegen belastingontwijking is eindelijk op gang gekomen. Het is de hoogste tijd dat belastingparadijs Nederland zijn wetten aanpast om voorop te kunnen lopen in die strijd.” GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout kreeg steun voor deze boodschap in de commissie Economische Zaken in het Europarlement die vandaag een…

Brussel, 23 april 2013 - De commissie Sociale Zaken van het Europees Parlement breekt een lans voor betaalbare sociale huurwoningen. Op initiatief van GroenLinks eist het Europarlement dat concurrentieregels niet langer een belemmering vormen voor de toewijzing van woningen aan lagere en bescheiden middeninkomens.
 
GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen: "Mensen met een…

Straatsburg, 18 april 2013 - Kroatië staat op het punt van toetreden tot de EU. Hervormingen worden doorgezet, discriminatie en corruptie worden aangepakt. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen heeft Kroatië voldoende aangetoond zich hiervoor te blijven inzetten. Voor Servië is het van cruciaal belang dat de dialoog met Kosovo alsnog uitmondt in een overeenkomst, voordat de…

Straatsburg, 16 april 2013 - Vandaag heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gepresenteerd om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. Grote bedrijven worden verplicht openbaar te maken welke invloed hun bedrijfsvoering heeft op milieu, mensenrechten en andere maatschappelijk relevante issues. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is blij dat er een voorstel ligt,…

STRAATSBURG, 16 april - Het Europees Parlement heeft vandaag het CO2-emissiehandelssysteem onderuit gehaald. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is verbijsterd over zijn conservatieve collega’s die een reddingsplan voor het emissiehandelssysteem wegstemden, ondanks de roep van multinationals als Shell en Unilever om het plan te steunen. Volgens Eickhout lopen we nu het risico dat de…

Straatsburg, 16 april 2013 - Het Europarlement heeft ingestemd met aangescherpte kapitaaleisen voor banken. In de wet worden ook belastingontwijking en de bonuscultuur bij banken aangepakt. GroenLinks ziet de bankenwet als een verbetering.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "In zowel goede als slechte tijden moeten banken hun eigen boontjes kunnen doppen, zonder publiek geld.…

Straatsburg, 15 april 2013 - De internationale luchtvaartsector hoeft het komende jaar niet te betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. Dit is de uitkomst van een akkoord met de Europese milieuministers dat morgen afgestempeld wordt door het Europarlement. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt het absurd dat Europa de luchtvaartsector de hand boven het hoofd houdt en het…

Emissiehandel (ETS)
debat maandag,  stemming dinsdag - Bas Eickhout

De hoeksteen van het Europese klimaatbeleid staat op omvallen en zal instorten als er geen actie wordt genomen. Het Europarlement stemt daarom over een reddingsboei voor de CO2-markt (ETS). Het gaat om een voorstel om het veilen van CO2-rechten uit te stellen (backloading), om schaarste te creëren op de CO2-…

Brussel, 10 april 2013 - Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben gisterenavond overeenstemming bereikt over een wet die olie-, gas-, mijnbouw- en houtkapbedrijven verplicht tot openheid over hun betalingen in ontwikkelingslanden. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini verwelkomt de nieuwe richtlijn. Deze helpt om corruptie in Afrikaanse landen en…

Brussel, 27 maart 2013 - Eurocommissaris Viviane Reding (Grondrechten) presenteerde vandaag het Justitiescorebord. De Europese Unie heeft hiermee een nieuw instrument om de kwaliteit van de rechtssystemen van de EU-landen te vergelijken en te verbeteren. GroenLinks wil dat het scorebord alle grondrechten en democratische beginselen gaat omvatten. Maar zelfs het huidige, beperkte scorebord…

Brussel, 27 maart 2013 - Er moet een einde komen aan de praktijk dat met de opbrengst van mineralen conflicten worden gefinancierd. GroenLinks is dan ook blij dat de Europese Commissie na jaren aandringen van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vandaag met een consultatieronde is gestart om de mazen in de Europese wetgeving rond conflictmineralen te dichten.
 

BRUSSEL, 27 maart 2013 – GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout mist iedere ambitie in het klimaat- en energiepakket dat de Europese Commissie vandaag in een groenboek presenteerde. “Het ontbreekt wederom aan urgentie om de gevolgen van klimaatverandering voor onze economie, voedselproductie en gezondheid aan te pakken.” Eickhout zet zich samen met zijn Europese Groene collega's in voor…

Brussel, 22 maart 2013 - Eurocommissaris Neelie Kroes is vandaag een raadpleging gestart over mediavrijheid en mediapluralisme. Tot half juni kunnen burgers, organisaties en overheden hun mening geven over het controversiële rapport dat een groep experts onder leiding van de Letse oud-presidente Vike-Freiberga voor Kroes schreef. GroenLinks-Europarlementariër hoopt dat velen de kans grijpen om…

BRUSSEL, 20 maart - De bankensector houdt de politiek constant bezig, ook deze week. De besluitvorming rond Cyprus tast het vertrouwen in de eurozone aan en toont aan dat de bankensector een Europese aanpak verlangt. De Europese Unie zet belangrijke stappen om te voorkomen dat er opnieuw belastinggeld naar banken in problemen moet. Deze week worden onderhandelingen afgerond over het Europese…

BRUSSEL, 20 maart 2012 - De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw 'Instrument voor Convergentie en Concurrentievermogen' voorgesteld. Daarmee werkt zij het eerder door Van Rompuy gelanceerde idee van hervormingscontracten tussen nationale regeringen en de Europese Commissie verder uit. GroenLinks vindt dat het Commissievoorstel kan bijdragen aan een sterker fundament voor de euro, maar…

Brussel, 19 maart 2013 - Onderhandelaars van het Europees Parlement en de ministers van Financiën zijn tot een akkoord gekomen over het Europese bankentoezicht. De Groene Europarlementariër Sven Giegold leidde de onderhandelingen namens het Europees Parlement en zorgde voor democratische controle op de nieuwe toezichtstaken van de Europese Centrale Bank. GroenLinks is tevreden met het akkoord…

Brussel / Den Haag, 18 maart 2013 - Met het besluit om kleine spaarders te laten meebetalen aan de redding van Cypriotische banken ondermijnt de Eurogroep het vertrouwen in de afgesproken depositiegaranties. Kapitaalvlucht uit Zuid-Europa dreigt. GroenLinks roept minister Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, op om deze fout te herstellen nu het nog kan.

"De Cypriotische…

STRAATSBURG, 14 maart 2013 - Energiebesparing, duurzame energie en slimme energienetten staan aan de basis van energietransitie, de overstap naar een duurzame economie. Dat staat in de Europese energievisie voor 2050 waarover het Europees Parlement donderdag stemde. “Mooie woorden, maar onhaalbaar als we geen tussendoelen stellen”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout.” Hij pleitte voor…

STRAATSBURG, 14 maart 2013 - Energiebesparing, duurzame energie en slimme energienetten staan aan de basis van energietransitie, de overstap naar een duurzame economie. Dat staat in de Europese energievisie voor 2050 waarover het Europees Parlement donderdag stemde. “Mooie woorden, maar onhaalbaar als we geen tussendoelen stellen”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout.” Hij pleitte voor…

STRAATSBURG, 14 maart 2013 - Energiebesparing, duurzame energie en slimme energienetten staan aan de basis van energietransitie, de overstap naar een duurzame economie. Dat staat in de Europese energievisie voor 2050 waarover het Europees Parlement donderdag stemde. “Mooie woorden, maar onhaalbaar als we geen tussendoelen stellen”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout.” Hij pleitte voor…

STRAATSBURG, 13 maart 2013 - “Het Europees landbouwbeleid gaat niet mee met de tijd. Grootschaligheid wordt beloond, ten koste van kleinschalige boerenbedrijven, dierenwelzijn en natuur.” Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de teleurstellend verlopen stemming in het Europees Parlement.

De 55 miljard euro per jaar aan landbouwsubsidies wordt oneerlijk…

Straatsburg, 12 maart 2013 - Het Europees Parlement is akkoord met een betere Europese afstemming van begrotingen en economische hervormingen. GroenLinks steunt het zogenaamde twopack dat het economisch bestuur van de eurozone slimmer en socialer maakt.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Deze wetgeving voorkomt paniekvoetbal om onder de begrotingsnorm van drie procent te…

STRAATSBURG, 11 maart - Transparante, eenduidige rapportages zijn nodig om te kunnen controleren of landen zich houden aan de afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout leidde namens het Europarlement de onderhandelingen met de Raad van ministers over wetgeving om tot deze rapportages te komen die inzicht geven in zowel de financiële…

Straatsburg, 11 maart 2013 - De Hongaarse premier Orbán heeft vandaag een grondwetswijziging door het parlement gejaagd die de bevoegden van het Constitutionele Hof fors inperkt. Daarmee is de laatste hoeder van de Hongaarse rechtsstaat buitenspel gezet. Het land glijdt verder af naar een éénpartijdictatuur. De Europese Unie moet nu resoluut optreden, vindt GroenLinks-Europarlementariër Judith…

Brussel, 10 maart 2013 - Vanaf maandag 11 maart is het verboden om cosmetica te verkopen die getest is op dieren. De Europese Commissie dreigde lange tijd te zwichten voor de lobby van cosmeticabedrijven en het verbod uit te stellen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout verzette zich tegen het uitstel en is blij dat er nu definitief een einde komt aan dit onzinnige dierenleed.
 …

DEN HAAG, 7 maart - Europa is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show. Volgens GroenLinks is een van de hoofdoorzaken de ondoorzichtigheid van besluitvorming. GroenLinks ziet een democratisch gat tussen wat Europese regeringsleiders besluiten en wat het Nederlands en Europees Parlement moet controleren. GroenLinks presenteert daarom vandaag tien voorstellen om de Europese democratie te…

Donderdag 7 maart 2013, 15:00 - 18:30 uur
zaal A1G3, Europees Parlement, Brussel

Deze week staat in het teken van internationale vrouwendag. GroenLinks-Europarlememtariër Marije Cornelissen organiseert met haar Europese Groene collega´s een conferentie over het voorstel van de Europese Commissie om te zorgen dat in 2020 minstens veertig procent van de top van het bedrijfsleven…

BRUSSEL, 6 maart - De kantoren van Europarlementariërs zullen niet langer toegankelijk zijn voor journalisten, lobbyisten en burgers. Althans, als het aan het Presidium van het Europees Parlement ligt. Komende week dreigt een besluit om met 111 glazen schuifdeurtjes het Parlement in veiligheidszones te verdelen goedkeuring te krijgen. Daardoor zullen de kantoren van de Parlementariërs alleen…

Brussel, 5 maart 2013 - Een grote meerderheid van de ministers van Financiën steunt het compromis dat vorige week werd bereikt over kapitaaleisen, transparantie en bonussen voor banken. De ministers durfden het echter niet aan om tegen de wens van de enige tegenstander, Groot-Brittannië, alvast akkoord te gaan. De EU-landen willen de komende weken details van het compromis uitwerken en streven…

De Staat van de Unie
do 7 maart - Bas Eickhout, Jesse Klaver

De jaarlijkse Staat van de Unie vindt dit jaar plaats op 7 maart. Europarlementariërs en woordvoerders van de Tweede Kamer bespreken de Europese Unie in de Tweede Kamer met premier Rutte en minister Timmermans. Basis is de notitie “Bruggen slaan in Europa” van het kabinet. Het Nederlands kabinet is veel in het nieuws geweest…

Brussel, 28 februari 2013 - De Europese ministers van Sociale Zaken bereikten vandaag een akkoord over een leer-werkgarantie voor jongeren tot 25 jaar. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen is tevreden dat er eindelijk actie ondernomen wordt tegen de torenhoge jeugdwerkloosheid in de Europese Unie.

Cornelissen: "Dit is een concrete belofte aan jongeren en een belangrijk…

Brussel, 28 februari 2013 - Na negen maanden onderhandelen bereikten het Europees Parlement en de Raad van Ministers gisteren een voorlopig akkoord over een nieuw wettelijk kader voor banken (CRD IV). Het is de belangrijkste hervorming van het Europese bankwezen sinds het uitbreken van de financiële crisis, stelt Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. De onderhandelaars namen een…

Brussel, 27 februari 2013 - Gisteravond namen de Europese ministers van Visserij een standpunt in dat de voorstellen voor een echt duurzaam visserijbeleid uitholt. Dit staat in schril contrast met de positie die het Europees Parlement heeft ingenomen. In een historische stemming beslisten de Europarlementariërs voor het eerst voor een verbod op het overboord gooien van bijvangst. De Europese…

BRUSSEL, 26 februari 2013 - Ook pensioenfondsen moeten lessen trekken uit de financiële crisis. Dat vindt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. Veel Nederlandse politici bepleiten een regelrechte afwijzing van Europese voorstellen voor strengere eisen aan pensioenfondsen om de zekerheid te vergroten. Dat is wat GroenLinks betreft onverantwoord.

Cornelissen: "We mogen…